Αγγελιες

Η Hygienichome , για την ανάπτυξη των καινοτόμων προγραμμάτων  του The Cleanliness Today , αναζητά Σύμβουλους Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος Αναζητά:

Νέους -Νέες Επιστήμονες ( Επόπτες Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγους ,  Βιολόγους, Βιολογικών Εφαρμογών, Περιβάλλοντος, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Τεχνολόγους Περιβάλλοντος, και Οικολογίας, Περιβαλλοντικής Φυσικής, Τεχνολόγους Αντιρρύπανσης – Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Γεωπόνους –Τεχνολόγους  Γεωπόνους, κλπ)., που να αναζητούν ”κάτι το διαφορετικό’’, σε Νέους τομείς που συνδέονται στενά με την Πράσινη ζήτηση.

  • Απαραίτητα Προσόντα: Νέοι -Νέες από 24 ετών, με Φιλοδοξίες και Οργανωτικές Ικανότητες, Υπευθυνότητα, Συνέπεια, Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας, με Βασικές Αρχές στην Επιχειρηματική Ηθική απέναντι στους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό, διάθεση για συνεργασία και Αυτοκίνητο.
  • Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους, στο e-mail: kariera@hygienichome.gr  Ένδειξη The Cleanliness Today

Πηγή :

 

…. και για τα Επιδοτούμενα  Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

business-plan300x200Υποστηρίζουμε Επιστήμονες, Υγειονομικών και Περιβαλλοντολογικών εφαρμογών, που θέλουν να καταθέσουν φακέλους, για τα Επιδοτούμενα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, με υλικό για το Επιχειρηματικό Πλάνο, μηχανολογικό εξοπλισμό και εκπαίδευση εφαρμογών, αλλά και υποστήριξη στην επιχειρησιακή του ανάπτυξη. Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες στο 2104829839, 6932245887  ή να στείλουν το Βιογραφικό τους, στο e-mail: info@hygienichome.gr.

Πηγή:http://hygienichome.gr

 

Σχετικά Άρθρα

Οι Επιστήμονες πρέπει να παραμείνουν στην Ελλάδα.

Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης, ως Ξεδίπλωμα Ταλέντων, Κόντρα στην Ανεργία.

Νέες θέσεις συνεργασίας με Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας για Νέους Επιστήμονες Πανελλαδικά.