Νέα νομοθεσία για τις ηλεκτρικές σκούπες.

Κανονισμοί:

1) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 665/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013 , που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας από ηλεκτρικές σκούπες

Η νέα σήμανση δίνει πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας της κάθε συσκευής, την απόδοση της στην απορρόφηση σκόνης, το θόρυβο που εκπέμπει, την σκόνη που επανεκπέμπει, επιτρέποντας του να επιλέξει συνειδητά την συσκευή που θα αγοράσει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την νέα ετικέτα στον Κανονισμό της ΕΕ 665/2013: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:192:0001:0023:EL:PDF

2) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 666/2013 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2013, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τις ηλεκτρικές σκούπες

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού Κανονισμός της ΕΕ 666/2013.

Η νέα σήμανση ενεργειακής απόδοσης θα παρέχει πληροφορίες για, την ενεργειακή αποδοτικότητα της συσκευής, την απόδοση που έχει στο καθαρισμό σκληρού δαπέδου ή χαλιού, το θόρυβο που εκπέμπει, τη σκόνη που επανεκπέμπει .

Ο καταναλωτής θα ενημερώνεται για την ετήσια κατανάλωση ενέργειας.

Η νέα σήμανση θα έχει 7 κλίμακες ενεργειακής αποδοτικότητας από το Α έως το G.

α) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2014:

● η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερη από 62,0 kWh/έτος,

● η ονομαστική ισχύς εισόδου είναι μικρότερη από 1 600 W,

●  το ποσοστό συλλεγόμενης σκόνης από χαλί (dpuc είναι τουλάχιστον 0,70. Το όριο αυτό δεν ισχύει για τις ηλεκτρικές σκούπες σκληρών δαπέδων,

●  το ποσοστό συλλεγόμενης σκόνης από σκληρό δάπεδο (dpuhf) είναι τουλάχιστον 0,95. Το όριο αυτό δεν ισχύει για τις ηλεκτρικές σκούπες χαλιών.

Τα όρια αυτά δεν ισχύουν για ηλεκτρικές σκούπες με φίλτρο νερού.

β) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017:

● η ετικέτα θα συμπληρωθεί με τις κλίμακες Α+, Α+ + και Α+ + + προκειμένου να παρουσιαστεί η τεχνολογική πρόοδος της βιομηχανίας.

●  η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερη από 43,0 kWh/έτος,

●  η ονομαστική ισχύς εισόδου είναι μικρότερη από 900 W, ( θα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια).

●  το ποσοστό συλλεγόμενης σκόνης από χαλί (dpuc) είναι τουλάχιστον 0,75. Το όριο αυτό δεν ισχύει για τις ηλεκτρικές σκούπες σκληρών δαπέδων,

●  το ποσοστό συλλεγόμενης σκόνης από σκληρό δάπεδο (dpuhf) είναι τουλάχιστον 0,98. Το όριο αυτό δεν ισχύει για τις ηλεκτρικές σκούπες χαλιών,

●  το ποσοστό επανεκπομπής σκόνης δεν είναι μεγαλύτερο από 1,00 %,

●  η στάθμη ηχητικής ισχύος δεν υπερβαίνει τα 80 dB(A),

●  ο εύκαμπτος σωλήνας, εάν υπάρχει, είναι ανθεκτικός ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη μετά από 40 000 ταλαντώσεις υπό φόρτιση,

●  ο λειτουργικός χρόνος ζωής του κινητήρα είναι τουλάχιστον 500 ώρες

 

I.το όνομα/την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή

II.II. το αναγνωριστικό μοντέλου από τον προμηθευτή, όπου ως «αναγνωριστικό μοντέλου» νοείται ο κωδικός, συνήθως αλφαριθμητικός, για τη διάκριση συγκεκριμένου μοντέλου ηλεκτρικής σκούπας από άλλα μοντέλα με το ίδιο εμπορικό σήμα ή όνομα/επωνυμία προμηθευτή

III.την τάξη ενεργειακής απόδοσης. H  αιχμή του βέλους που περιέχει την τάξη ενεργειακής απόδοσης της ηλεκτρικής σκούπας τοποθετείται έναντι της αιχμής του βέλους της σχετικής τάξης ενεργειακής απόδοσης·

IV.τη μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας

V.την τάξη ποσοστού επανεκπομπής σκόνης

VI.την τάξη επιδόσεων καθαρισμού χαλιου

VII.την τάξη επιδόσεων καθαρισμού σκληρού δαπέδου

VIII.τη στάθμη ηχητικής ισχύος

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:192:0024:0034:EL:PDF

Πηγή:https://www.cleaningnews.gr/?p=7839

Περισσότερα Άρθρα

Οι ασφαλείς και υγιεινές κατοικίες είναι υποχρέωση όλων μας.

Επιτακτική Ανάγκη η Αναβάθμιση της Ποιότητας στους Τρόπους Καθαρισμού

Χρήσιμες συμβουλές για μια οικονομικά καθαρή διαβίωση.

Αναβαθμισμένη Καθαριότητα για Υγεία – Οικονομία – Περιβάλλον

Φροντίζω να Ζω Ανθρώπινα

About Giannis Vgenis

Αφήστε μια απάντηση