Αγγελίες

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντολογική & Υγειονομική Διαχείριση

Η  KlinTec με την εξωστρεφή πρωτοβουλία  ανάπτυξης  των καινοτόμων προγραμμάτων της Προηγμένης Προληπτικής Υγιεινής επενδύει σε ενημέρωση- εκπαίδευση και εξοπλισμό, για την κάλυψη των κενών – ‘’αδυναμιών ’’- στους εσωτερικούς χώρους.

Με αυτά τα πρωτοποριακά προγράμματα επιτυγχάνεται ένα υψηλό επίπεδο προληπτικής υγιεινής και προστασίας ως προς την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της Δημόσιας Υγείας 

Αναπτύσσει συνεργασίες Πανελλαδικά με Νέους -Νέες Επιστήμονες  για την ενσωμάτωση τους στην ομάδα Συμβούλων –Επιθεωρητών –  Προληπτικής  Υγιεινής ( Preventive Hygiene Consultants – Ιnspectors ) πτυχιούχους του τμήματος Δημόσιας Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) άλλα και  μεταπτυχιακούς ( Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) στο Πρόγραμμα Υγιεινή Περιβάλλοντος, που να αναζητούν ”κάτι το διαφορετικό’’, σε Νέους τομείς που συνδέονται στενά με την Πράσινη ζήτηση.

Απαραίτητα Προσόντα: Νέοι -Νέες από 24 ετών, με Φιλοδοξίες και Οργανωτικές Ικανότητες, Υπευθυνότητα, Συνέπεια, Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας, με Βασικές Αρχές στην Επιχειρηματική Ηθική απέναντι στους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό, διάθεση για συνεργασία και Αυτοκίνητο.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να έχουν περαιτέρω ενημέρωση στα τηλέφωνο 2104829839,  6932245887, e-mail: vgenis@otenet.gr

Λήψη: Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντολογική & Υγειονομική Διαχείριση

Συμπληρωματική  Ενημέρωση :

KlinTec – Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντολογική & Υγειονομική Διαχείριση Εσωτερικών Χώρων

Πηγή :https://www.cleaningnews.gr/η-klintec-αναπτύσσει-συνεργασίες/