Επιτακτική Ανάγκη η Εξάλειψη του Προβλήματος της Αέριας Ρύπανσης των Εσωτερικών Χώρων.

Στην Ελλάδα για τα πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων έχουν εκπονηθεί πολλά προγράμματα όπως το Πρόγραμμα Πυθαγόρας., με Επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Σανταμούρη Ματθαίο. Φορέας Υλοποίησης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Φυσικής. Τομέας Εφαρμογών Φυσικής. Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος

Προγράμματα έχουν εκπονηθεί για το πρόβλημα των αιωρούμενων σωματιδίων και οι επιπτώσεις της παρουσίας τους στην υγεία. Από το ΚΕΕ υπάρχουν αναφορές για το πρόβλημα της  ρύπανσης εσωτερικών χώρων  αλλά και για την  ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων.

Αέρια ρύπανση καλείται η παρουσία στην ατμόσφαιρα κάθε είδους ουσίας, σε τέτοια συγκέντρωση ή διάρκεια που να µμπορεί  να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην υγεία του ανθρώπου και άλλων ζωντανών οργανισμών, όσο και στα οικοσυστήματα που αυτοί ενδιαιτούν (Copyright  c  2009 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας.pdf)

Η Περιβαλλοντική Τοξικολογία έχει καθιερώσει σημαντικούς κλάδους ερευνών, για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε ζωντανούς οργανισμούς, με ιδιαίτερα έμφαση στους κατοίκους των αστικών περιοχών

Τον κώδωνα του κινδύνου μας κρούουν οι ερευνητές του πανεπιστημίου Αθηνών, και συγκεκριμένα των καθηγητών Κλέας Κατσουγιάννη και Ματθαίου Σανταμούρη, μετά τις μετρήσεις που πραγματοποίησαν σε περισσότερα από 1,000 κτήρια σε όλη τη χώρα και συγκεκριμένα σε κατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία, γραφεία, μουσεία και αθλητικά κέντρα καθώς και σε 10 νυχτερινά κέντρα, όσον αφορά το θέμα της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αποκάλυψαν ότι στους πιο επιβαρυμένους εσωτερικούς χώρους συγκαταλέγονται τα κτήρια γραφείων και τα διάφορα κέντρα διασκέδασης, ενώ πολύ σοβαρό πρόβλημα υπάρχει και στο 75% των σχολικών αιθουσών που εξετάστηκαν. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά έρχονται να προστεθούν σε πρόσφατα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και καταδεικνύουν ότι το 60% των κρουσμάτων άσθματος που παρατηρούνται στην Ελλάδα οφείλεται στη ρύπανση των εσωτερικών χώρων

Οι ερευνητές, μεταξύ άλλων, στα συμπεράσματά τους υπογραμμίζουν τις σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών από την επίδραση των αιωρούμενων σωματιδίων, και συγκεκριμένα:

Παρατηρείται  αύξηση της τάξης του 0.6% στην ημερήσια ολική θνησιμότητα, όταν τα αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ10) αυξάνονται κατά μόλις 10 μg/m3. Αυτή η επίδραση αφορά την ίδια μέρα και την επόμενη μέρα, ενώ στη συνέχεια η επίδραση μειώνεται. Ειδικά για τους θανάτους από καρδιακές και αναπνευστικές αιτίες η αύξηση που παρατηρείται είναι από 0.6%-0.8%  ημερήσια για όλο τον πληθυσμό. Αν μάλιστα ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις 40 ημερών, τότε η αύξηση είναι 1.6%.

Παρατηρείται αύξηση της τάξης του 1% στις εισαγωγές επειγόντων περιστατικών για παιδιά ηλικίας έως 14 ετών εξαιτίας κυρίως κρίσεων άσθματος. Σε άτομα άνω των 65 ετών, παρατηρείται σε ποσοστό 1% αύξηση των εισαγωγών λόγω χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας.

Η  επίδραση της χαμηλής ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων στην ανθρώπινη υγεία, ακόμα και στους εσωτερικούς χώρους εργασίας, μπορεί να γίνει αντιληπτή από αλλεργικά, χρόνια ρινικά η και πνευμονικά συμπτώματα.

Επιστημονικές  ιατρικές έρευνες και μελέτες αναφέρουν ότι, αν γινόταν σωστή διαχείριση στην καθαριότητα των εσωτερικών χώρων, τότε ένα μεγάλο ποσοστό από τα άτομα που τους επισκέπτονται για προβλήματα υγείας που προέρχονται από το επιβαρυμένο με “αιωρούμενα ρυπογόνα μικροβιακά φορτία” , δεν θα τους επισκέπτονταν.

Η Διαχείριση των “αιωρούμενων ρυπογόνων μικροβιακών φορτίων” σε ένα επιβαρυμένο περιβάλλον με “εσωτερική επιμόλυνση”, πρέπει να καλύπτεται από αποδοτικά ολοκληρωμένες και αποτελεσματικά βιώσιμες λύσεις.

Η  Περιβαλλοντική Πληροφορία του υπουργείου για την Προστασία του Περιβάλλοντος, την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας και την Νομοθεσία, είναι αναρτημένες αλλά λίγοι ενημερώνονται.

Για να μη διαβάζουμε και να αναρωτιόμαστε αν είναι… Εγκληματική αδιαφορία ……. – Ο αέρας στους χώρους του ευθύνεται για ασθένεια….., Αμέλεια, η Λάθος ενημέρωση, τότε πρέπει να δράσουμε

Αποτελεί δε ευθύνη όλων, από τη συμμετοχή της οικογένειας ,των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, των κυβερνητικών οργανισμών ,των μη-κυβερνητικών οργανώσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάθε τι μέσο ενημέρωσης, ώστε να συμβάλλουμε όλοι μαζί συλλογικά στην ενημέρωση, μεταδίδοντας το σε ένα συγγενή , φίλο, συνάδελφο, με ένα e-mail η μια αναδημοσίευση.

Η προληπτική  φροντίδα για μια Ισορροπημένη καθαριότητα έχει γίνει Επιτακτική Ανάγκη, ώστε να αποφεύγεται  η επιμόλυνση του χώρου με αλλεργιογόνους  μολυσματικούς παράγοντες. Η χρήση  των αναγκαίων μέτρων, ειδικά κατά την διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής που μας συνέστησε ο γιατρός, κρίνεται απαραίτητη.

Αποδοτικά Ολοκληρωμένες και Αποτελεσματικά Βιώσιμες Λύσεις.

Σε όλα τα Προγράμματα αλλά και στις Προκηρύξεις των διαγωνισμών, οι υπεύθυνοι στους τομείς της καθαριότητας,  θα πρέπει να ζητούν Αυστηρές προδιαγραφές για τις Προσφερόμενες Υπηρεσίες από εξειδικευμένες εταιρίες καθαρισμού. Πρέπει να επιβάλλονται όροι όπου τα μηχανήματα, τα συστήματα και οι μέθοδοι καθαρισμού να τηρούν προδιαγραφές με τους στοιχειώδεις κανόνες Απορρύπανσης, αλλά και περιβαλλοντολογικές  προδιαγραφές. Για την πρόληψη της ρύπανσης υπάρχει και το εγχειρίδιο (Αγοράστε οικολογικά/el.pdf) για τις δημόσιες συμβάσεις για περιβαλλοντικά θέματα.

Η Ανάγκη Μέριμνας για την Υγεία, μέσα από την  διαχείριση των προβλημάτων που ανακύπτουν στον καθαρισμό , έχει σαν αποτέλεσμα την Υιοθέτηση ανάλογων εναλλακτικών μεθόδων για την βελτιωμένη ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντα χώρου έτσι ώστε να καθιστούν Απαραίτητη την επαγγελματική συνεργασία με έναν Επιστήμονα Διαγνώστη (Cleaning Advisor), για ενημέρωση με προτάσεις και ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την τήρηση της καθαριότητας των εσωτερικών χώρων

Στην Ε.Ε είναι ακόμα στα (‘Έγγραφα εργασίας της επισήμανσης τω πρακτικών για ένα πιθανό κανονισμό εφαρμογής του οικολογικού σχεδιασμού της οδηγίας 2009/125/ΕΚ και Ενέργειας Επισήμανσης οδηγία 2010/30/ΕΕ σχετικά με ηλεκτρικές σκούπες.)  Νέα νομοθεσία για τις ηλεκτρικές σκούπες.

Στόχος μας η Υιοθέτηση Εναλλακτικών Μεθόδων Καθαρισμού και Απορρύπανσης για την Ανάπτυξη  Συστημάτων Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας, ώστε να συμβάλλουμε στην Υγειά την Οικονομία από Ενεργειακές Σπατάλες αλλά και στην Προστασία του Περιβάλλοντος

Οφέλη στην Υγειά – Οικονομία – Περιβάλλον

Υγειά : Από μειώσεις σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νοσήλια, συνταξιοδοτικά, “εσωτερική επιμόλυνση”, κλπ

Οικονομία : Από μειώσεις  σε  κατανάλωση ρεύματος , νερού,  απορρυπαντικών, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην επένδυση, αποδοτικές εργατοώρες.

Περιβάλλον: Από όλες τις μειώσεις που συμβάλουν, στην εξοικονόμηση  ενεργείας, σε λιγότερα επιβαρυμένα απόβλητα.

Πρόληψη για την ρύπανση ως προτεραιότητα έναντι του ελέγχου.

Υπό το Πρίσμα μιας Αποτελεσματικά Παρεχόμενης Καθαριότητας , πρέπει να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

• να προωθηθεί η κατανόηση της έννοιας του βίου από τους ανθρώπους, ώστε να διασφαλιστεί η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του βίου, που συνδέονται άμεσα με το δικαίωμα σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

• να ενθαρρυνθεί η εισαγωγή νέων καινοτομιών με κανόνες και πρόληψη για το βίο-περιβάλλον, σε κάθε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο, βοηθώντας στην αποκατάσταση της ζημίας που έχει ήδη υποστεί ο βίος, εξ αιτίας των ανθρώπινων ενεργειών.

Η Τεχνολογία Σύμμαχος στην Προσπάθεια Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής

Η Αφομοίωση της Πράσινης Επιχειρηματικότητας στη Δραστηριότητα των Πράσινων Επιχειρήσεων Επαγγελματικού Καθαρισμού, αποτελεί μια ευκαιρία επένδυσης μέσα στην κρίση, με την ανάπτυξη Καινοτομιών Δραστηριοτήτων σε Νέους τομείς.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στις αλλαγές που επιβάλλει η σημερινή εποχή για την βελτίωση της ποιότητας του τρόπου ζωής αλλά και η καθιέρωση των Νέων Τεχνολογιών, ως Αναντικατάστατα και Αναγκαία Εργαλεία για την διεκπεραίωση κάθε είδους εργασίας,, καλούν τον επιχειρηματικό κόσμο να ανταποκριθεί στις Αναφυόμενες Ανάγκες.

Οι Πρωτοποριακές Αποδοτικά Ολοκληρωμένες και Αποτελεσματικά Βιώσιμες Λύσεις που σας προτείνουμε είναι μια “Πράσινη Πρωτοβουλία”, ως μια φυσική λύση στην εσωτερική ρύπανση. Λειτουργούν ως μια “ασπίδα προστασίας”, δημιουργώντας  το ιδανικό περιβάλλον για όσους πάσχουν από αλλεργίες, άσθμα η άλλα αναπνευστικά προβλήματα αλλά και για όσους θέλουν να νιώθουν ευεξία.

Έχοντας ένα Πλήρες Concept με Συστήματα Φροντίδας και Εξυγίανσης Εσωτερικών Χωρών μπορούμε να εφαρμόσουμε όλους τους  Εναλλακτικούς τρόπους για μια Απόλυτα Ισορροπημένη καθαριότητα.

Αναδεικνύουμε προγράμματα εξειδικευμένων διαχειριστικών λύσεων  σε επίπεδο υπηρεσιών , για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής , μετά από Επιστημονική διάγνωση.

Έχουμε αναπτύξει Μεθόδους Υψηλής Ποιότητας Υπηρεσία Εξυγίανσης  με Ολοκληρωμένα Συστήματα για τον έλεγχο και την μείωση του βακτηριακού πληθυσμού, με στόχο την υποχρεωτική διασφάλιση της μικροβιολογικής ασφάλειας, χωρίς την χρήση χημικών (Green Decontamination).

Ιδανικές για να εφαρμοστούν στον τομέα της επεξεργασίας του αέρα και επιφανειακών στους εσωτερικούς χώρους, με επιπλέον όφελος την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Μπορούν να προσαρμοστούν και να εφαρμοστούν με θεαματικά αποτελέσματα και σε Χώρους Φιλοξενίας (Hospitality), Ξενοδοχεία, Αίθουσες προβολών (σινεμάδες), Συνεδριάσεων, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης , Παιδικούς Σταθμούς , Καμπίνες Πλοίων, Γυμναστήρια, Σπίτια, Επαγγελματικούς χώρους,

● Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887

e-mail:info@klintec.gr

Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=4768

Σχετικά Άρθρα

Η Ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι επιπτώσεις στην υγεία μας !!

Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!

Βασικές αρχές διασφάλισης συνθηκών υγιεινής για μια ποιοτική διαβίωση.

Λεπτομέρειες που αφορούν την υγεία πριν την αγορά των χαλιών σας.!!!

Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!

Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;

Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.

Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.

Απαρέγκλιτη η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους ενδιαίτησης – φιλοξενίας.

Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς; !!

 Ενημερωτικό Υλικό Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου -Διαχειριστικές Εφαρμογές Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , σε Εσωτερικούς Χώρους.pdf.

Τα περί συνεχιζόμενης μικροβιακής και βακτηριακής δραστηριότητας.!!

Φροντίζω να Ζω Ανθρώπινα

Η Αναγκαιότητα των Υπηρεσιών με Εξειδικευμένες Bio-Εφαρμογές.

Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κινδύνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;

Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.

Ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής ενός εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος.

Legionella – ένας «άγνωστος» κίνδυνος – για πολλούς χώρους .

Μάχη με την Legionella ή λεγεωνέλλωση και σε φυσικό περιβάλλον

Purful Air Quality Καθαρισμοί – Απολυμάνσεις – Αεραγωγών.

Επικίνδυνη αλλά και πολυδάπανη η επιμόλυνση των εσωτερικών χώρων.

Επανεπίσκεψη της Αφρικανικής σκόνης αλλά και των ‘‘συγκατοίκων’’ μας

Προκλήσεις αποτελεσματικότητας στον περιορισμό της εσωτερικής ρύπανσης.

Δαπανηρή γιατί λερώνει … Επικίνδυνη γιατί σκοτώνει.

Η επικίνδυνη επανεμφάνιση της αφρικανική σκόνης.

Οι 10 +1 λόγοι μείωσης – αποφυγής αλλεργιών με την καθαριότητα.

Οι “10 μισές αλήθειες” για την δήθεν ποιοτικά φθηνή καθαριότητα.

Οι Βιο-επιδράσεις της ‘‘ανεξέλεγκτης προαγωγής ’’ βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους.

Οι ασφαλείς και υγιεινές κατοικίες είναι υποχρέωση όλων μας.

 

About Giannis Vgenis

Αφήστε μια απάντηση