Τα περί διασφαλισμένης ποιότητας του υγιεινού ….στους εσωτερικούς χώρους. !!

Τα περί διασφαλισμένης ποιότητας του υγιεινού ….στους εσωτερικούς  χώρους. !!

Την τελευταία δεκαετία οι ‘’μεταβαλλόμενες  καταστάσεις’’ έχουν  αυξήσει  σημαντικά την εμφάνιση λοιμώξεων ή/και άλλων παρασιτώσεων, με ιδιαίτερες επιπτώσεις στους εσωτερικούς  χώρους των αστικών περιοχών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για μια  Ολοκληρωμένη Επαγγελματική Διαχείριση Επιβλαβών Οργανισμών , από εξειδικευμένους επαγγελματίες εφαρμοστές με ορθές και βιώσιμες πρακτικές- Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος – για την εξασφάλιση υγιεινών εσωτερικών χώρων, μιας και αναφερόμαστε για την ‘’ασφαλή ευημερία’’ των ανθρώπων.

Έχει διαπιστωθεί ότι οι ρύποι του εσωτερικού περιβάλλοντος προκαλούν μια μεγάλη ποικιλία σοβαρών ασθενειών . Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που Απειλούν την Υγεία 2019-2022, αναφέρεται σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ ότι υπάρχουν και για την Ελλάδα στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η ρύπανση των εσωτερικών χώρων είναι κύρια αιτία των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.  Έχουν, λοιπόν, ιδιαίτερη σημασία οι συγκεντρώσεις των ρύπων με αερομεταδιδόμενους παθογόνους μύκητες , για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν οι χρήστες στους εσωτερικούς χώρους. Η έκθεση στους ρύπους εσωτερικών χώρων είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που συντελεί στην υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής. Έτσι ένας ενεργειακός επιθεωρητής κατά την επίσκεψη του στο προς εξέταση κτίριο πρέπει να εξετάσει και την ποιότητα του εσωτερικού αέρα σε σχέση με τα επιτρεπτά επίπεδα, να κάνει  μετρήσεις για πτητικές οργανικές ουσίες, για τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα και την ύπαρξη σωματιδίων εντός του χώρου μιας και συμβάλλουν στην κακή ποιότητα αέρα.

Ποιότητα: Ο όρος ‘’ποιότητα’’ έχει εισβάλει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας ‘‘πολλαπλώς’’ με πάνω από 16 ορισμούς. Είναι ένας από τους πιο ευρέως παρεξηγημένους όρους αφού οι άνθρωποι τον χρησιμοποιούν για να δηλώσουν «υψηλή ποιότητα» ή «υπεροχή» ή ακόμα και «αξιοπιστία» για το σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας.

‘’Η διασφαλισμένη ποιότητα του υγιεινού: Μια πολυδιάστατη έννοια , άμεσα συνδεδεμένη με την προστιθέμενη  αξία των παρεχομένων υπηρεσιών , που συμβάλει στην ικανοποίηση  του πελάτη.’’

Προσοχή: Η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρουςδεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας.  Ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) δημοσίευσε μια ανασκόπηση το 2015 που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα σωματίδια στην ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλούν καρκίνο του πνεύμονα.

Στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα να ιδρυθεί μια επιχείρηση αντιμετώπισης παρασίτων χωρίς επαγγελματική κατάρτιση και τον απαραίτητο εξοπλισμό για  τις  προσφερόμενες  εξειδικευμένες υπηρεσίες,  επειδή δεν υπάρχουν ειδικές κανονιστικές απαιτήσεις.

Στον πόλεμο των ‘‘ψεκασμών εκ των έσω’’ με όπλα τις δελεαστικές προσφορές  των ‘‘γενναίων εκπτώσεων στην υγεία’  και τους ανυποψίαστους  καταναλωτές να κινδυνεύουν να χαθούν στα ‘’ψιλά γράμματα’’ που κρύβουν οι ‘’έξτρα χρεώσεις’’ από την επιμόλυνσης των εσωτερικών χώρων .

Ως εκ τούτου όπως λέει ο θυμόσοφος λαός,  «ότι λάμπει δεν είναι χρυσός», κάτι που ταιριάζει στον  ‘‘αθέμιτο ανταγωνισμό’’ των επιχειρήσεων –εταιρειών  που ασχολούνται με εφαρμογές Υγειονομικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος στους  εσωτερικούς Χώρους.

Χρειάζεται  περισσότερη προσοχή στην  ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση’’ βιοκτόνων στους  εσωτερικούς χώρους,  μαζί με την τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης, διότι πολλοί ‘’ακίνδυνοι καθαριστές’’ συνεισφέρουν  στην αποδόμηση της οργανικής ύλης, μέσω του κατακερματισμού της και του ελέγχου των μικροβιακών κοινοτήτων του εδάφους.

Το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών  χώρων,  προσδοκά  την διασφαλισμένη ποιότητα του υγιεινού περιβάλλοντος

Στις εξειδικευμένες επιτόπιες εφαρμογές , όπως και να ονομάζεται ο Καθαρισμός -(Bio-καθαρισμός, Βιο-καθαρισμός, βιολογικός, οικολογικός )-ο βασικότερος κανόνας διασφάλισης των συνθηκών υγιεινήςγια μια ποιοτική διαβίωση, είναι η ορθή και ασφαλή χρήση   των  επαγγελματικών εφαρμογών  μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό   και τα Πρωτόκολλα αυτών δίνοντας μεγάλη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας τους, ακόμα και για μελλοντικά προβλήματα. 

Επιπλέον δε αν και ο  καθαρισμός δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης ,αποτελεί χωρίς αμφιβολία µια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε τον καθαρισμό μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας. Θα πρέπει όμως να  γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι το η καθαριότητα , το πλύσιμο, η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και ο εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό,  δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα, πλύσιμο και αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγήhttp://www.greenandcleanhotels.gr/?p=2001

About Giannis Vgenis