Η δύναμη της Προσαρμοστικότητας στα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-απολύμανσης.

Η δύναμη της Προσαρμοστικότητας στα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-απολύμανσης.

Η έλλειψη της απαραίτητης επαγγελματικής  κατάρτισης από τους εφαρμοστές , σχετικά με τις πιθανές επιβλαβείς δραστικές ενώσεις από την μη ορθή χρήση των βιοκτόνων απολυμαντικών, θα μπορούσε να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις , ως προς την υγειονομική ασφάλειά των εργαζομένων αλλά και των φιλοξενούμενων στους χώρους διαμονής  τους

Η πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών μπορεί να δημιουργήσει μύωση ή/και αποφυγή της μεταδοτικότητας με  εξάπλωση οποιασδήποτε λοίμωξης στο περιβάλλον  και κατ’ επέκταση στον ευρύτερο πληθυσμό.

Λόγοι  επιτακτικής ανάγκης η συνεχιζόμενη ενημέρωση για την Πιστοποιημένη επαγγελματική  κατάρτιση , ως προς την προσαρμογή με το (Αριθ. Οικ 2190/201/11-02-2004( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. Οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) όπου προσδιορίζεται με το ότι, κάθε επιχείρηση με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος και χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.  Τα εν λόγω  πιστοποιημένα άτομα ( εφαρμοστές ) εναρμονίζεται με την –εν ισχύ -εγκύκλιο( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) όπου αναφέρεται ότι για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εφαρμογών πρέπει να είναι εξειδικευμένο (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλης εκπαίδευσης ).

Με την Πιστοποιημένη επαγγελματική  κατάρτιση  για την ορθή χρήση θα έχουμε αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση ,ή/και δευτερογενή ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017),αλλά και την όποια άλλη απειλή από αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020),μιας και θα είναι υποχρέωση των εν λόγο εφαρμοστών.

Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων

Πλεονεκτήματα απλών πρακτικών στις διαδικασίες καθαρισμού – απολύμανσης

 • Σε περίοδο αυξημένης νοσηρότητας με ανάπτυξη λοιμώξεων , η υπενθύμιση των οδηγιών υγιεινής έρχονται να μας αναδείξουν ‘’τις αδυναμίες’’ που πολλοί ίσως και να ‘’ξεχνούν’’ ότι οι νόμοι, οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα για την Υγειονομική ασφάλεια, υπάρχουν για να τηρούνται από όλους.
 • H παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών καθαριότητας – απολύμανσης, απαιτεί την απομάκρυνση και όχι την ανακατανομή της σκόνης, των ρύπων και των μικροοργανισμών.
 • Ακόμα και ένα εύκολο στη χρήση ‘’ολοκληρωμένο σύστημα’’ καθαρισμού-απολύμανσης με Διπλό κάδο, για διαχωρισμό του καθαρού διαλύματος και του νερού για το ξέβγαλμα, θα μπορεί να απομακρύνει τα ρυπογόνα φορτία από το πανάκι ή την σφουγγαρίστρα, -μετά από το σκούπισμα – ώστε να  μας οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
 • Μετά την απορρύπανση σε επικαλυμμένα έπιπλα, χαλιά και μοκέτες η αιτιολογημένη κατασταλτική απολύμανση μειώνει τον κίνδυνο μεταφοράς μικροβιακών μολύνσεων κλπ.
 • Η απομάκρυνση των ‘‘ρυπογόνων μολυσματικών παραγόντων ’’ μαζί με σκόνη και άμμο που έχουν διεισδύσει στο βάθος του πέλους των χαλιών προσφέροντας τους  πολλαπλά οφέλη , καθώς και στην υγεία με την μείωση της “εσωτερικής επιμόλυνσης” αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η Πολλαπλή μέθοδος καθαρισμού & απολύμανσης με εγκεκριμένα υλικά από τον Ε.Ο.Φ. για την βέλτιστη υγειονομική ασφάλεια ,  μειώνει  ένα μεγάλο φάσμα μικροβιολογικών προβλημάτων.
 • Οι ολοκληρωμένες επαγγελματικές εφαρμογές με ορθολογική χρήση των βιοκτόνων σε υπηρεσίες καθαρισμού – απολύμανσης και αποκατάστασης στους εσωτερικούς χώρους, μπορούν να μειώσουν την άσκοπη και αλόγιστη χρήση απολυμαντικών, (Bio-κτόνων) μαζί με την υπέρβαση των απαιτήσεων, απέναντι στις προκλήσεις από άγνωστους κίνδυνους’’.
 • ‘‘Όταν φροντίδα και υγειονομική περίθαλψη των ασθενών μεταφέρεται στο σπίτι ή/και σε άλλο χώρο φιλοξενίας, τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά και υγειονομικά μέτρα , είναι η απαραίτητη προϋπόθεση.
 • Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, εξαρτάται από τον βαθμό δυσκολίας του απαιτούμενου επιπέδου για μια ασφαλή εφαρμογή υλοποίησης, το είδος του χώρου, αλλά και την εναρμόνιση των δαπανών στο μέγιστο βαθμό στο κόστος της προτεινόμενης μεθόδου.’’
 • Ζητείστε να ενημερωθείτε για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της Διασφαλισμένης υγιεινής και φροντίδας, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Το τμήμα εφαρμογών της  Προληπτικής Υγιεινής  για Ποιοτική Καθαρότητα στους εσωτερικούς χώρους , μέσα από το πρόγραμμα Reciprocity  της  KlinTec,  έχει  εξασφαλίσει  για τους επισκέπτες τις  Έκθεσης  Clean Expo (Housekeeping- Επόπτριες- Εφαρμοστές καθαρισμού  χωρών φιλοξενίας , Επιτόπιων Καθαρισμών -Απολυμάνσεων,  Ταπητοκαθαριστών, Εφαρμοστών Απεντόμωσης-Μυοκτονίας, Υπηρεσίες , Facility Cleaning Services,  Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών , κλπ)  ένα ανταποδοτικό όφελος ‘’έκπτωσης’’ , για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό απολύμανση.  Για δε τις ομαδικές έγγραφες από μέλη (Συλλόγων, Ενώσεων, Συνδέσμων, Σωματείων, Ομοσπονδιών, Ομίλων εταιριών, κλπ) υπάρχει επιπλέον ανταποδοτικό όφελος ‘’έκπτωσης’’.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://www.cleaningnews.gr/η-δύναμη-της-προσαρμοστικότητας/

Η δύναμη της Προσαρμοστικότητας στα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-απολύμανσης

Συμπληρωματική  Ενημέρωση :

 1. Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή
 2. Απορρύπανση και πιο ενδελεχής καθαριότητα.
 3. ‘’Περιβαλλοντική εξυγίανση’’ τεχνολογίας  ‘’Τριπλού φραγμού’’ 
 4. Sera Απολυμαντικό
 5. BIOPROTECT ™ Antimicrobial Technology

New-2022 -2023 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

About Giannis Vgenis