Πρωταρχικός στόχος η προστασία του καταναλωτή.

Με στόχο τις ποιοτικά ασφαλείς προσφερόμενες υπηρεσίες στον καθαρισμό χαλιών και υφασμάτινων επιφανίων, για την προστασία του καταναλωτή, ετέθη από τον Πρόεδρο Καζαντζίδη Χρήστο έγγραφο με Προτάσεις, όπου και εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία, στην Γενική συνέλευση του Σωματείου Ταπητοκαθαριστηρίων  “Η Αττική.”

Μεταξύ των προτάσεων που υπερψηφίστηκαν, είναι ο διαχωρισμός των μελών σε δυο κατηγορίες, με τα ίδια ακριβώς δικαιώματα και υποχρεώσεις. Στην πρώτη κατηγορία θα ανήκουν όσοι είναι ταπητοκαθαριστές (δηλαδή πλένουν χαλιά και έχουν εγκαταστάσεις πλυσίματος και αποθήκευσης.) Στην δεύτερη κατηγορία θα ανήκουν όσοι συλλέγουν χαλιά και τα δίνουν για πλύσιμο σε άλλους (το λεγόμενο φασόν) , οι οποίοι θα έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν σαφώς στα διαφημιστικά τους , στα παραστατικά που εκδίδουν και στις ιστοσελίδες τους, ότι τα χαλιά που συλλέγουν τα δίνουν για καθάρισμα σε εξωτερικό συνεργάτη τους .

Επίσης τα μέλη του σωματείου μας θα πρέπει απαρέγκλιτα να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

 • Να έχουν πιστοποίηση από αναγνωρισμένο κρατικό φορέα για την δραστηριότητα τους ή να έχουν άδεια λειτουργίας
 • Να προστατεύουν το περιβάλλον (να μην πετάμε απόβλητα σε ρέματα ή σε χωράφια)
 • Να εφαρμόζουν κανόνα δεοντολογίας που θα περιέχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που θα τις συναποφασίσουμε εμείς.
 • Να γράφουν με ευκρίνεια τις διευθύνσεις τους (έδρα – εργαστήριο)

Όσοι θα αυτοαποκαλούνται ταπητοκαθαριστές, παραπλανούν το καταναλωτικό κοινό, είτε είναι μέλη του σωματείου είτε όχι και δεν έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα καταγγέλλονται στους καταναλωτές με ανάρτηση στην ιστοσελίδα, (βλέπε Παραπλανητικές Διαφημίσεις ) και με δικαστική συνδρομή  θα επιβάλλεται  αυτό που θεωρείται σωστό και δεν παραβαίνει τους νομούς του κράτους. Έτσι οι θιγόμενοι καταναλωτές αλλά και οι ενασχολούμενοι νόμιμα με το επάγγελμα, θα μπορούν να απευθύνονται  στο Σωματείο, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις η αντιδικίες μεταξύ συναδέλφων.

Ολοκληρώνοντας ανεφέρθη στην διαφορετική πορεία που είναι τώρα ,από την μέχρι τώρα πορεία των προηγούμενων διοικήσεων, τονίζοντας ότι Διαφωνεί ριζικά με την άποψη ότι πρέπει να κρυβόμαστε, άποψη που εκφράστηκε στον απολογισμό της προηγούμενης διοίκησης. Θέματα λεπτά και δύσκολα αλλά καθοριστικής σημασίας όπου πρέπει να επιδιώξουμε την υλοποίηση τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είχε προσκαλέσει, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, για 974742_10206122071721581_930065298_nΕνημέρωση με αναφορά στα βιοκτόνα από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων, τον Κο Αθανάσιο Ζούνο. (Βιοκτόνα και Δημόσια Υγεία)

Ενημέρωση στα βιοκτόνα:

 1. Η υπηρεσία μας είναι η Αρμόδια Αρχή στη Χώρα σε ότι αφορά τα βιοκτόνα προϊόντα που ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 και 21 μεταξύ των οποίων είναι και τα εντομοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, απωθητικά-προσελκυστικά, συντηρητικά ξύλου κα., ενώ ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) είναι η Αρμόδια Αρχή στη Χώρα για τους τύπους προϊόντων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 και 22 όπως αυτοί προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V του καν. 528/2012 περί βιοκτόνων προϊόντων. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ΕΟΦ είναι η Αρμόδια Αρχή στη Χώρα μας για τα προϊόντα που ανήκουν στη κύρια ομάδα 1 η οποία σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V του καν. 528/2012 ονομάζονται απολυμαντικά.
 2. Η κάθε εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο για να παρέχει τις όποιες υπηρεσίες απεντόμωσης ή/και μυοκτονίας σε κατοικημένους χώρους πρέπει να έχει προβεί σε «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών» σύμφωνα με το νόμο 3919/2011 και να τηρεί πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία (πχ. οι εφαρμογές να γίνονται παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα ο οποίος και φέρει την πλήρη ευθύνη των εφαρμογών αυτών).
 3. Για να κυκλοφορήσει ένα βιοκτόνο σκεύασμα στην ελληνική αγορά πρέπει να έχει την προβλεπόμενη έγκριση από την εκάστοτε Αρμόδια Αρχή στη Χώρα μας. Συνεπώς, απαγορεύεται να κυκλοφορήσει βιοκτόνο σκεύασμα που είναι μεν εγκεκριμένο σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ αλλά δεν είναι εγκεκριμένο στη Χώρα μας. Η πιστή εφαρμογή και τήρηση όλων των ορισθέντων στην έγκριση κυκλοφορίας των βιοκτόνων προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αυτό εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της όποιας πιθανότητας εμφάνισης ανεπιθύμητων παρενεργειών τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, ο επαγγελματίας που διενεργεί απεντόμωση ή/και μυοκτονία σε κατοικημένους χώρους πρέπει να είναι σύννομος και όταν χρησιμοποιεί βιοκτόνα σκευάσματα αυτά πρέπει να είναι εγκεκριμένα και να τα χρησιμοποιεί πάντα σύμφωνα με την έγκρισή τους και την ετικέτα τους. Το παραπάνω οφείλει να διασφαλίζεται και από τις ειδικές επιστημονικές γνώσεις που έχουν οι ορισμένοι υπεύθυνοι επιστήμονες της κάθε εταιρείας που δύναται βάσει νόμου να διενεργεί απεντομώσεις μυοκτονίες σε κατοικημένους χώρους.
 4. Κάθε έγκριση βιοκτόνου σκευάσματος, φέρει και την προβλεπόμενη σήμανση και ταξινόμηση του προϊόντος βάσει της οποίας το προϊόν χαρακτηρίζεται ή όχι ως εύφλεκτο, τοξικό (και σε τι αφορά η τοξικότητα), διαβρωτικό κτλ, οι εγκεκριμένες συσκευασίες του, σε ποιους τελικούς χρήστες επιτρέπεται η διάθεσή του, τυχόν ειδικά μέτρα προφυλάξεων που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση του κτλ. Συνεπώς το κάθε προϊόν αντιμετωπίζεται και χαρακτηρίζεται αυτόνομα και σύμφωνα πάντα με την έγκρισή του.
 5. Επίσης σε κάθε έγκριση βιοκτόνου σκευάσματος αναγράφονται οι προβλεπόμενες συνθήκες αποθήκευσής του, οι οποίες πρέπει και να τηρούνται από οποιονδήποτε εμπλέκεται στην αλυσίδα διάθεσης του προϊόντος στην αγορά, επιπρόσθετα της οποιασδήποτε οριζόντιας ή τομεακής υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορά εν γένει τους αποθηκευτικούς χώρους και είναι αρμοδιότητα άλλης υπηρεσίας από τη δική μας.
 6. Η αρμοδιότητα ελέγχου της αγοράς για την τήρηση της νομιμότητας σε θέματα βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας και απεντομώσεων και μυοκτονιών σε κατοικημένους χώρους ανήκει στις εκάστοτε ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρα μας.
 7. Σε εκπαιδευτικά έντυπα θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι κατά το νόμο υποχρεώσεις και προϋποθέσεις, που πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα, για να παρέχει τις όποιες υπηρεσίες απεντόμωσης ή/και μυοκτονίας σε κατοικημένους χώρους ο κάθε επαγγελματίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περεταίρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Ορθώς λοιπόν αφαιρέθηκαν και τα περί βιοκτόνων, από το βιβλίο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς πιστοποίηση, με τις τρομερές ανακρίβειες.

Μετά από την ενημέρωση υπήρξαν και ερωτήσεις, αν μπορούν συνάδελφοι να επενδύσουν σε ανθρώπινο επιστημονικό προσωπικό, με την πρόσληψη ενός Χημικού ή ενός Υγιεινολόγου κ.λ.π. Αυτό είναι το ξεκίνημα για την υλοποίηση μιας πρότασης, με το σκεπτικό ότι ο καταναλωτής δεν θέλει απλά τα χαλιά του και οι ταπετσαρίες του να φαίνονται καθαρά, αλλά και να Βεβαιώνονται ότι είναι και Υγιή.

Είναι ανάγκη να αναπροσαρμόσουμε την ‘‘οπτική αντίληψή’’ μας και να διαμορφώσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα επενδύουν στη ‘‘σταθερή οικοδόμηση συνεργασιών’’ ως θεσμό, μεταξύ του Επιστήμονα Διάγνωσης και Ενημέρωσης Εσωτερικών Χώρων και των Πιστοποιημένων Επαγγελματιών Εφαρμοστών των παρεχομένων υπηρεσιών, έτσι ώστε να χαραχθεί μια κοινή πορεία για το μέλλον.

Η ανάγκη μέριμνας, με ευαισθητοποίηση στις Περιβαλλοντικές Αλλαγές, για αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους εσωτερικούς χώρους, μαζί με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών σε θέματα υγιεινής με επιπτώσεις στην υγεία, αναδεικνύει την ύπαρξη υποστήριξης τους από έναν Επιστήμονα Διάγνωσης και Ενημέρωσης για Προβλήματα Υγειονομικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος στους Εσωτερικούς Χώρους.

Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=9477

 

About Giannis Vgenis