Το Σύνδρομο της Υπερ-χρήσης και στα Βιοκτόνα –Ακαρεοκτόνα.

105-oikologiki400x200(1)Τα βιοκτόνα είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο να αποτρέπουν ή να σκοτώνουν  κάθε ζωντανό μικροοργανισμό για την προστασία των ανθρώπων, ζώων, υλικών & αντικειμένων από παθογόνους μικροοργανισμούς.

Οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι, σε πολλά Web Sait η στο Facebook αλλά και σε έντυπη διαφήμιση , υπάρχει ‘‘ανεξέλεγκτη προαγωγή’’ για αποστόμωση – μυοκτονία,ή ‘‘απολύμανση εντόμων’’ – τα έντομα δεν απολυμαίνονται, – αλλά και το ότι πολλοί προβαλλόμενοι δεν βρίσκονται  στον Κατάλογο με τις  αναγγελίες / γνωστοποιήσεις έναρξης άσκησης επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Πολλοί επαγγελματίας εφαρμοστές που βρίσκονται και στον κατάλογο, ίσως να είναι οι Ημιμαθείς που με την αδιαφορία τους μπορεί και να εγκληματούν,  αφού μετονομάζουν  τα τεστ προσδιορισμού , σε ‘‘τεστ ακαρεοκτονίας’’ και την καθαριότητα σε ‘‘ακαρεοκτονία’’ για χαλιά, σαλόνια, στρώματα, με την ‘‘μη χρήση κανενός είδους βιοκτόνου’’ όπου εξαλείφει το πλήθος των ακάρεων κλπ,. Συνεχίζουν  με τα ‘‘ειδικά βιοκτόνα’’ που εξουδετερώνουν και απωθούν  ακάρεα, προσφέροντας   ‘‘ αντιαλλεργική προστασία’’ , όταν  βάση του καν. 528/2012 περί βιοκτόνων προϊόντων, δεν μπορούν να επικαλούνται αλλά ούτε και να  εκδίδουν πιστοποιητικά που αναφέρουν «αντιαλλεργική προστασία»  ή απολύμανση, από αλλεργιογόνους παράγοντες που βρίσκονται εντός στρωμάτων ή άλλων ινωδών επιφανειών.

Αν και έχουμε αναφερθεί πολλές φόρες για μέτρα  «Υγειονομικής σημασίας» , υπάρχουν ‘‘επαγγελματίες  ’’  που κάνουν  ‘‘ακαρεοκτονίες’’ και βιολογικούς  καθαρισμούς στρωμάτων , επιμολύνοντας επικίνδυνα  τους εσωτερικούς χώρους, θέτοντας  ακόμα και σε κίνδυνο την ίδια την υγεία των καταναλωτών, στον βωμό της ακόρεστης ανθρώπινης πλεονεξίας και του αλόγιστου οικονομικού κέρδους, θυσιάζοντας Υγεία -Περιουσία – Περιβάλλον, περιφρονώντας συγχρόνως, και τις ηθικές αξίες.

Στα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης γίνονται εκτεταμένες αναφορές με μεγάλη βαρύτητα από τους επιστήμονες , για τη σημασία της Βιοαπορρύπανσης  και εξυγίανσης, πριν από κάθε επιστημονική εφαρμογή αλλά και την σημασία της καθαριότητας και απολύμανσης  μετά από τις εφαρμογές , με αναφορά στην πιστή εφαρμογή του Οδηγού Ορθής Πρακτικής για προστασία από ζωικούς εχθρούς- έντομα. Επισημαίνεται δε ότι για την αντιμετώπιση των ζωικών εχθρών που παρασιτούν όπως στα ακάρεα της σκόνης, δοθέντος του ότι το άσθμα και οι λοιπές διαταραχές οφείλονται περισσότερο  στα παράγωγά τους (τεμαχίδια, εκκρίματα, αποχωρήματα κ.ά.) και όχι στα ακάρεα αυτά καθ’ αυτά και προτείνεται δε η συχνή απομάκρυνσή τους με απορρύπανση.

Πρέπει να αποφεύγονται κατά το πλείστον τα βιοκτόνα ή άλλες εφαρμογές, στα ακάρεα της εσωτερικής σκόνης , (Dust mites) ,στο άκαρι της ψώρας διότι αναπτύσσονται στο δέρμα, στα – Ptinidae- τα έντομα αίνιγμα, στα παρασιτικά Κολλέμβολα που προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα, αλλεργία, αλλά και στα σαπροφάγα  ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ ,που χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία και για βιολογικό έλεγχο κλπ. και να χρησιμοποιούνται Bio-Εφαρμογές απορρύπανσης και εξυγίανσης του χώρου με Επαγγελματικά συστήματα.

H προεργασία της Βιοαπορρύπανσης και Εξυγίανσης με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, κρίνεται απαραίτητη πριν από κάθε εφαρμογή με βιοκτόνα ή  υπέρθερμου ατμού ( πίεση 10 bar για 184,13οC) , θερμικής απεντόμωσης, ελεγχόμενης ή και τροποποιημένης ατμόσφαιρας, στους εσωτερικούς χώρους.  Έτσι δημιουργείται ένα καθαρό περιβάλλον, ώστε η αντιμετώπιση να γίνονται με αποτελεσματικότητα, όπως για όλους τους ζωικούς εχθρούς που παρασιτούν στους εσωτερικούς χώρους. Η απομάκρυνση,  όχι μονό των αλλεργιογόνων  παραγόντων και παρασίτων, αλλά απομάκρυνση μεγάλης ποσότητας αυγών όπου θα μειώσει την αναπαραγωγή τους , ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση του χώρου από υπερβολικές  χρήσεις η βιοκτόνων  κατά το 1/3 περίπου,  από τα προβλήματα της “επικίνδυνης  εσωτερικής επιμόλυνσης”, το κόστος των επισκέψεων αλλά και την ταλαιπωρία.  

Αν και οι ποιοτικά ασφαλείς προσφερόμενες υπηρεσίες στον καθαρισμό χαλιών και υφασμάτινων επιφανίων, πρέπει να έχουν πρωταρχικό στόχο την προστασία του καταναλωτή,  ταδε Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης με την Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων  έχουν δοθεί στους Καθαριστές Ταπήτων και Ταπετσαριών, δυστυχώς οι πρακτικές παραπλανητικών διαφημίσεων – ανακοινώσεων συνεχίζουν να είναι διάσπαρτες στο διαδίκτυο.

Πέρα από οποία νομοθεσία, για ορθές πρακτικές εφαρμογές με ποιοτικά ασφαλείς προσφερόμενες υπηρεσίες, εναρμονισμένες στις αρχές μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης , η ενημέρωση ως πρωταρχικό στόχο πρέπει να έχει την προστασία του καταναλωτή.

Είναι πλέον καιρός ο κάθε πολίτης να αντιληφθεί ότι είναι στο χέρι του να απαιτεί ένα καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον, για τον ίδιο και την οικογένειά του και γενικά  τους συνανθρώπους, προστατεύοντας τους από τους κινδύνους της ‘‘ανεξέλεγκτης χρήσης’’ βιοκτόνων που έχουν εισέλθει στην καθημερινότητά μας.

Η ανάγκη μέριμνας, με ευαισθητοποίηση στις Περιβαλλοντικές Αλλαγές, για αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους εσωτερικούς χώρους, μαζί με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών σε θέματα υγιεινής με επιπτώσεις στην υγεία, αναδεικνύει την ύπαρξη υποστήριξης τους με ενημέρωση για Προβλήματα Υγειονομικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος στους Εσωτερικούς Χώρους.

Όταν οι ασφαλείς και υγιείς εσωτερικοί χώροι είναι υποχρέωση όλων μας, οι αποτελεσματικές εφαρμογές που σέβονται τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον κρίνονται απαραίτητες, ώστε να δημιουργείται στο μέγιστο βαθμό, μια απόλυτα υγιής διαβίωση στους εσωτερικούς χώρους.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή των μεθόδων, διότι µια εφαρμογή χωρίς τον κατάλληλο  Επαγγελματικό εξοπλισμό  , την επαγγελματική κατάρτιση σε εφαρμογές Βιοαπορρύπανσης µε Εξυγίανση του περιβάλλοντα χώρου, πριν αλλά και μετά από οποιαδήποτε επιστημονική εφαρμογή υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα.

Δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως καταναλωτές.

Προσοχή: Ενεργή  συμβολή στην ενημέρωση μπορούν να έχουν όλοι , από τη συμμετοχή της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, των κυβερνητικών η μη-κυβερνητικών οργανισμών, συλλογών, σωματείων, ιδρυμάτων και φορέων,  με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Πληροφορίες με email στο info@hygienichome.gr  η να καλέστε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://www.cleaningnews.gr/?p=10141

About Giannis Vgenis