Όλοι έχουμε το δικαίωμα να αναπνέουμε καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους χωρίς διακρίσεις.!!

Όλοι έχουμε το δικαίωμα να αναπνέουμε καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους χωρίς διακρίσεις.!!

Όπως θα διαπιστώσετε στις Αποφάσεις με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4761 Τεύχος B’ 290/29.01.2022,Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, ότι:

Μεταφορές:  Πληρότητα στα επιβατηγά – οχηματαγωγά – ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα: α) μέχρι ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων, εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA (High Efficiency Particulate Air) και εφόσον βεβαιώνονται, με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων, καθώς και των φορέων κυβερνητικής πιστοποίησης αυτών, η τοποθέτηση και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Διεξαγωγή Συνεδρίων : Στους κλειστούς χώρους συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων υψηλής αποτελεσματικότητας HEPA (High Efficiency Particulate Airfilter) κατηγορίας τουλάχιστον Η13 και Η14.

Κινηματογραφικές προβολές, Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες ,Σύσταση χρήσης φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων υψηλής αποτελεσματικότητας HEPA (High Efficiency Particulate Airfilter) στις αίθουσες δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Όταν οι πανδημίες μεταμορφώνουν την καθημερινότητα μας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ)»

Ερωτήματα που θέλουν άμεσα απαντήσεις.

Όταν όλοι έχουμε το δικαίωμα να αναπνέουμε καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους, γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση 

  • με σύσταση χρήσης φίλτρων HEPA στις Αίθουσες με Κινηματογραφικές προβολές, Ζωντανά θεάματα και ακροάματα,κλπ.
  •  συνιστάται κατηγορία τουλάχιστον Η13 και Η14 Διεξαγωγή Συνεδρίων
  •  στις Μεταφορές για την Πληρότητα (μέχρι ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)) στα επιβατηγά – οχηματαγωγά – ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA, καθώς και πιστοποίηση από κυβερνητικούς φορείς
  • Γιατί δεν  πρέπει να έχουν πιστοποίηση από κυβερνητικούς φορείς και στιςΑίθουσες  με Κινηματογραφικές προβολές, Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες.
  • Γιατί δεν υπάρχει σύσταση χρήσης φίλτρων HEPA στις αίθουσες των σχολείων,  Αμφιθέατρα- αίθουσες μαθημάτων, σεμιναρίων, τα σχολικά λεωφορεία και του ΚΤΕΛ , στα Μέσα συγκοινωνιών, ή τα τουριστικά λεωφορεία  ;
  • Γιατί δεν υπάρχει σύσταση χρήσης φίλτρων HEPA σε  χώρους ξενοδοχείων, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, εστίασης, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρων υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης ,Κ.Α.Π.Η.,

Δεν γνωρίζω γιατί έχει πρόκυψη η καθυστέρηση για τα’’ προαναγγελθέντα’’ –περίπου πριν από ένα χρόνο  – συμπληρωματικά μέτρα στα Μ.Μ.Μ.,  όσον άφορα τον εσωτερικό αέρα για την προστασία της Δημόσιας υγείας των επιβατών , όταν θα μπορούσε να γίνει εφοδιασμός με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία.

 Οι συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, θα πρέπει να αφαιρούν, συλλαμβάνουν ,να καταστρέφουν, ιούς, μικρόβια –βακτηρία, μικροοργανισμούς, αλλά και την όποια άλλη απειλή από αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020)και με την προϋπόθεση ότι  μπορούν να αποδείξουν ότι, η εν λειτουργία συσκευές δεν παράγουν δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017) αλλά για την  επισήμανση των συνθηκών υγιεινής  των εσωτερικών χώρων , οπού υπάρχει στην   Διεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας.

Χρειάζεται Προσοχή στην επιλογή των μηχανημάτων καθαρισμού του αέρα  των εσωτερικών χωρών , διότι όπως επισημάνουν επιτροπές λοιμωξιολόγων,  εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας αλλά και ο Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης , καλό είναι να χρησιμοποιούμε συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα,  που να συνδυάζουν τα ειδικά φίλτρα υψηλής πιστότητας HEPA και υπεριώδη ακτινοβολία μέσα στη συσκευή, γιατί μπορεί να προκαλέσουν περισσότερη βλάβη παρά όφελος.

Η αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων πολλαπλής θωράκισης.

Αξιολογώντας τον βαθμό κινδύνου διάδοσης στο καινοτόμο πρόγραμμα,Green and Clean Rooms with AntiInfection Prevention εφαρμόζεται η  τεχνολογία ‘’Τριπλού Φραγμού’’ από το Sterial ένα μοναδικό σύστημα παγκόσμιας κλάσης όπου αναβαθμίζει τη εξέλιξη που σηματοδοτεί – το πριν και το μετά – στην εξασφάλιση υψηλής καθαρότητας. Λόγοι που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα προγράμματα της ‘’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων.

Ως συμπληρωματικό μέτρο  για τις επιφανές εφαρμόζεται ή – ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’-  μακροχρόνιαςαποτελεσματικότητας με αντιμικροβιακή δράση με το τείχος «Νανοπαγίδων» και τις ανάλογες   Εγκρίσεις του ΕΟΦ (ΑΠ-1247-02)  συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2, όπου μπορεί και επιτυγχάνει την πρόληψη σε επιφάνειες, για τα ολοκληρωμένα μετρά προστασίας και σε παραμέτρους που επηρεάζουν την καθαρότητα (διαύγεια), του εσωτερικού αέρα.

Η μείωση των ποσοστών περιβαλλοντικής επιμόλυνσης των εσωτερικών χώρων μαζί με την μείωση της υπερβολική κατανάλωσης Βιοκτόνων Απολυμαντικών, βοηθά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο Περιβάλλον.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 4829839-6932245887 ή στο  e-mail: vgenis@otenet.gr , για να μάθετε πως μπορείτε να έχετε ή /και να παρέχεται ‘’διασφαλισμένη την ποιότητα’’ ενός υγιεινού χώρου.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://www.cleaningnews.gr/όλοι-έχουμε-το-δικαίωμα-να-αναπνέουμε/

About Giannis Vgenis