Powerful Clean: Καινοτόμες συνεργασίες εγκάρσιας προσέγγισης και στις υπηρεσίες καθαρισμού.

Η Powerful Clean  με την πρωτοβουλία της,  για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής, πρωτοπορεί στην προώθηση καινοτόμων  συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση (Transversal Approach), για την αναβάθμιση των υπηρεσιών στους τομείς των Bio-εφαρμογών διαχείρισης των εσωτερικών χώρων. Ένας τρόπος συνεργασιών με διαφορετικές πτυχές, όπου τα αντίστοιχα οφέλη να μετακινούνται προς τους καταναλωτές.

Με την παροχή καινοτόμων προγραμμάτων του P.L.S. (Private Label Services) , έχουμε θέσει ως υψηλή προτεραιότητα την καθιέρωση συνεργασιών, με διαμορφωμένα προγράμματα  ποιότητας και αποτελεσματικότητας στις διαχειριστικές εφαρμογές, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των καταναλωτών ,για άμεσες οικονομικά έξυπνες λύσεις με την χαμηλότερη επιβάρυνση.

Όλα αυτά μπορούμε και σας τα παρέχουμε,  με την ολοκληρωμένη υποστήριξη των συνεργατών μας , τόσο στο επίπεδο καθαρισμού των χαλιών με την lifeclean, αλλά και στις  διαχειριστικές Bio-εφαρμογές , περιβαλλοντολογικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος, στους εσωτερικούς χώρους με την  Greenkeepings.

Οι πέντε επιλεγμένες βασικές ενότητες, μέσα από την προώθηση των καινοτόμων  συνεργασιών ,μπορούν να καλύψουν με τις εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές διαχείρισης των εσωτερικών χώρων, όλο το φάσμα των υπηρεσιών για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής.

  1. Καθαρισμοί χαλιών

Η καθιέρωση διαμορφωμένων προγραμμάτων μιας αναβαθμισμένης ποιοτικά  καθαριότητας για όλα τα είδη χαλιών – ταπήτων, μοκετών, μπορεί να κρατήσει το εσωτερικό περιβάλλον καθαρό και υγιεινό, περιορίζοντας κατά πολύ, συμπτώματα ασθενειών από την αύξηση μικροβίων και βακτηριδίων, μαζί με πολλά ειδή παράσιτων (ζωικούς εχθρούς), που δημιουργούν παράλληλα αυξανόμενες ανάγκες με απαιτήσεις.

  1. Bio-Εφαρμογές

Βιο-περιβάλλον : Ο ορισμός της λέξης  προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν) και το περιβάλλον, οι δε Bio-εφαρμογές  μας μεταφέρουν στα δικαιώματα του βίου ( δικαιώματα προς το ζην και ευ ζην), συνθέτοντας το χώρο και τα όρια της ανάπτυξης των Bio-καθαρισμών επαγγελματικής απορρύπανσης και εξυγίανσης, για μία Αναβαθμισμένη Ποιοτική Διαβίωση.

  1. Green and Clean Rooms

Η διατήρηση του εσωτερικού περιβάλλοντος σε υψηλά Standards, μέσα από την διαδικασία των Bio-εφαρμογών, βοηθά στην ολοκληρωμένη εικόνα του καθαρού και υγιεινού. Η ποιοτική καθαριότητα, με επιμελημένες εφαρμογές  απορρύπανσης και εξυγίανσης, συνεχίζει να κερδίζει συνεχώς έδαφος, βάση των νέων πρότυπων στην εξέλιξη της έννοιας του “καθαρού αέρα” στους εσωτερικούς χώρους.  Μια αναδεικνυόμενη ευκαιρία για τα δικά σας  “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”

  1. Διαχειριστικές Εφαρμογές

Όταν η καθαριότητα είναι πολιτισμός, τότε η προάσπιση της υγείας αποτελεί πάντα το θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό για την ευημερία μιας κοινωνίας πολιτών, η όποια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής,  με “διασφαλισμένη την προαγωγή της εξυγίανσης” , με σκοπό τη βελτίωση της ποιοτικής τους διαβίωσης.

  1. Greenest

Η Powerful Clean  σε συνεργασία με την Greenkeepings  και όλα τα τμήματα υποστήριξης της  Klintec, δημιουργεί μια Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τους P.C.S. Εφαρμοστές, ώστε να  προσφέρουν ένα ευρύτατο φάσμα παροχής υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό με καινοτόμα προγράμματα συνεργασιών βασισμένα στην ορθή χρήση εφαρμογών καταπολέμησης στους εσωτερικούς  χώρους.

Μπορεί να καλύψει τα κενά στον τομέα του Pest control services, παρέχοντας υπηρεσίες σε όλα τα στάδια των Bio-εφαρμογών διαχείρισης των εσωτερικών χώρων , για την ολοκληρωμένη υλοποίηση των επιστημονικών εφαρμογών. Στηρίζεται δε στην ανάπτυξη διαμορφωμένων προγραμμάτων , μαζί  με τους  P.C.S. Εφαρμοστές της Περιοχή σας, με πλήρη εναρμόνιση των δαπανών για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό, στοχεύοντας στην προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής.

‘‘ Η προώθηση καινοτόμων  συνεργασιών με εγκάρσια προσέγγιση (Transversal Approach), τεκμηριώνει με τα καλύτερα αποτελέσματα , τη διάρκεια της υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης υποστήριξης διαχειριστικών εφαρμογών, περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος, στους εσωτερικούς  χώρους.’’

Η Powerful Clean με την παροχή των καινοτόμων προγραμμάτων του P.L.S. (Private Label Services) ,με τις  εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού , μέσα από την αποτελεσματική ποιότητα των Bio-εφαρμογών διαχείρισης των εσωτερικών χώρων, σας εξασφαλίζει επιπλέον εξοικονόμηση χρημάτων από “οικονομικές παρενέργειες”, διατηρώντας παράλληλα  ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον για μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

Πληροφορίες με email στο info@powerfulclean.gr ,ή καλέστε στα Τηλ: 2102629278, 6948184720.

Πηγή: http://cleaningnews.gr/powerful-clean-κ…γασίες-εγκάρσιας/

 

About Giannis Vgenis