Προληπτική Υγιεινή – Ασφαλέστερη Υγεία.

Προληπτική Υγιεινή – Ασφαλέστερη Υγεία.

Η εφαρμογή σχεδίου δράσης με προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καθαριότητας & υγιεινής των εσωτερικών χώρων, για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και υγειονομικών κινδύνων που απειλούν την Υγεία, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται για την προστασία της δημόσιας υγείας

Πρόληψη: Είναι η προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι αιτίες που γεννούν και αναπαράγουν ένα πρόβλημα έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισής του. Η δε Φιλοσοφία τηςΠρόληψης είναι μία θετική διαδικασία που δίνει έμφαση σε ένα σύνολο δομημένων ενεργειών , δραστηριοτήτων και μέτρων που  στοχεύουν στο να αποτρέψουν , να εμποδίσουν την  εμφάνιση διάφορων αρνητικών, βλαπτικών φαινομένων  ή καταστάσεων.

Τι κάνει την Προληπτική Υγιεινή τόσο πρωτοποριακή;

Η συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων αναδεικνύει την θετική διαδικασία των πλεονεκτήματων της Προληπτικής Υγιεινής μέσα από τις τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και υψηλής διαχυτικότητας. Ως πρωτοπόρος παθητική μέθοδος δρα με ‘’μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης ’’ κατά των λοιμώξεων και συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της καινοτομίας  για την ‘’Υγειονομική Εξασφάλιση’’, οικοδομώντας συγχρόνως εμπιστοσύνη  για τα  περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, ως προς την προάσπιση της υγειονομικής ασφάλειας.

Σε όλες τις οδηγίες τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς αναπνευστικών ιών ,περιλαμβάνουν εκτός από τις οδηγίες ατομικής υγιεινής και οδηγίες καθαρισμού- απολύμανσης χώρων, επιφανειών και αντικειμένων.

Οι οδηγίες καθαρισμού – απολύμανσης απευθύνονται ιδιαίτερα στο προσωπικό (π.χ. καθαριστές/ριες) οπού θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των μέτρων.

Τα απολυμαντικά ανήκουν στην κατηγορία των βιοκτόνων του Κανονισμού 528/2012 και μπορούν να προσαρμοστούν στην (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) όπου επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες με επαγγελματικές εφαρμογέςκαθαρισμού-απολύμανσης, υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται μετην ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως οι επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους. Κατόπιν γίνεται η προσαρμογή της εγκύκλιου ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, όπουο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).

Ως διαχειριστές της Προληπτικής Υγιεινής , είναι ευθύνη μας να προωθήσουμε την εμπορική υιοθέτηση και εφαρμογή της, παρέχοντας καθαρές λύσεις που βασίζονται στη διαφάνεια, προνοητικότητα και ευελιξία, ώστε να διορθωθούν οι μεγάλες προκλήσεις  με την μείωση των περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων  που αντιμετωπίζει η κοινωνία

‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων .

Η αποδόμηση αέριων ρύπων, με άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων  που έχουν δημιουργηθεί από τα ‘’ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ , μαζί με  την αποτροπή εξάπλωσης  αερομεταφερόμενων βιολογικών παραγόντων  σε εσωτερικούς χώρους  , άλλα και η εξουδετέρωση παθογόνων μικροβίων (βακτηρίων μυκήτων και ιών) απαλλάσσοντας από τους σοβαρούς κινδύνους την υγεία των ανθρώπων, ενώ παράλληλα γίνεται  θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η ‘’μηχανική πρόληψη κατά των λοιμώξεων’’ σχετίζεται με τον έλεγχο και εξετάζει παράγοντες που συσχετίζονται με την εξάπλωση των λοιμώξεων , όπως η ασυμβατότητα  στα υλικά των επιφανειών και προϊόντων που  προκλήθηκε από την μη ορθή εφαρμογή τεχνολογιών απολύμανσης και εμποδίζει τον αποτελεσματικό καθαρισμό-απολύμανση.  Έναν ουσιαστικό παράγοντα κρίσιμης σημασίας , από το μικροσκοπικό επίπεδο έως και την ’’ ορατή ζημιά ’’, για τον μετριασμό της εξάπλωσης των λοιμώξεων στο πλαίσιο μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης απέναντι στους εργαζόμενους, άλλα και στους φιλοξενούμενους επισκέπτες.

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά υλικά και υφάσματα σε ένα εσωτερικό χώρο και δεν μπορούν όλα να καθαριστούν και να απολυμανθούν με τον ίδιο τρόπο. Με τις πρόσθετες εφαρμογές που χρησιμοποιούμε διασφαλίσουμε τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που απαιτούνται για την εξασφάλιση της υγειονομική ασφάλειας τόσο των εργαζομένων αλλά και των φιλοξενούμενων επισκεπτών.

Επενδύουμε συστηματικά στην προώθηση των μέτρων πρόληψης ,απέναντι στην περιβαλλοντική ή/και χημική επιμόλυνση τηρώντας υπεύθυνη στάση τόσο ως Πιστοποιημένους  επαγγελματίες εφαρμοστές συμβάλλοντας  στην μείωση κινδύνου πρόκλησης ασθενειών  ως προς την προστασία της δημόσιας υγείας

Δεν  κάνουμε ’’εκπτώσεις ‘’ σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας που ίσως να προσδίδουν εκτός των άλλων και αξιώσεις ‘’αστικής ευθύνης’’.

Ως διαχειριστές της Προληπτικής Υγιεινής , είναι σημαντικό για εμάς να υπάρχει συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και οδηγίες για τη δημόσια υγεία που εκδίδονται από εθνικές, ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που δημοσιεύονται,  από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ ), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ( ΠΟΥ ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων ( ECDC ), τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ( CDC).

Μειώνουμε την υπερβολική κατανάλωση Βιοκτόνων Απολυμαντικών μαζί με την υπέρβαση των απαιτήσεων, απέναντι στις προκλήσεις από άγνωστους κίνδυνους, χωρίς να κάνουμε ’’εκπτώσεις ‘’ σε θέματα υγειονομικής ασφάλειας.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Πηγή :  https://www.cleaningnews.gr/προληπτική-υγιεινή-ασφαλέστερη/

Διαρκής Ενημέρωση 

About Giannis Vgenis