Τα περί περιβαλλοντικών και βιολογικών παραγόντων το ανάγνωσμα !!!

Τα περί περιβαλλοντικών και βιολογικών παραγόντων το ανάγνωσμα !!!

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ διοργάνωσε μια Διαδικτυακή Ημερίδα, με Θέμα, «Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια. Η περίπτωση των Ο.Τ.Α.: Επιπτώσεις Αντιμετώπιση-Μέτρα και Μέσα Προστασίας».

Στην παρουσίαση του ο Δρ. Γουρζουλίδης Γεώργιος, Ακτινοφυσικός του Υπουργείου Εργασίας- Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας , έκανε αναφορά στην  Ποιότητα του εσωτερικού αέρα (IAQ) με έμφαση ότι  θα γίνονται αναφορές σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στην εκτίμηση για τους ρύπους  (Βιολογικών  παραγόντων ) , για Ασθένειες – είναι φορείς λοιμογόνων παραγόντων (vectors)-αλλεργίες. Νομοθέτημα  Π.Δ. 186/1995 Φ.Ε.Κ. 97A 1995 Π.Δ. 174/1997 (ΦΕΚ 150A_1997) Π.Δ. 102/2020 (ΦΕΚ 244Α 2020).

Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α, εκτός των άλλων πρέπει να δίνεται έμφαση στις τεχνικές προδιαγραφές των συμβάσεων-αναθέσεων,  για Αποστομώσεις – μυοκτονίες, καθαριότητας- απολύμανσης, αλλά και καθαρισμούς στρωμάτων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, κατασκηνώσεις,  μονάδες φροντίδας-φιλοξενίας, οι οποίες συμβάσεις θα έχουν πάρει την έγκριση του Γιατρού Εργασίας  του Υγειονομικά υπεύθυνου Επόπτη Δημοσίας Υγείας , ώστε να εξαλείφονται οι  διαχειριστικές  ενέργειες  μιας αξιόποινης πράξης  (πχ σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων ) , απέναντι στην Δημόσια Υγεία.

Έτσι θα μειωθούν στο ελάχιστο και τα αποτέλεσμα μετά την πραγματοποίηση ελέγχων  σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος , σχετικά με τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών , έδειξαν «Υπολείμματα» Άρθρο 2/ζ) σελ 6/85, λόγο απουσίας αρχικού καθαρισμού και διαδικασιών πριν την Επαναχρησιμοποίηση των χώρων και ιδιαίτερα σε ευαίσθητους χώρους (σχολεία ).

Με γνώμονα λοιπόν στο να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση μετά το πέρας των  ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους εσωτερικούς χώρους ,  μετά τον έλεγχο με Συστήματα για τις κύριες  μετρήσιμες παραμέτρους , είναι απολύτως  απαραίτητο να προσαρμοστεί στις συμβάσεις  το ‘’τρίπτυχο’’ :

Όπως επισήμανε και ο (Ph Ειδικός Ιατρός Εργασίας – Θανασιάς Ευθύμιος – M.D., M.Sc. MPH,), έχουμε και τα σωματίδια της αφρικάνικης σκόνης που μπορεί να ενσωματωθούν βακτήρια και μύκητες επηρεάζοντας ακόμη περισσότερο τις ευπαθείς ομάδες, λόγοι που πρέπει να γίνονται παρακολουθήσεις  σε πραγματικό χρόνο για τα επίπεδα ποιότητας του αέρα, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα , έλεγχοι με  μετρήσεις  με Συστήματα για τις κύριες  μετρήσιμες παραμέτρους  χαμηλού κόστους,  τονίζει δε με ιδιαίτερη βαρύτητα ότι το πρόβλημα δεν είναι μονό στους ΟΤΑ.

«Κύρωση του κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων»

Σε σεμινάριο με θέμα «Σύνδρομο άρρωστου κτιρίου: Ενημέρωση και αντιμετώπιση», όπου  ο κύριος Πλέσσας Γιάννης  της ΕΞΥΠΠ, Safety Culture  , αναφέρθηκε στις Γενικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών και Αυτοαπασχολούμενων για την ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου και γενικότερα για την Ασφάλεια και Υγεία (Νομοθετικό Πλαίσιο)

Έτσι σύμφωνα με το νόμο Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α_2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων»,  Ν. 3850/2010 (Άρθρο 37), ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους, τους οποίους συνεπάγονται για την υγεία των εργαζομένων, παράγοντες που υπάρχουν, χρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται στους τόπους εργασίας. Εκτός όμως από υποχρέωση του εργοδότη σύμφωνα με το Ν. 3850/2010 (Άρθρο 37), η διενέργεια μετρήσεων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων  αποτελεί και ένα χρήσιμο εργαλείο για την λήψη μέτρων αποτροπής και αντιμετώπισης των κινδύνων που προκύπτουν. Βάσει του  Ν. 3850/2010 (Άρθρο 36), «παράγοντας»  είναι κάθε φυσικός, χημικός και βιολογικός παράγοντας που υφίσταται κατά την εργασία και είναι, ενδεχομένως, επιζήμιος για την υγεία των εργαζομένων ή επικίνδυνος από κάθε άλλη άποψη, ανεξάρτητα από τη φυσική του κατάσταση.

Σύμφωνα δε με το Ν. 3850/2010 (Άρθρο 38), ο εργοδότης οφείλει να ελέγχει τη συγκέντρωση ή ένταση των παραγόντων στους χώρους εργασίας και τα επίπεδα έκθεσης των εργαζομένων σε αυτούς, πριν αρχίσει η λειτουργία μηχανών ή εγκαταστάσεων και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας και αφορά όλους τους εσωτερικούς  χώρους.

Ο Επαναπροσδιορισμός Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση των εσωτερικών χώρων, ως πεδίο εφαρμογής δεν αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλό ρίσκο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

Για ξεκάθαρες λοιπόν εφαρμογές βιοκτόνων , όλα ξεκινούν από το Έντυπο Γνωστοποίησης-Υπεύθυνης Δήλωσης στο ΥΠ.Α.Α.Τ., όπου πρέπει να ‘’Βεβαιώνεται’’ ότι η επιχείρηση διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα  και για τις συμπληρωματικές μη χημικές μεθόδους για αποτελεσματικές και ακίνδυνες  ολοκληρωμένες εφαρμογές καταπολεμήσεων.

Ο κάθε επαγγελματίας πρέπει να ενημερώνεται για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο, μιας και παραμένει στην δική του ευθύνη.

Διότι ίσως να μην γνωρίζουν ότι,  μεταφέροντας ’’ το εργοτάξιο τους’’ στον χώρο του καταναλωτή, οφείλουν να παραδίδουν τους χώρους , καθαρούς χωρίς ρύπους  ,με μηδενική  συγκέντρωση  περιβαλλοντικών ρύπων  ανά όγκο³, (Indoor Air Quality ) αλλά και με μηδενική  συγκέντρωση δραστικών ουσιών στις επιφανές των εσωτερικών χώρων, όπως αναφέρεται και στηνΕγκύκλιο Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/ οικ. 67071/18/12/2023),αλλά και στο Ε.Ο.Δ.Υ. Ψώρα :Περιβαλλοντικά μέτρα, όπου (το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων)

Έως ότου λοιπόν  αποφασιστεί, το πως θα πρέπει να γίνονται οι εφαρμογές με περισσότερες διευκρινίσεις στα αυτονόητα,  , ώστε να καλύπτουν το ευρύ φάσμα -με τα όποια κενά-, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι επαγγελματίες ,‘’ποιο εξονυχιστικά’’ τις παραμέτρους που αφορούν την  Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων μαζί με την καθαριότητα-απολύμανση και αποκατάσταση των χώρων μετά  την περάτωση των εργασιών , για την υγειονομική ασφάλεια όλων μας.

Ζητείστε να ενημερωθείτε για τα ολοκληρωμένα προγράμματα της διασφαλισμένης υγιεινής και φροντίδας, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Υ.Γ : Με την πείρα των 20 χρόνων και την εμπειρία των ολοκληρωμένων εφαρμογών στην πράξη θα είμαι στην διάθεση, για όποιον θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή: https://www.cleaningnews.gr/τα-περί-περιβαλλοντικών-και/

Συμπληρωματική ενημέρωση :

 1. Ο Δρόμος προς την Υψηλή Ποιότητα Φροντίδας Φιλοξενούμενων.
 2. Επαναπροσδιορισμός Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση .
 3. Από την θεωρία στην πράξη, για αποκατάσταση εσωτερικών χώρων μετά από χρήση βιοκτόνων .
 4. Αναδυόμενοι αλογονωμένοι οργανικοί ρύποι στη σκόνη των εσωτερικών χώρων.
 5. Προληπτική υγιεινή και στην διασφαλισμένη αναβάθμιση των Green & Clean Rooms
 6. Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης 2024
 7. Η επεκτατικότητα του ακάρεως της ψώρας στην σημερινή κοινωνία!!!
 8. Υγειονομικά Υπεύθυνος Επιστήμονας ή «Υπεύθυνος Επιστήμονας ».!!
 9. Απορρύπανση στρωμάτων και ολική περιβαλλοντική εξυγίανση δωματίων φιλοξενίας .
 10. Στις ανακατατάξεις επιτακτικής ανάγκης η ποιοτική καθαρότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος
 11. New-2023 -2024 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης.

About Giannis Vgenis