Πρόγραμμα  ‘’Σύμπραξη’’ : Η Λύση στο δυσεπίλυτο πρόβλημα καθαριότητας-απολύμανσης στους δήμους από μια άλλη ματιά.

Πρόγραμμα  ‘’Σύμπραξη’’ :Η Λύση στο δυσεπίλυτο πρόβλημα καθαριότητας-απολύμανσης στους δήμους από μια άλλη ματιά.

Εξοικονομήστε πόρους για την υγειονομική ασφάλεια από άσκοπες ‘’σπατάλες ’’ και μη ορθές πρακτικές .  

Η Πολιτεία:  Οι νόμοι, οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι για να τους τηρούμε όλοι.

  • Το Υπουργείου Υγείας  με το  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης, εσωκλείοντας και την απαιτητέα εγκύκλιος (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020).

Οι Δήμοι μετά  το ‘’ξεμπλοκάρισμα’’ των (Κ.Α.Δ.) των Υπηρεσιών Απολύμανσης  (81.29.11.01, 81.29.11.02, ) σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και το (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021):

  • μπορούν να προσαρμόσουν το (Αριθ. οικ 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) για  να προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών εφαρμογών καθαρισμού-απολύμανσης, όπως κάθε επιχείρηση με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος και χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.  Σύμφωνα και με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) για το  ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, όπου ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).
  • Μετά το πέρας της ‘’απολύμανσης’’ δεν παραδίδεται ‘’πιστοποιητικό ’’   –‘’με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ’’ –   διότι η απάντηση αναφέρει ( ΣΕΑΜΕ : οι εργασίες Απολύμανσης δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας .)
  • Επιπλέον δε στο σχέδιο δράσης ο εξοπλισμός και οι εφαρμογές θα πρέπει να ανταποκρίνονται απέναντι στο ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για την υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, ως προς  την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου αλλά  και την θωράκιση των εσωτερικών χώρων από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’, άλλα και για την (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 /ΦΕΚ2161/Β/ 23.06.2017) αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους , επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων.

Μειώνουμε την υπερβολική κατανάλωση Βιοκτόνων .

‘’Από τη Θεωρία ….με τα Βιβλία

στην Πράξη …. με το Ενημερωτικό Υλικό’’

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, κρότωνες , σκόρος, κατσαρίδες δεν Απολυμαίνονται.!!

Ωστόσο, τα νοσήματα αυτά έχουν πλέον πρόσφατα συμπεριληφθεί στον αναδιαμορφωμένο κατάλογο των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων στη χώρα μας  ( ΦΕΚ 1665.-07.04.2022.(ΕΟΔΥ).

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της Προληπτικής  Υγιεινής για Ασφαλέστερη Υγεία  με την ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ και τις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας. Δρα ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος  με ‘’μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης’’ κατά των  λοιμώξεων, οικοδομώντας συγχρόνως εμπιστοσύνη  για τα  περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας εργαζομένων-φιλοξενουμένων. 

Το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης-μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση, θωρακίζει την υγειονομική ασφάλεια του προσωπικού (εφαρμοστές π.χ, σχολικές καθαρίστριες,)  αλλά και των εργαζομένων -φιλοξενουμένων,  ως μια θετική παρέμβαση έλεγχου  για την διασφάλιση στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Για κάθε ενδιαφερόμενο αλλά και για φορείς από όλη την Ελλάδα, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ομαδικά προγράμματα με το μικρότερο κόστος γίνονται και για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό- απολύμανση ,από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

Η Προληπτική υγιεινή διασφαλίζει και την αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για την μελλοντική ποιότητα της υγειονομικής ασφάλειας εργαζομένων-φιλοξενουμένων , είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της  Προληπτικής  Υγιεινής για Ασφαλέστερη Υγεία.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://www.cleaningnews.gr/πρόγραμμα-σύμπραξη-η-λύση-στο/

Λήψη : Πρόγραμμα ”Σύμπραξη” :  Η Λύση στο δυσεπίλυτο πρόβλημα καθαριότητας – απολύμανσης στους δήμους από μια άλλη ματιά

About Giannis Vgenis