Η άντληση ”ισοδύναμων μέτρων” από την καθαριότητα, βοηθά στην μείωση περικοπών.

Με αφορμή τους Κανονισμούς της Νέας νομοθεσίας για τις ηλεκτρικές σκούπες , από 1ης Σεπτεμβρίου 2014 στο όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας  αλλά και την εφαρμογή της Οδηγίας όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού από 1ης Σεπτεμβρίου 2017 ,διαπιστώνετε ότι μπορούν να αποδώσουν πρακτικές και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις ώστε το κράτος να μπορεί να αντλήσει πολλά εκατομμύρια ευρώ, ώστε να μειώσει περικοπές σε συντάξεις κλπ.

Στην Ελλάδα για τα πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων, έχουν εκπονηθεί πολλά προγράμματα όπως το Πρόγραμμα Πυθαγόρας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Σανταμούρη Ματθαίο. Φορέα Υλοποίησης το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Φυσικής. Τομέας Εφαρμογών Φυσικής. Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος.

Η προληπτική φροντίδα για μια ισορροπημένη καθαριότητα έχει γίνει πλέον Επιτακτική Ανάγκη απέναντι στην Εξάλειψη του Προβλήματος της Αέριας Ρύπανσης των Εσωτερικών Χώρων, ώστε να αποφεύγεται  η επιμόλυνση του χώρου με αλλεργιογόνους  μολυσματικούς παράγοντες, ακόμα και στους εσωτερικούς χώρους εργασίας, η οποία μπορεί να γίνει αντιληπτή από αλλεργικά, χρόνια ρινικά η και πνευμονικά συμπτώματα.

Οι αναφορές μου για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής στους χώρους εσωτερικού περιβάλλοντος είναι πολλές και σχεδόν για όλους τους χώρους με Αποδοτικά Ολοκληρωμένες και Αποτελεσματικά Βιώσιμες Λύσεις, για Οικονομία ( 1.034 € μ/ο τον χρόνο και όχι μόνο μέσα από την καθαριότητα των εσωτερικών χώρων). (Π.χ Ε.Κ.Τ. Νέα Έρευνας και Καινοτομίας : 2,5 εκατ. ευρώ για τη μελέτη του ρόλου των μικροσωματιδίων στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Πηγή: http://www.ekt.gr/content/display?prnbr=82624 )

Οφέλη από την Άντληση ” ισοδύναμων μέτρων ”:

Οικονομία : Άντληση ”ισοδύναμων μέτρων” από τις μειώσεις σε κατανάλωση ρεύματος , νερού,  απορρυπαντικών, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην επένδυση, αποδοτικές εργατοώρες.

Δεν μπορεί μια Προκήρυξη διαγωνισμού το 2014 για την επιλογή αναδόχου, για τον καθαρισμό χώρων των κτιρίων, να μην έχει ως Κριτήριο αξιολόγησης τον εξειδικευμένο πλέον μηχανολογικό εξοπλισμό, την επαγγελματική κατάρτιση σε εφαρμογές απορρύπανσης και πλυσίματος και να έχει απλά και μόνο την : Χαμηλότερη τιμή

Μπορεί τα μέσα, μηχανήματα και τα υλικά καθαριότητας να επιβαρύνουν τον ανάδοχο, η κατανάλωση ρεύματος, νερού και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην επένδυση ( Βάψιμο, φθορές από λανθασμένη χρήση μηχανημάτων κλπ), επιβαρύνουν τον φορέα

Όταν απαιτείται πλύσιμο μοκετών δεν μπορεί να υπάρχει στον τεχνικό εξοπλισμό μόνο Ηλεκτρικές σκούπες. ( ΔΑΠΕΔΑ:Κάθε φορά σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων χρησιμοποιώντας νερό και υγρό καθαρισμού και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί / πλύσιμο μοκετών εάν απαιτείται/σκούπισμα μοκετών με ηλεκτρική σκούπα. )

Υγειά : Άντληση ” ισοδύναμων μέτρων “ από τις μειώσεις σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νοσήλια, συνταξιοδοτικά, “εσωτερική επιμόλυνση”, κλπ

Έκθεση σε μύκητες εσωτερικών χώρων ή/και άλλες ουσίες επέρχεται όταν το δέρμα ή οι βλεννογόνοι (π.χ. επιπεφυκότας, αναπνευστική οδός) έρχονται σε επαφή με αερομεταφερόμενα σπόρια, μάζες μυκήτων και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) –στις οποίες οφείλεται η χαρακτηριστική οσμή της μούχλας– μυκοτοξίνες, ενδοτοξίνες και ενδεχομένως αλλεργιογόνα όπως οι πρωτεάσες.

Τα παράπονα των εργαζομένων σε γραφεία για δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία δεν πρέπει να αγνοούνται. Αντιθέτως, πρέπει να εξετάζονται με τη δέουσα σοβαρότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τεχνικοί ασφαλείας και γιατροί εργασίας πρέπει να σε εγρήγορση επιδεικνύοντας την επικινδυνότητα.

Σε μια περίοδο γενικότερης απορρύθμισης της εργασίας, όπως αναφέρεται και στο Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, από τη στιγμή που ο καθαρισμός, κυρίως των δημόσιων χώρων, είναι συνδεδεμένος με την δημόσια υγεία και το δημόσιο συμφέρον, η χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών, που εύλογα συνεπάγεται η φθηνή και χαμηλά αμειβόμενη εργασία , οδηγεί σε πολλαπλές αρνητικές κοινωνικές συνέπειες για τους εργαζόμενους και τους χρήστες των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Περιβάλλον : Άντληση ” ισοδύναμων μέτρων “ από τις μειώσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα επιβαρυμένα απόβλητα. κλπ.

Σε όλα τα Προγράμματα αλλά και στις Προκηρύξεις των διαγωνισμών, οι υπεύθυνοι στους τομείς της καθαριότητας,  θα πρέπει να ζητούν Αυστηρές προδιαγραφές για τις Προσφερόμενες Υπηρεσίες από εξειδικευμένες εταιρίες καθαρισμού. Πρέπει να επιβάλλονται όροι όπου ο εξοπλησμος με τα συστήματα και τις μέθοδοι καθαρισμού να τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες Απορρύπανσης με προδιαγραφές περιβαλλοντολογικές, Για την πρόληψη της ρύπανσης υπάρχει και το εγχειρίδιο (Αγοράστε οικολογικά/el.pdf) για τις δημόσιες συμβάσεις για περιβαλλοντικά θέματα.

Στην Ελλάδα κάθε χρόνο Αποφοιτούν Επιστήμονες όπως, Περιβαλλοντολόγοι, Τεχνολόγοι Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Περιβαλλοντικής Φυσικής, Χημικοί, Μηχανικοί Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης – Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Επόπτες Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγοι, Γεωπόνοι –Τεχνολόγοι  Γεωπόνοι σε Τμήματα Περιβάλλοντος, κλπ.

Άντληση ”ισοδύναμων μέτρων” από τους Παραμένοντες Επιστήμονες στην Ελλάδα  με αυτές τις ειδικότητες, όπου θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ,μέσα από την επιτόπια ενημέρωση και διάγνωση προβλημάτων που προκύπτουν με την ατμοσφαιρική ρύπανση και ειδικότερα από τα αιωρούμενα σωματίδια, που έχουν αναγνωρισθεί ως πρωταρχικός παράγοντας κινδύνου της ανθρώπινης υγείας . ( Πρόγραμμα Πυθαγόρας και το (ΕΚΠΑ))

Είναι μεγάλη η συμμετοχή της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στην ενημέρωση, από τα Γραφεία Διασύνδεσης των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αλλά και Συλλογών , Ενώσεων , Σωματείων και Φορέων κ.λ.π

Η Τεχνολογία Σύμμαχος στην Προσπάθεια Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής

Οι Πρωτοποριακές αποδοτικά ολοκληρωμένες και αποτελεσματικά Βιώσιμες Λύσεις που σας προτείνουμε είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης ή και ανάκαμψης, με απολύτως σαφείς στόχους στη αφομοίωση της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, μέσα από την καθετοποιημένη δραστηριότητα των Πράσινων Επιχειρήσεων Bio-Εφαρμογών Επαγγελματικού Καθαρισμού, αποτελεί μια ευκαιρία επένδυσης μέσα στην κρίση, με την ανάπτυξη Καινοτομιών Δραστηριοτήτων σε Νέους τομείς.

Έχοντας ένα Πλήρες Concept ολοκληρωμένων συστημάτων φροντίδας και εξυγίανσης εσωτερικών χωρών , αναδεικνύουμε μεθόδους υψηλής ποιότητας, με προγράμματα εξειδικευμένων διαχειριστικών λύσεων, για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής .

Μπορούν να προσαρμοστούν και να εφαρμοστούν με θεαματικά αποτελέσματα και σε Χώρους Φιλοξενίας (Hospitality), Ξενοδοχεία, Αίθουσες προβολών (σινεμάδες), Συνεδριάσεων, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης , Παιδικούς Σταθμούς , Καμπίνες Πλοίων, Γυμναστήρια, Σπίτια, Επαγγελματικούς χώρους.

● Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail:info@klintec.gr

Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=8821

Περισσότερα Άρθρα

Η Ομαλή Προσαρμοστικότητα της Επιστροφής από τις Διακοπές.

Γνωρίζετε που καθαρίζονται και φυλάσσονται τα χαλιά σας ;

Αυτό που φαίνεται Καθαρό, Υγιές είναι;

Green and Clean Rooms …“Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”.

Μούχλα στο στρώμα!!!!

Όταν οι κοριοί ……ξανάρχονται !!

About Giannis Vgenis