ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ- ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ Απαραίτητες Γνώσεις & Επαγγελματικές Προοπτικές

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Επικ. Καθηγητής Χρήστος Αθανασίου 

Βόλος, 14 Μαΐου 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  ΜΕ ΘΕΜΑ:«ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

 Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε  συνεργασία με Πανεπιστημιακούς Καθηγητές, στελέχη Υπουργείων & Ερευνητικών Ιδρυμάτων και αναγνωρισμένους Ειδικούς Επιστήμονες του κλάδου, προγραμματίζει την πραγματοποίηση αυτοχρηματοδοτούμενου εκπαιδευτικού σεμιναρίου αφιερωμένου εξ ολοκλήρου σε Απεντομώσεις Μυοκτονίες Καταπολεμήσεις στο Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον: από τη Θεωρία στην Πράξη, την Παρασκευή /Σάββατο /Κυριακή,25, 26 και 27 Μαΐου  2012 στην Λάρισα. Εκπαιδευτές στο ως άνω σεμινάριο θα είναι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, στελέχη Υπουργείων & Ερευνητικών Ιδρυμάτων και αναγνωρισμένοι Ειδικοί Επιστήμονες του κλάδου. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στα υπόψη αντικείμενα (γεωπόνοι, χημικοί, χημικοί μηχανικοί, τεχνολόγοι γεωπονίας, επόπτες δημόσιας υγείας κα). Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις εφαρμογές και στην επαγγελματική ενημέρωση των εκπαιδευομένων. Τα αντικείμενα του σεμιναρίου σχετίζονται:

  • Με την αντιμετώπιση όλων των κατηγοριών των ζωικών εχθρών στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον (έντομα, ακάρεα, τρωκτικά κα)
  • Τη νομοθεσία που διέπει τις απεντομώσεις, τις μυοκτονίες και τις απολυμάνσεις
  • Την αντιμετώπιση των κυριοτέρων εντομολογικών εχθρών στο αστικό πράσινο
  • Την πρακτική εφαρμογή πάνω σε νέες μεθόδους αντιμετώπισης ζωικών εχθρών σε κατοικημένους χώρους

Το σεμινάριο, διάρκειας 26 ωρών, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας στη Λάρισα (Καψούρη 4, Λάρισα). Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί έντυπο και ψηφιακό υλικό καθώς και βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στο σεμινάριο. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί σε εφαρμογές, οι οποίες θα γίνουν σε Κατοικίες, Χώρους Εστίασης, Αποθήκευσης Τροφίμων και Ζωοτροφών, Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις κλπ. 

 Ανακοίνωση  Σεμιναρίου Μαίος 25-26-27 Μαΐου 2012 Λάρισα.pdf

 Πρόγραμμα Σεμιναρίου Λάρισα 25, 26, 27 Μαίου 2012.pdf

  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τηλ.: 6945800369, 6944780123

η στο e-mail: seminaria.apentomoseon@gmail.com

 Πηγή :http://greenmiteclean.gr/

About Giannis Vgenis

Αφήστε μια απάντηση