2018- 2019 ” Εξοπλισμός Εφαρμογών Επαγγελματικής Bio-Απορρύπανσης, Bio-Εξυγίανσης και Bio-Απολύμανσης.