Διαμορφώνοντας την λειτουργικότητα με υγειονομική εξασφάλιση σε εσωτερικούς χώρους.

Διαμορφώνοντας την λειτουργικότητα με υγειονομική εξασφάλιση σε εσωτερικούς χώρους.

‘‘Η υγειονομική ασφάλεια των πολιτών αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους, οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι ενήμεροι, πολύ δε περισσότερο οι κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Η δε ομαλή λειτουργία των εσωτερικών χώρων εξασφαλίζεται από την Προκλητική Υγιεινή κατά των Λοιμώξεων όταν  καλύπτει πλήρως τις ανησυχίες των επισκεπτών –πολιτών για την υγειονομική τους ασφάλεια. ’’

Η Προληπτική Υγιεινή κατά των Λοιμώξεων με μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και αντιμικροβιακή δράση , πρέπει να συνδέεται άμεσα και με την λειτουργία – συντήρηση μη μόνιμων εγκαταστάσεων υγιεινής (φορητές -χημικές τουαλέτες- οικίσκοι, αποδυτήρια) όχι μόνο σε λαϊκές ή κοινωφελείς χώρους πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, αλλά και σε παραλίες, διότι πρέπει να ικανοποιούν και τις απαιτήσεις στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών με «Γαλάζια Σημαία».

Ενδεικτικά αναφέρω για τις τεχνικές προδιαγραφές ενοικιαζόμενων  χημικών τουαλετών – οικίσκων, εκτός των άλλων πρέπει να υπάρχουν Καθαρισμός -Πλύσιμο-Απολύμανση για την άμεση κάλυψη των αναγκών υγιεινής των, όπου ο ανάδοχος θα παρέχει εκτός των άλλων καθαρισμό -απολύμανση , αποκατάσταση ,(υπολειμματικοί ρύποι) όλων των επιφανειών στους εσωτερικούς χώρους των , σε καθημερινή βάση με εξειδικευμένο προσωπικό του.

Το Υπουργείου Υγείας  για την θωράκιση των ενασχολούμενων εφαρμοστών με Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση, με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956   παρείχε διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης, εσωκλείοντας και την απαιτητέα εγκύκλιος με τη (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020) απέναντι στα ‘’περί αστικής ευθύνης’’ (αξιώσεων), εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη στην διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας

Επομένως τεχνικές προδιαγραφές ενοικιαζόμενων χημικών τουαλετών – οικίσκων με μόνο μίσθωση-μεταφορά-εγκατάσταση-απεγκατάσταση-καθαρισμό-συντήρηση και διάλυμα εξουδετέρωσης των οσμών με ‘’φορμαλδεΰδη’’ θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Γιατί όταν ο εσωτερικός χώρος της καμπίνας καθαρίζεται εσωτερικά με νερό υπό πίεση και δεν καθαρίζεται – απολυμαίνεται αποκαθιστώνται (υπολειμματικοί ρύποι) οι επιφάνειες,με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στον εργαζόμενο εφαρμοστή καθαριστή για την υγιεινή και ασφάλεια του. Επιπλέον ο πωλητής και ο παραγωγός λαϊκών αγορών, ο επισκέπτης σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις,ο φιλοξενούμενος –ταξιδευτής σε παραλίες, κάμπινγκ, τροχόσπιτα, κλπ θα ‘’ζητά αξιώσεις’’ διότι δεν διασφαλίζεται η προστασία της Δημόσιας Υγείας του όπως ορίζει η (Υ.Α Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017(ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017).

Για κάθε ενδιαφερόμενο αλλά και για φορείς από όλη την Ελλάδα –Πιστοποιημένη εκπαίδευση στις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης Έναρξη: 28/03/2022παρέχεται και από τα ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Οι εφαρμοστές με Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης είναι εναρμονισμένοι με την εγκύκλιο  ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) αλλά και με την (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004)  επαγγελματικές εφαρμογές καθαριότητας-απολύμανσης , που μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους και με εξειδικευμένη εκπαίδευση σε διαδικασίες καθαρισμού-απολύμανσης.

  • Η συνεργασία με επιστήμονα είναι υποχρεωτική  ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. (πχ Επόπτης Δημόσιας Υγείας, κλπ).
  • Ο εξοπλισμός των ενδεικνυόμενων μεθόδων Καθαρισμού-Απολύμανσης, Αποκατάστασης  για την ορθή εφαρμογή τους πρέπει να συνοδεύεται και με βεβαιωμένη εκπαίδευση.

Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης  πρέπει να έχουν οι ενασχολούμενοι με Καθαρισμό-Απολύμανση ανεξαρτήτου μεθόδου σε Ξενοδοχειακό κλάδο, Τουριστικά καταλύματα, Κατασκηνώσεις, Φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, Επισιτιστικού κλάδου, Εστιατόρια  Καφέ – Μπαρ, Σούπερ Μάρκετ, Μεταφορές προσώπων (Μ.Μ.Μ, Πλοίων, Rent a car, Τουριστικά λεωφορεία- σκάφη αναψυχής, κ.α.), Κλάδου υγείας (Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρων υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, Αίθουσες μαθημάτων, Αμφιθέατρα- σεμιναρίων, Αίθουσες θεάτρων –καλλιτεχνικών . Υπηρεσίες επιτόπιων καθαρισμών -απολυμάνσεων, Υπηρεσίες καθαρισμών αποφράξεων –απολυμάνσεων σε (φορητές -χημικές τουαλέτες- οικίσκους, αποδυτήρια), Γενικών καθαρισμών -απολυμάνσεων και σε κλάδου υγείας, Facility –Διαχείρισης κτηρίων , Housekeeping, Ταπητοκαθαριστηρίων – Σεγνοκαθαριστηρίου, κλπ

Επιπλέον οι ηλεκτρονικοί αυτόνομοι έλεγχοι των υγειονομικών απαιτήσεων για την ορθή τήρηση των διαδικασιών ‘‘Ιχνηλασιμότητας’’ , δίνουν ένα κίνητρο σε τεκμηριωμένες αποδείξεις παράδοσης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – αλλά και την αποδοτικότερη χρήση με το  ‘’ευφυές ηλεκτρονικό εργαλείο’’ – EngLandGR POSI App Presentation ,ώστε και οι εργαζόμενοι, φιλοξενούμενοι-ταξιδευτές , να αισθάνονται την υγειονομική εξασφάλιση.

Έως ότου αποφασιστεί το πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης) το σχέδιο εφαρμογών με τις Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά, ώστε να αποσταλούν οπού κριθεί απαραίτητο για κάθε αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά – για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ

Διαρκής Ενημέρωση :

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887,ή στο vgenis@otenet.gr.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Διαμορφώνοντας την λειτουργικότητα με υγειονομική εξασφάλιση σε εσωτερικούς χώρους

Πηγή: http://cleaningnews.gr/διαμορφώνοντας-την-λειτουργικότητα/

About Giannis Vgenis