Ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής ενός εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος.

 ‘’Επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές , για υψηλή ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής , αποφέρουν μια αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση – φιλοξενία.’’ 

Ανεξάρτητα από το μέγεθος, την πολυπλοκότητα ή την τοποθεσία των εφαρμογών, είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε τις καλύτερες καινοτόμες λύσεις τεχνολογικής υποδομής, ενεργειακά αποδοτικές και περιβαλλοντικά βιώσιμες μέσα από τα θεμελιώδη κριτήρια στα πρότυπα του ”Απόλυτα Καθαρού ”.

Έχοντας κατανοήσει την φιλοσοφία, σχετικά με την καθοριστική λειτουργία του ανθρώπινου παράγοντα στο εσωτερικό περιβάλλον , με την τήρηση βασικών κανόνων στις εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές για την προαγωγή υγείας, εξασφαλίζουμε και στο εσωτερικό εργασιακό περιβάλλον, την ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την συνεχή βελτίωσή του. Η υψηλή ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών  υγιεινής,  δημιουργεί ένα σύγχρονο, εξελισσόμενο και πιο ασφαλές εσωτερικό εργασιακό περιβάλλον.

Η πολυπλοκότητα ενός σύγχρονου και εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος , μπορεί να αντιμετωπιστεί με εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές. Η συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγικής επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο , μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο θα καλύπτει όλες τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται , εξυπηρετεί την ασφάλεια τόσο του καταναλωτή όσο και του ίδιου του φορέα που το εφαρμόζει. Το σύστημα δε, ‘’παρακολουθώντας’’ θα προσφέρει τη δυνατότητα λεπτομερούς καταγραφής όλων των φάσεων,  για προστασία από την επικίνδυνη επιμόλυνση των εσωτερικών χώρων, αλλά και την δυνατότητα  προβολής της διαδρομής για τις συγκεκριμένες  εφαρμογές που ακολουθήθηκαν,  με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας αυτών. (π.χ Green & Clean Rooms )

Η εφαρμογή της Ιχνηλασιμότητας (Traceability)  από επαγγελματίες που ασχολούνται με τον την διαχείριση των εσωτερικών χώρων, αφενός μεν θα λύσει την πολυπλοκότητα σε ένα ‘’εξελισσόμενο εσωτερικό περιβάλλον’’, αφετέρου δε με την διασφάλιση του εύρους των πληροφοριών από ένα τέτοιο σύστημα,  θα το καθιστούσε εφικτό σε μία βασική επιχειρηματική διαδικασία διαχείρισης της ποιότητας, για περισσότερη ασφάλεια των καταναλωτών ,την διαφάνεια με έλεγχο της εφαρμοστικότητας. Ίσως οι επιβαλλόμενες απαιτήσεις για διαδικασία παρακολούθησης και καταγραφής (Ιχνηλασιμότητας ) σε όλες τις εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές, θα μπορούσε να αποφέρει θετικά αποτελέσματα.

Η ιχνηλασιμότητα δίνοντας μια περισσότερη ασφάλεια, θα μπορούσε να γίνει το απαραίτητο εργαλείο για την υλοποίηση των μεθόδων μιας εγγυημένη ποιότητα, έτσι ώστε η ζήτηση από τους καταναλωτές θα ήταν μεγαλύτερη, αφού η διασφάλιση της ποιότητας θα τους προσέφερε ένα πιο υγιέστερο περιβάλλον αλλά και περισσότερη οικονομία .

Η εισαγωγή των μεθόδων BiOzone με συστήματα  ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης’’( Μια πολλά υποσχόμενη προηγμένη τεχνολογία οξείδωσης), δίνει την δυνατότητα απενεργοποίησης αλλά και καταστροφής μικροβιακών φορτίων, χημικών προσμείξεων (βιοχημικών ρύπων) και οσμών, όταν υπάρχουν ή εισάγονται σε εσωτερικούς  χώρους , αλλά και την ανασταλτική ανάπτυξη των απροσκύνητων φίλων μας ΄΄, με σκοπό την μέγιστη αποδοτικότητα από την άμεση παράδοση του χώρου.

Αρχίζουν να εφαρμόζονται και συστήματα επεξεργασίας  θερμικών  εφαρμογών,  ελεγχόμενης  (αλλαγή της πιέσεως μέσω αλλαγής της συγκεντρώσεως ενός ή περισσοτέρων αερίων) ή και τροποποιημένης ατμόσφαιρας (αλλαγή στη συγκέντρωση ενός ή περισσοτέρων αερίων) σε κατοικημένους χώρους, μιας και θεωρούνται φιλικές εφαρμογές προς το περιβάλλον, κερδίζοντας διαρκώς έδαφος και στην Ελλάδα.

Δεν πρέπει όμως να αγνοείται η εκτεταμένη προεργασία με Bio- Εφαρμογές, για την ορθή εφαρμογή και αυτών των μεθόδων. Η προσπάθεια μας, ως συμβολή μιας επαγγελματικής διαχείρισης του Bio –περιβάλλοντος, μέσα από τα καινοτόμα προγράμματα συνεργασιών των τμημάτων της  Greenest, αναδεικνύει την σημαντικότητα της Ολοκληρωμένης Υποστήριξης ως προς την Περιβαλλοντική Διαχείριση στους P.C.S. Εφαρμοστές. Έχει δε ξεκινήσει και η ανάπτυξη ασφαλών μεθόδων ‘’Καταλυτικής Οζονοποίησης’’, σε εργοστασιακές εφαρμογές (Bio-decontamination) .

Δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως καταναλωτές.

Η εγγυημένη ποιότητα μέσα από την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων, θέτει εκτός όχι μόνο τους ‘’εγγυητές χαμηλότερης τιμής’’ αλλά και ’τις εκπτώσεις’’ προς την υγεία των καταναλωτών

Όλοι θα είναι ωφελημένοι:  

  • Οι καταναλωτές μιας και θα μπορούν να έχουν ένα, ποιο οικονομικά καθαρό και υγιεινό προστατευμένο περιβάλλον, αλλά και οι πάσχοντες από αλλεργικά και αναπνευστικά συμπτώματα, προληπτικά ή/και κατά την φαρμακευτική τους αγωγή, αφού θα μπορούν να περιοριστούν κατά πολύ τα προβλήματα που θα προέρχονται από τους αιωρούμενους ¨μολυσματικούς παράγοντες ¨.
  • Οι Νέοι Επιστήμονες γιατί οι επαγγελματίες και ιδιώτες καταναλωτές τους χρειάζονται για ενημέρωση, διάγνωση, αλλά και στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων περιβαλλοντολογικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Οι επαγγελματίες που  έχουν επενδύσει εξολοκλήρου ή συμπληρωματικά σε εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές και εφαρμόζουν τα προγράμματα, η ζήτηση από τους καταναλωτές αρχίζει να είναι μεγαλύτερη,  αφού η διασφάλιση της ποιότητας τους προσφέρει περισσότερη οικονομία με ένα υγιέστερο περιβάλλον. Επιπλέον δε θα θωρακίσουν τους πελάτες τους, γιατί η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων θέτει εκτός τους ‘’εγγυητές χαμηλότερης τιμής’’.
  • Το περιβάλλον,μιας και η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά από τους χώρους που ζούμε η εργαζόμαστε.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr,  ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή :  https://www.cleaningnews.gr/ποιοτική-αναβάθμ…των-συνθηκών-υγι/

 

About Giannis Vgenis