‘‘Καθαρόν Εστί’’ 2014, Φροντίζω και ….Κερδίζω.

‘‘Καθαρόν Εστί’’ 2014, Φροντίζω και ….Κερδίζω.

Η επιμελημένη εφαρμογή μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης  καθαριότητας, μπορεί να περιορίσει κατά πολύ συμπτώματα ασθενειών,(π.χ άσθματος, αλλεργικών αναπνευστικών και πνευμονολογικών  συμπτωμάτων κλπ.) που θα προέρχονται από τους εσωτερικούς αιορούμενους ¨μολυσματικούς παράγοντες ¨.

Πολλές από αυτές τις ασθένειες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί (τουλάχιστον εν μέρει), αν η ελλιπής ενημέρωση δεν βοηθούσε  στην  αύξηση της μη αποτελεσματικής συντήρησης των εσωτερικών χώρων, με τις φτηνές λύσεις καθαρισμού από τους ‘‘εγγυητές χαμηλότερης τιμής’’, σε αντικείμενα εσωτερικών χώρων (χαλιά-μοκέτες, σαλόνια, στρώματα κλπ).

Η ελλιπής ενημέρωση , “εμπλέκει” τους ιδιώτες όταν δεν κάνουμε σωστή χρήση της ηλεκτρικής μας σκούπας , επιβαρύνοντας το εσωτερικό περιβάλλον, αλλά και έναν επαγγελματία που ασχολείται με τον καθαρισμό των αντικειμένων στους εσωτερικούς χώρους, όταν δεν κάνει αυτά που ορίζει η εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής και τήρησης μιας πλήρους ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητας) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Μελέτες δείχνουν πως ο συνδυασμός των ρυπαντών στον αέρα του σπιτιού μας, δημιουργούν  τηνεσωτερική αιθαλομίχλη’’, δηλαδή την “αέρια εσωτερική ρύπανση και επιμόλυνση” μαζί με τα “Αόρατα χημικά κοκτέιλ ” οπού  προκαλούν τρεις φορές υψηλότερη επιβάρυνση στους εσωτερικούς χώρους,  λειτουργώντας ως ένας θάλαμος αερίων ή ως μια ρυπογόνο εσωτερική βόμβα, συμβάλλοντας έτσι στην εξάπλωση των αλλεργικών η και πνευμονολογικών συμπτωμάτων, μέσα στο σπίτι.

Στην Ελλάδα, πόσο (αν-)ήσυχοι είμαστε, όταν τα νέα από την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ είναι μάλλον ανησυχητικά ,τα δε αποτελέσματα των ερευνών να δείχνουν ότι έχει επηρεαστεί ανοδικά η συχνότητα των υγειονομικών δαπανών, για προβλήματα υγείας που προέρχονται από το επιβαρυμένο εσωτερικό περιβάλλον.

Η αναθεώρηση, στις προκηρύξεις των διαγωνισμών για τις συμβάσεις καθαριότητας των εσωτερικών χωρών, πρέπει πλέον να επιβάλετε έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όροι με επιβράβευση,  όπου τα συστήματα, οι μέθοδοι και μηχανήματα καθαρισμού να τηρούν περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές και εξοικονόμησης ενέργειας. Η νέα νομοθεσία για τις ηλεκτρικές σκούπες, δίνει την δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να  αναπροσαρμόσουν  στις τεχνικές προδιαγραφές και όρους για την χρησιμοποίηση συσκευών καθαρισμού με ‘‘Καθαρή Τεχνολογία ’’ , μειωμένη κατανάλωση ενέργειας ,‘‘ Green Label’’ για αφαίρεση ρύπων, διατήρηση εμφάνισης και συγκράτηση σκόνης χωρίς επιμόλυνση .

Όταν η διάκριση ανάμεσα στα εποπτικά μέτρα ελέγχου και στη συστηματική παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας, οι επενδύσεις σε αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες με ενεργειακά και περιβαλλοντολογικά βιώσιμες μεθόδους καθαρισμού δεν κοστίζουν, αποδίδουν με αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου, πετυχαίνοντας συγχρόνως την αναβάθμιση της ποιότητας του τρόπου ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Έτσι οι εταιρείες καθαρισμού Επενδύοντας σε Εναλλακτικές Διαχειριστικές Εφαρμογές για την  ποιοτική καθαριότητα, θα έχουν Ενεργή Συμμετοχή στις αναθεωρημένες συμβάσεις με τις θεσπισμένες προδιαγραφές, αλλά θα συμμετέχουν ενεργά και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής , με την «απαλλαγή» από το ρυπογόνα μηχάνημα καθαρισμού παλιάς τεχνολογίας που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Η Ευαισθητοποίηση για τις Περιβαλλοντικές Αλλαγές μαζί με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, σε θέματα υγιεινής για καθαρούς εσωτερικούς χώρους, απαιτούν την χρήση εξειδικευμένων μεθόδων και συστημάτων επαγγελματικού καθαρισμού, σε ξενοδοχεία (Green & Clean Hotels), μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς, πλοία – σκάφη αναψυχής, επαγγελματικούς χώρους.

Στο ‘‘Καθαρόν Εστί’’ για το 2014 , μέσα από το Φροντίζω και ….Κερδίζω, σκοπεύουμε να αυξήσουμε την ενημέρωση, για τις  εναρμονισμένες επαγγελματικές  Bio-εφαρμογές στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ώστε να υπάρχει  μια αποτελεσματικότερη διαχείριση του εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου. Η καθιέρωση των εναρμονισμένων επαγγελματικών Bio-εφαρμογών, μπορούν να φέρουν πραγματικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή, έτσι ώστε το ενδιαφέρον για μια ποιοτικά αναβαθμισμένη καθαριότητα να αυξάνει, αλλά και η μεταφορά θετικών μηνυμάτων για Ενεργειακή και Περιβαλλοντολογική Συνείδηση να επεκτείνεται.

Η ανάπτυξη των διαμορφωμένων προγραμμάτων, για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής σε επίπεδο υπηρεσιών, θα έχει ως πρωταρχικό μας στόχο την κάλυψη των αναγκών που προέρχονται από τις ραγδαίες εξελίξεις και αλλαγές που επιβάλλει η σημερινή εποχή , για την βελτίωση της ποιότητας του τρόπου ζωής μετά και από την θετική αποδοχή του καταναλωτικού κοινού, για περισσότερη ενημέρωση με παροχή συμβουλών να αυξάνεται, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση του.

Η Πολυπλοκότητα ενός Σύγχρονου και Εξελισσόμενου Εσωτερικού Περιβάλλοντος μπορεί να αντιμετωπιστεί με Εναλλακτικές Διαχειριστικές εφαρμογές.

Η Συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγικής επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο , μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο θα καλύπτει όλες τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται , εξυπηρετεί την ασφάλεια τόσο του καταναλωτή όσο και του ίδιου του φορέα που το εφαρμόζει.

Το σύστημα, παρακολουθώντας θα προσφέρει τη δυνατότητα λεπτομερούς καταγραφής όλων των φάσεων παραγωγικής επεξεργασίας , με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας αυτών μέσα από την ικανότητα αναζήτησης και προβολής της διαδρομής που ακολούθησε το συγκεκριμένο αντικείμενο. (π.χ χαλί από την παραλαβή έως την επιστροφή στον τελικό καταναλωτή)

Όταν η Ιχνηλασιμότητα (Traceability) χρησιμοποιείται από επαγγελματίες που ασχολούνται με τον καθαρισμό των αντικειμένων στους εσωτερικούς χώρους, αφενός μεν θα λυθεί η πολυπλοκότητα ενός εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος, αφετέρου δε με την διασφάλιση του εύρους των πληροφοριών από ένα τέτοιο σύστημα θα τα καθιστούν εφικτά σε μία βασική επιχειρηματική διαδικασία Διαχείρισης ποιότητας, για την Ασφάλεια των καταναλωτών ,την Διαφάνεια με έλεγχο εφαρμοστικότητας, αλλά και την Διαχείριση των αποβλήτων.

Η ανάπτυξη εφαρμογών με συστήματα και διαδικασίες  που θα επιτρέπουν τη Ιχνηλασιμότητα, θα μπορούσε να αποφέρει θετικά αποτελέσματα , στην εξάλειψη ή έστω η μείωση της επιμόλυνσης, η ζήτηση από τους καταναλωτές μεγαλύτερη αφού η Διασφάλιση της ποιότητας θα τους προσέφερε περισσότερη οικονομία και ένα υγιέστερο περιβάλλον, αλλά και οι αποκλίσεις των τιμών θα ήταν μικρότερες. Μπορεί, η ελλιπής ενημέρωση μαζί με τη ανυπαρξία για ποιοτικούς ελέγχους, να δίνει σε κάποιους το χρόνο να κάνουν ‘‘πάρτι’’,  οι συνειδητοποιημένοι πλέον καταναλωτές γνωρίζουν ότι, για την βελτίωση της ποιότητας του τρόπου ζωής τους, δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουν και ίδιοι ως καταναλωτές.

Η εγγυημένη ποιότητα μέσα από την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων θέτει εκτός τους ‘‘εγγυητές χαμηλότερης τιμής’’.

Έτσι μέσα από την ενημέρωση για τις εναρμονισμένες ποιοτικά και προσαρμοσμένων επαγγελματικών Bio-εφαρμογών διαχείρισης των εσωτερικών χώρων,  φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο , για καλύτερη ποιότητα ζωής, οι ενήμεροι καταναλωτές θα μπορούν να έχουν ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον. Θα έχουν περισσότερη οικονομία από σπατάλες, αφού θα έχουν απαλλαγεί από τις φτηνές και μη αποτελεσματικές λύσεις σε υπηρεσίες καθαρισμού, στοχεύοντας στην βελτιωμένη ποιότητα με προστασία της υγείας.

Ο στόχος όλων μας πρέπει να είναι η επίτευξη ενός υψηλού επίπεδου προστασία της υγείας των ανθρώπων, αλλά και του περιβάλλοντος

Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών προς τις περιβαλλοντικές αλλαγές μαζί με την ανάγκη μέριμνας και τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για καθαρούς εσωτερικούς χώρους, καθιστούν απαραίτητη την επαγγελματική συνεργασία με έναν Σύμβουλο καθαριότητας (Cleaning Advisor), για εναρμονισμένες ποιοτικά επαγγελματικές συμβουλές με λύσεις, αλλά και στην αναγνώριση μιας φιλικά αξιόπιστης επαγγελματικής προσέγγισης στους ασθενείς, με σεβασμό στις προσδοκίες των αναγκών τους αλλά και μιας αναβάθμισης στην ποιότητα του τρόπου ζωής τους.

Πληροφορίες μπορείτε να μας ζητήσετε με ένα email στο info@klintec.gr η να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:http://cleaningnews.gr/?p=8140

About Giannis Vgenis

Αφήστε μια απάντηση