1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, Σκιάθος, 8 έως 10 Σεπτεμβρίου 2012

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • Περιφέρεια θεσσαλίας
 • Tμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

http://www.env1.prd.uth.gr

Γενικά

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο “1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Σκιάθο από τις 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2012.

Στόχος

Το 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας έχει ως στόχο τη παρουσίαση επίκαιρων επιστημονικών ερευνών και εργασιών από ειδικούς επιστήμονες στους τομείς της προστασίας και αποκατάστασης περιβάλλοντος. Στοχεύει να δημιουργήσει ένα βήμα για την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, εκπαιδευτικών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενδιαφερόμενων πολιτών, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, οι ομιλητές θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης περιβάλλοντος, διαχείρισης αποβλήτων, προστασίας οικοσυστημάτων και ορεινών και αγροτικών περιοχών, περιβαλλοντικής ευαισθησίας και βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στα θέματα που απασχολούν την περιοχή της Θεσσαλίας.

Υποβολή εργασίων

Καλούνται όλοι οι επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στον επιστημονικό χώρο που καλύπτεται από τα παραπάνω θεματικά πεδία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις εργασίες τους στη γραμματεία του συνεδρίου.

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο (είτε ως προφορικές ανακοινώσεις,
είτε ως πόστερ) θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου. Τα πρακτικά του συνεδρίου θα δοθούν στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Η προθεσμία υποβολής της πλήρους εργασίας είναι έως 31/05/2012 και η υποβολή γίνεται στην. κ. Βίκυ Μανάκου: Τηλ.: 2421074282, Φαξ: 24210 74276, Κινητό: 6973328909, E-mail: vmanak@uth.gr.

Η θεματολογία 

 • Ανάπτυξη ορεινών και αγροτικών περιοχών
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση
 • Βιοποικιλότητα και προστατευόμενες περιοχές
 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων
 • Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και τηλεπισκόπηση
 • Ενέργεια και Περιβάλλον
 • Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
 • Μαθηματική μοντελοποίηση περιβαλλοντικών συστημάτων
 • Μέθοδοι περιβαλλοντικής ανάλυσης
 • Οικονομικά περιβάλλοντος
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση
 • Περιβαλλοντική πολιτική & νομοθεσία
 • Περιβαλλοντικός θόρυβος
 • Ρύπανση εδάφους
 • Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
 • Τεχνολογίες αντιρρύπανσης
 • Φυσικό περιβάλλον και πολιτιστική κληρονομιά
 • Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός

Επικοινωνία

http://volos.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=11

Βίκυ Μανάκου: Τηλ.: 2421074282, Φαξ: 24210 74276, Κινητό: 6973328909, E-mail: vmanak@uth.gr

Οργανωτική επιτροπή

Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου είναι ο κ. Αθανάσιος Κούγκολος, καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και αντιπρόεδροι είναι η κ. Χρυσή Λασπίδου, επίκουρος καθηγήτρια του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η κ. Όλγα Χριστοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πολυτεχνική Σχολή | Πεδίον Άρεως, 383 34, Βόλος
τηλ: 24210 74452-55 | φαξ: 24210 74380 | e-mail: g-prd@prd.uth.gr

Πηγή: http://www.env1.prd.uth.gr

About Giannis Vgenis

Αφήστε μια απάντηση