Πόσο καθαρός είναι ο εσωτερικός αέρας που δημιουργήσαμε χθες και αναπνέουμε σήμερα ;

Πόσο καθαρός είναι ο εσωτερικός αέρας που δημιουργήσαμε χθες και αναπνέουμε σήμερα ;

Μπορεί να μην μπορούμε να δούμε την καθαρότητα του εσωτερικού αέρα , αλλά στο εργασιακό ή/και οικιακό περιβάλλον, μπορεί να περιέχει επιβλαβή αόρατα ‘’χημικά κοκτέιλ’’ (σωματιδίων, τοξικών αναθυμιάσεων) , ως οι σύγχρονες περιβαλλοντικές απειλές βιολογικών παραγόντων από αερομεταφερόμενους  ρύπους  που θα συνεχίζουν  να απειλούν την υγεία μας .

Για τηνδιαχείριση της αέριας ρύπανσης  στους εσωτερικούς χώρους οι αναφορές μου σε άρθρα άλλα και για τον  Ρόλο του Ιατρού Εργασίας ως Ειδικού σε θέματα περιβάλλοντος άρχουν καταγεγραμμένες.

Ως μια Ευγενική Υπενθύμιση στις 14/03/2020 όπου ο Ειδικός Ιατρός Εργασίας  Θανασιάς Ευθύμιος επισήμαινε ότι, μετά τις απολυμαντικές εφαρμογές (Bio- Sanitizers)  , οι επαγγελματίες εφαρμοστές οφείλουν να αναγραφούν στην Βεβαίωση-Πιστοποίηση, έκτος από τα στοιχειά του σκευάσματος (εγκρίσεις, Ε.Ο.Φ., κλπ) και ότι πρέπει να γίνουν εργασίες καθαριότητας στις μονάδες κλιματισμού, ενδελεχή απορρύπανση, επιμελημένη  περιβαλλοντική εξυγίανσηκαι εφαρμογή αποκατάστασης χωρίς υπολειμματικότητα, πριν την επαναχρησιμοποίηση των χώρων . Οι δε εφαρμοστές αποκατάστασης,  θα πρέπει να ζητούν βεβαίωση από τον γιατρό εργασίας ή τον υπεύθυνο Τεχνικό Ασφαλείας,  με το αιτιολογικό  ότι έχει γίνει η καθαριότητα των μονάδων κλιματισμού , ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα ασφάλειας για την υγιεινή των χώρων.

Ενδεικτικά 10 Άρθρα για το επιβαρημένο χθες του 2020!!

  1. Με Προϋποθέσεις οι Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.
  2. Προληπτική ή Έκτακτης Ανάγκης η Εφαρμογή Απολύμανσης στα Σχολεία;
  3. Με αυστηρή τήρηση των βασικών κανόνων και χωρίς πανικό η αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων.!!
  4. Επιπτώσεις και από τις ‘’ προληπτικές απολυμάνσεις ‘’ αν δεν γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων;
  5. Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι αναδυόμενες λοιμώξεις .!
  6. Επιτακτική ανάγκη οι κανόνες αυταπόδεικτης διαφάνειας με ιχνηλασιμότητα για την ασφαλή παράδοση των χώρων.
  7. Το ”πρόστιμο” για μη χρήση μάσκας, θα είναι για την προφύλαξη από τον κορωνοϊο ή από τα ‘’ Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ ’’.!!
  8. Αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα των μεμονωμένων εφαρμογών προλαμβάνονται μελλοντικές επιπτώσεις στην υγεία.
  9. Μήπως οι ‘’εμφύλιες διαμάχες’’ για τα βιοκτόνα απολυμαντικά διαμορφώνουν νέα δεδομένα ;
  10. Ολοκληρωμένες απολυμάνσεις γίνονται ή έτσι νομίζουμε, επειδή κάποιοι ψεκάζουν;

Η διασφαλισμένη ποιότητα του υγιεινού

 Πάρτε μια βαθιά ανάσα: Από σήμερα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης της εσωτερικής  ρύπανσης ώστε να μην επηρεάζει την υγεία μας. 

Το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις  από τους καταναλωτές,  σε θέματα καθαριότητας και συνθηκών υγιεινής των εσωτερικών  χώρων, προσδοκά την διασφαλισμένη ποιότητα του υγιεινού περιβάλλοντος. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή  από όλους:

Όλοι γνωρίζουμε για το σήμερα, υπό την πίεση της τρέχουσας κατάστασης και των συνεπειών της, κυρίως όσον αφορά τους  ελέγχους. Στο Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων)  υπάρχει η θεματική ενότητα που αφορά την πιλοτική εφαρμογή των προτυποποιημένων εντύπων  για υγειονομικούς ελέγχους. Έτσι μπορούν να υπάρξουν και κίνητρα από την  «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης» σε ελέγχους υγειονομικών απαιτήσεων , για κάθε εφαρμογή ακόμα και από την/τον εφαρμοστή  καθαριότητας- απολύμανσης σε  χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων π.χ.( πολυκατοικία), μιας και δεν μπορεί να εξαλειφθεί το ρίσκο του ‘’και ποιος θα με ελέγξει’’, απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια  των εργαζομένων,  αλλά και όλων μας κλπ.

Όταν η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές, μελετάμε καλά τα σχετικά επισυναπτόμενα ΦΕΚ των εγκύκλιων του Υπουργείου Υγείας και μετά διαπιστώνουμε γιατί   οι ‘’χρονοκαθυστερήσεις’’ μπορεί να μας κοστίσουν ακριβά !!!.

Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα , ακόμα και με ‘’Απαιτήσεις’’ από εμβολιασμένους σε εσωτερικούς χώρους. Καθιστάτε πλέον υποχρεωτική η ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων , με αναβαθμισμένη την διαχείριση των βιοκινδύνων και θωράκιση των χώρων από την πρόληψη της υπερμετάδοσης, λόγο μη επαρκών επιστημονικών στοιχείων για συγκέντρωση πολλών εμβολιασμένων προσώπων, αλλά και για την υγεία όλων μας. Ίσως οι Ιατροί Εργασίας θα πρέπει να ενημερώσουν εκ νέου τους εργοδότες για την υγειονομική ασφάλεια των εμβολιασμένων από τις σύγχρονες απειλές των  αερομεταφερόμενων βιολογικών  παραγόντων  μιας και τα προληπτικά μετρά τώρα υπάρχουν.

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  http://cleaningnews.gr/πόσο-καθαρός-είναι-ο-εσωτερικός/

About Giannis Vgenis