Η Καινοτομία της διαφορετικότητας στο Pest Control Services.

Η AGFS-Pest Control Services είναι μια εταιρεία που ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1994. Με πολυετή εμπειρία  τόσο στον χώρο του (Pest Control Services), όπως στην  απεντόμωση – μυοκτονία-  απολύμανση ,όσο και στο χώρο  των μελετών κατασκευής και συντήρησης έργων πρασίνου και πολυετών φυτειών, αλλά και εγκατάστασης πολυετών φυτειών (κυρίως αμυγδαλιάς, φιστικιάς και καρυδιάς)  .

Η άρτια επιστημονική κατάρτιση της διεύθυνσης, ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, παρέχει έμπειρες και τεκμηριωμένες κατευθύνσεις και συμβουλές , που εξασφαλίζουν την ποιότητα και τη διάρκεια των υπηρεσιών της. Η Παρακολούθηση σεμιναρίων με επίκεντρο τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο χώρο του Pest and Rodent Control, μας δίνει την δυνατότητα της αναβάθμισης  , στην οργάνωση και διαχείριση αξιόπιστων επαγγελματικών λύσεων.

Οι  Υπηρεσίες μας : Απεντόμωση / μυοκτονία/ απολύμανση , Bio-εφαρμογές απορρύπανσης, Bio εξυγίανσης, αρχιτεκτονική χώρων και οργάνωσης φυτειών… σε αρμονία με την φύση!

Η AGFS-Pest Control Services με τους Επιστήμονες της, παρέχει πλήρη ενημέρωση και διάγνωση στα προβλήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μελετά προσεκτικά τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρου ξεχωριστά, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των εσωτερικών χώρων άλλα και σε τομείς που σχετίζονται με την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Έτσι, οι δραστηριότητές της διευρύνονται και επεκτείνονται διαρκώς, προσφέροντας ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών, με σκοπό την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον, για την κάλυψη αναγκών σε θέματα υγιεινής. Όλες οι εφαρμογές γίνονται με τις νεότερες μεθόδους και βιοκτόνα σκευάσματα, εγκεκριμένα από το ΥΠ. Α. Α.Τ., εξασφαλίζοντας την ασφαλή εφαρμογή, με την παρουσία του Επιστήμονα. (όπως ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία)

Σημαντικό ρόλο παίζει η διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Το  πρόγραμμα  εργασιών περιλαμβάνει : Έλεγχο, Ταυτοποίηση, Προεργασία με εξειδικευμένες επαγγελματικές Bio-εφαρμογές ποιοτικής απορρύπανσης, Διευθέτηση εφαρμογής με την ενδεδειγμένη μέθοδο  καταπολέμησης, Εφαρμογές Bio-εξυγίανσης και απολύμανσης  για την εξουδετέρωση του παθογόνου μικροβιακού φορτίου, με βιοκτόνα απολυμαντικά  εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ., ακίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ώστε να αντιμετωπιστούν παθογόνοι μικροοργανισμοί και οι αρνητικές συνέπειες της παρουσίας τους.

Η AGFS-Pest Control Services ενημερώνει ότι είναι απόλυτα έτυμη με ολοκληρωμένες  λύσεις για προβλήματα που μπορεί να προκύψουν,  μετά και από την εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας , όπου ενημερώνουν για την λήψη μέτρων προτεραιότητας για την προστασία της Δημόσιας Υγείας,  συμπληρωματική της προηγούμενης εγκύκλιου ,για την τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής στα Μ.Μ.Μ. .

Οι εγκύκλιοι  αποστάλθηκαν  λόγο της αύξηση των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών εχθρών), ώστε να ληφθούν μέτρα προστασίας, από κοριούς, ψύλλους, ψείρες του σώματος,  ψώρα,  τσιμπούρια (Κρότωνες),  αλλά και για να ληφθούν μέτρα προστασίας από την αύξηση δερματικών λοιμώξεων υψηλής μεταδοτικότητας , ιών, βακτηρίων κλπ.

Ποτέ δεν ξεχνάμε: ‘Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας σε εσωτερικούς χώρους, πρέπει να γίνει περισυλλογή, πλήρη καθαριότητα με Εξειδικευμένες Bio-Εφαρμογές Επαγγελματικής απορρύπανσης με αναζωογόνηση, εξυγίανση και απολύμανση. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή  στην επιλογή της μεθόδου , γιατί μια εφαρμογή χωρίς τον απαιτούμενο Επαγγελματικό εξοπλισμό, την Επαγγελματική κατάρτιση, θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα , με επιμόλυνση στους εσωτερικούς χώρους. ”

Η AGFS-Pest Control Services καινοτομώντας αναπτύσσει, ένα ολοκληρωμένο φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, με λειτουργικές λύσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,  σε προγράμματα που απευθύνονται σε όλους τους τομείς. Οι Ασφαλείς Bio-Εξυγιάνσεις σε επίπεδο υπηρεσιών , είναι μια νέα μεθοδολογία  που αναπτύχθηκε για αυτές τις ανάγκες με πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των αναγκών που προέρχονται από τις ραγδαίες εξελίξεις αλλά και τις αλλαγές που επιβάλλει η σημερινή εποχή. Βασίζονται  σε εναρμονισμένα πρότυπα για την προαγωγή καθαριότητας και υγιεινής, όπως τις εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές Green Decontamination και Bio-decontamination.

Η προσπάθεια μας για την ανάδειξη μιας Επαγγελματικής Διαχείρισης του Bio-περιβάλλοντος,  στηρίζεται στην ανάπτυξη διαμορφωμένων προγραμμάτων, σε πλήρη εναρμόνιση των δαπανών με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής μέσα από οικονομικά έξυπνες λύσεις, για βελτίωση του τρόπου ζωής.

Η AGFS-Pest Control Services   καινοτομεί και για όσους Ενοικιάζουν ή Πωλούν διαμερίσματα, με την Βεβαίωση Εφαρμογών (Certificate)  Απολύμανσης και Απεντόμωσης των χώρων, ώστε οι Ενοικιαστές ή Αγοραστές των  διαμερισμάτων να έχουν μια  διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής.

Στοχεύοντας έτσι στην αναβάθμιση των “Καθαρών Δωματίων με φιλικό περιβάλλον” στους χώρους φιλοξενίας , με την ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και σεβασμού στις ανάγκες του φιλοξενούμενου , για την αναβάθμιση του δωματίου στα υψηλά Standards, έχοντας εξασφαλίσει και την προβολή τους  στα Green and Clean Rooms.

Στις εφαρμογές Bio-Mattress Cleaning με το “Ανέγγιχτο πλύσιμο”, όπου αφαιρούνται επιπλέον κιτρινίλες, τρεξίματα, αίμα, ακόμα και «μούχλα», στην δε εφαρμογή των εγκεκριμένων από τον ΕΟΦ απολυμαντικών, χωρίς αρώματα και χρωστικές ουσίες, φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, εξασφαλίζουν  την μικροβιολογική & βακτηριακή απολύμανση ,

αλλά και με εξουδετέρωση όλων των παθογόνων μικροβίων, βακτηρίων, ιών, ζυμών και μυκήτων, με το  Sanosil SUPER 25  αναστέλλοντας την εκ νέου επιμόλυνση.

Η Ανάπτυξη αυτών υπηρεσιών συμβάλουν στην αντιμετώπιση των αναγκών αλλά και στην υιοθέτηση υπεύθυνων πολιτικών φιλικών προς το περιβάλλον, ευαισθητοποιώντας έτσι τους φιλοξενούμενους, καλύπτοντας παράλληλα δε, ως πιστοποιημένοι εφαρμοστές και τις  «Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές (4.1 και  4.27 ) για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων ». ( ΦΕΚ 10 2015 Αριθμ. 216)

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή της μεθόδου, γιατί μια εφαρμογή χωρίς τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό Bio-εφαρμογών απορρύπανσης και εξυγίανσης, την επαγγελματική κατάρτιση σε επαγγελματικές Bio-εφαρμογές του περιβάλλοντα χώρου, διότι θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην εκτελεσθείσα θεραπευτική αγωγή, με τοπική αλλεργική αντίδραση ή δευτερογενή επιμόλυνση κλπ.

Η AGFS-Pest Control Services υποστηρίζει τους πελάτες –συνεργάτες της,  μέσα από το πρόγραμμα  Reciprocity της Klintec,  μαζί με την Υποστήριξη στους P.C.S. Εφαρμοστές,  αλλά και όλες τις Υπηρεσίες υποστήριξης με τα καινοτόμα τμήμα,  i-Clean.gr και Greenest. Αυτό γιατί η σχέση της αυξημένης εμπιστοσύνης , επιβραβεύεται με την αναγνώριση της προτιμώμενης ανταποδοτικής αξίας, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε τα ανταποδοτικά οφέλη  σε παροχές.

Εξερευνήστε όλες της επιλογές των υπηρεσιών που μπορούμε να σας προσφέρουμε και  επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε μια πραγματικά εξειδικευμένη λύση για την δική σας ανάγκη.

AGFS.gr

Σουλίου 114,

ΤΚ: 13231 Πετρούπολη, Αθήνα

Τηλ: (+30) 2105020277

(+30) 6945545198

e-mail : info@agfs.gr

Πηγή:  http://cleaningnews.gr/καινοτομία-της-διαφορετικότητας/

About Giannis Vgenis