Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς; !!

Οι προκλήσεις για την «μικροβιολογική ασφάλεια» μαζί με την αύξηση των δερματικών λοιμώξεων υψηλής μεταδοτικότητας , ιών, βακτηρίων κλπ αλλά και η αύξηση των πληθυσμών σε πολλά ειδή παράσιτων (ζωικούς εχθρούς) υγειονομικού ενδιαφέροντος -όπως αναφέρεται και στην αναρτητέα εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ως εξαιρετικά επείγουσα,– αναδεικνύει τις αυξανόμενες ανάγκες με απαιτήσεις ώστε να εξασφαλιστεί η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής, από άμεσους ή/και έμμεσους επανεμφανιζόμενους κίνδυνους στην καθημερινότητα μας .

Αν και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν εκδώσει εγκύκλιους για την λήψη μέτρων αντιμετώπισής, θεωρούμε επιτακτική  ανάγκη  την υπενθύμιση τήρησης  της απαρέγκλιτης εφαρμογής – μιας και είναι την εν ισχύ η Εγκύκλιος για όλα τα Μ.Μ.Μ.  – των «Κανόνων υγιεινής στα Μ. Μ. Μεταφοράς (Επιβατών) στεριάς, θάλασσας και αέρα»  και της  «Περί υγειονομικών μέτρων επί των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων,  αλλά και την φετινή Εγκύκλιο για «Υγειονομικούς έλεγχους στα σχολεία » με σκοπό την προστασία της Ατομικής Υγείας τόσο των επιβατών όσο και των εργαζομένων σε αυτά και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Όπως αναφέρουν και οι επιστήμονες των πανεπιστήμιων στα μέτρα προστασίας από ιούς και βακτήρια κλπ, οι συσκευες καθαρισμού και απολύμανσης και η εφαρμογές των μεθόδων,  θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες ειδικά για να εξουδετερώνουν επίσης και τα αλλεργιογόνα (όπως γύρη, σκόνη, μούχλα, ακάρεα, τρίχωμα ζώων) αλλά και τις οσμές από κλεισούρα, νέφους, κλπ. Όπως έχω αναφερθεί και στο σχεδιασμό ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες, έτσι και εδώ για να μπορεί να γίνετε επαρκές και αποτελεσματικό το πρόγραμμα ελέγχων, θα πρέπει να ύπαρξη επαρκής κατάρτιση των ελεγκτών  στις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Οι στοχευμένες ενημερώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στην Εφαρμογή των Κανόνων Υγιεινής , θα πρέπει να απασχολουν τους υπεύθυνους οδηγούς – ιδιοκτήτες των λεωφορείων– που έχουν την υποχρέωση για την άριστη κατάσταση τους και σε θέματα υγιεινής ( καθαριότητας – απολύμανσης )ή και απεντόμωσης-μυοκτονίας, όπου κριθεί αναγκαίο, μιας και στην σημερινή εποχή θα πρέπει να τους βλέπουν ως έναν ‘’Κώδικα Οδικής Υγιεινής’’ για την Κυκλοφορία του κάθε οχήματος, μαζί με την αυστηρή τήρηση του προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Επιπλέον στοχευμένες ενημερώσεις θα πρέπει να γίνονται σχετικά με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και στους ενδιαφερόμενους εφαρμοστές των εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως πλυντήρια εσωτερικών χώρων αυτοκινήτων, (πχ: πρατήρια καυσίμων, “Car Wash”, κλπ). Πάντα θα επισημαίνω, την μεγάλη προσοχή που χρειάζεται στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ή συνδυασμού μεθόδων, διότι μια εφαρμογή χωρίς τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό, την Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση σε εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης με αναζωογόνηση, εξυγίανσης και απολύμανσης χωρίς υπολειμματικότητα, θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα με επιπλέον «οικονομικές παρενέργειες».

Έτσι π.χ, η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της κάθε Περιφέρειας, θα μπορεί να  ζητά από τους υπεύθυνους οδηγούς – ιδιοκτήτες των λεωφορείων- να της αποσταλούν με email, η κάρτα με το «Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας» αλλά και η Βεβαίωση Εφαρμογών  (καθαρισμού –εξυγίανσης και απολύμανσης )με αναγραφόμενο τον αριθ. του κάθε αυτοκινήτου , μαζί με τον Αρ. Τ.Π.Υ. και την ημερομηνία έκδοσης της, ελέγχοντας έτσι και όχημα και εφαρμοστή.

Επενδύουμε στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις σε θέματα υγιεινής και στους  χώρους ΜΜΜ,  μιας και είναι πλέον υποχρεωτική και απαρέγκλιτη η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας, ώστε να υπάρχει διασφαλισμένη ποιοτική μεταφορά– ξεκινώντας ως οφείλουμε από τα παιδιά και τις ευπαθείς ομάδες- συνεχίζοντας δε σε όλους τους πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα , στους τουρίστες –ταξιδευτές άλλα και στις ομάδες του Τουρισμού Υγείας.

‘‘Ο σεβασμός στις ανάγκες του καταναλωτή, μαζί με την παροχή ενσωματωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους τομείς της εσωτερικής περιβαλλοντικής διαχείρισης, αναδεικνύουν τις επαγγελματικές Bio-εφαρμογές μιας πλήρους απορρύπανσης μαζί με την ‘‘περιβαλλοντική απολύμανση κατά όγκο »-Bio εξυγίανση, αλλά και την ολοκλήρωση της εφαρμογής απολύμανσης (Bio–Disinfection) για μικροβιολογική & βακτηριακή απολύμανση ανά όγκο, με την Πρωτοποριακή μέθοδο  ‘‘Καταλυτικής  Οζονοποίησης ’’ (με καταλυτική διεργασία  υψηλής απόδοσης),  χωρίς την χρήση χημικών , ως τα απαραίτητα στοιχεία υγειονομικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας για κάθε εσωτερικό χώρο των Μ.Μ.Μ..’’

Τα πρόγραμμα BiOzone-Auto Care ανταποκρίνονται  πλήρως στην βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και στους εσωτερικούς χώρους των Μ.Μ.Μ. , τηρώντας πρωτίστως και με κάθε λεπτομέρεια τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών , οπού είναι εναρμονισμένα με τις   Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Το σύνολο των γνώσεών και των εμπειριών μας είναι στη διάθεσή σας.

Η KlinTec  ‘’ενσωματώνοντας’’ όλα τα  Ενδο-επιχειρηματικά τμήματα υποστήριξης αναπτύσσει ολοκληρωμένες τεχνικές ειδικών δεξιοτήτων και αναδεικνύει με σεβασμό στις ανάγκες του Bio – περιβάλλοντος την εφαρμοσμένη ποιοτική καθαριότητα , για τα Σύγχρονα και Ολοκληρωμένα Πρότυπα Καθαρισμού.  Με αναβαθμισμένες τις καινοτόμες υπηρεσίες Δημιουργεί μια Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης, με καινοτόμα προγράμματα συνεργασιών, συμβάλλοντας ενεργά στις λύσεις των προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθαριότητα, έτσι ώστε ένας ‘’ανθυγιεινός εσωτερικός χώρος’’ να μετατρέπεται  σε καθαρό, υγιή και ασφαλή ,όπως αναφέρουν και οι επιστήμονες  στα μέτρα προστασίας  μιας και  το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’  έναντι των μολυσματικών παραγόντων, κλπ.

‘‘Η Διαφορετικότητα μεταξύ των παρεχομένων υπηρεσιών στους εσωτερικούς χώρους των Μ.Μ.Μ, δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης της πραγματικότητας, αλλά και την ευκαιρία ανάληψης κοινών δράσεων .’’

Μια ευκαιρία, από τα τμήματα του Υπουργείου Υγείας,  τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ), την Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ενιαίας Υγείας, τις Υγειονομικές διευθύνσεις των περιφερειών, αλλά και τα Σωμάτια Επιστημών Υγείας, να διοργανώσουν περισσότερες ημερίδες αλλά και επιμορφωτικά σεμινάρια . Έτσι θα δημιουργούνται Νέες Θέσεις εργασίας για τους Νέους Επιστήμονες, μιας και άρχισαν να βλέπουν  με ‘’θετικό πρόσημο ’’ στην αναζήτηση –βάση πτυχίου– ως λύση για την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,  σε τομείς υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες , ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail  κ.λ.π

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες με email στο vgenis@otenet.gr,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://www.cleaningnews.gr/?p=11961

Σχετικά Άρθρα

  1. Απαρέγκλιτη η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους ενδιαίτησης – φιλοξενίας.
  2. Κανόνες Υγιεινής και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Μαθητών.!!
  3. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Με Εφαρμογή Κανόνων Υγιεινής ή Χωρίς;!!!
  4. Καθαριότητα και Υγιεινή στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

About Giannis Vgenis