Προκλήσεις- προτάσεις για ένα καθαρό και υγιεινό Bio – περιβάλλον.

Όταν το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές γίνεται μεγαλύτερο , σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών  χώρων,  για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον μιας Αναβαθμισμένης Ποιητικής  Διαβίωσης με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , τότε χρειάζεται πληρέστερη ενημέρωση με ανταπόκριση στις προκλήσεις .

Διαδικτυακά όμως υπάρχουν προσφερόμενες υπηρεσίες για καθαρισμούς η/και βιολογικούς καθαρισμούς  , με τις Πολυδάπανες ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό να αυξάνουν, για υπηρεσίες  εξυγίανσης  των στρωμάτων με  ‘‘ Ατμισμό’’ , κλπ χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’  μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων.

Με γνώμονα ότι η υγεία θα αποτελεί πάντα το θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό για την ευημερία μιας κοινωνίας πολιτών, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής με “διασφαλισμένη ποιότητα” ,  θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή, διότι κάποιοι από τους  ‘‘Οικολογικούς Bio – κτόνους’’ ίσως και να κυκλοφορούν ανάμεσα μας.

Προβάλουν το Πριν και το Μετά, χωρίς να γνωρίζουν οι ανυποψίαστοι καταναλωτές π.χ:

  • Όταν απορρυπαίνουν στρώματα ή τινάζουν – σκουπίζουν χαλιά σε έναν εσωτερικό χώρο, χωρίς να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, γνωρίζουν για την επιμόλυνση και υπόψη τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’  που δημιουργούν;
  • Όταν  αφαιρούν μούχλα από το στρώμα , γνωρίζουν τι γίνεται με την  μούχλα στους υπόλοιπους χώρους, η οποία μπορεί να μην φαίνεται και δε μπορεί να αποκλειστεί η μόλυνση των υπόλοιπων χώρων;

Δεν απολυμαίνουμε ποτέ υφασμάσιμες  επιφάνειες (μοκέτα-χαλί –υφασμάτινη ταπετσαρία) όταν δεν έχει προηγηθεί απορρύπανση ή/ και πλύσιμο. Διότι: Η καθαριότητα και το πλύσιμο αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης δεν αντικαθιστούν καθαριότητα και πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή της μεθόδου , γιατί μια εφαρμογή χωρίς την επαγγελματική κατάρτιση, τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό, θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα, με επιμόλυνση κλπ στους εσωτερικούς χώρους.

Στις εξειδικευμένες επιτόπιες εφαρμογές, με τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών,  για τις  Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων ,  δίνουμε μεγάλη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας τους, ακόμα και για μελλοντικά προβλήματα.  Γνωρίζοντας ότι η καθαριότητα είναι πολιτισμός , τότε θα πρέπει η υιοθέτηση της  θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς  να μας αγγίζει όλους ανεξαιρέτως. Η δε αναγκαιότητα της σωστής ενημέρωσης, για την επίτευξη άμεσων εφαρμογών στην αποτελεσματική διαχείριση του εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου, με στόχο την  Αναβαθμιση της Ποιότητα του Τρόπου Ζωής, κρίνεται απαραίτητη.  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από το τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας, μιας και δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των ατόμων που προσφέρουν υπηρεσίες στο επάγγελμα των καθαρισμών, χωρίς να γνωρίζουν τους στοιχειώδεις κανόνες για τον καθαρισμό άλλα και  χωρίς να θέλουν να ‘’Επενδύσουν σε τεχνολογικές υποδομές’’ , με υψηλή ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής για μια αξιοπρεπή  διαβίωση -φιλοξενία.

Όπως σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι και η βιομηχανία καθαρισμού ταπήτων /ταπετσαριών, έχει το μερίδιο των “μη επαγγελματιών”, όπου μπορεί να υπάρχουν μερικοί , χωρίς καν επαγγελματική συνείδηση και επιχειρηματική ηθική, με το σπουδαιότερο δε να ‘’επιβαρύνουν’’  ίσως και την υγεία, ή/ και την περιουσία των καταναλωτών, αλλά και το περιβάλλον.

Υπάρχουν και περιπτώσεις οπού μπορεί κάποιοι να ‘’ξεγελαστήκαν από πωλητές’’, άλλοι να ήταν οι ίδιοι  πωλητές σε μηχανήματα καθαρισμού και ’’ να νόμιζαν ότι γνωρίζουν’’ και  μπορούν να προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες χωρίς επαγγελματική κατάρτιση κλπ.

Όλοι οι ενασχολούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι,  οι Παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών  απαιτούν την χρησιμοποίηση Επαγγελμάτων Συστημάτων μαζί με την Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών, ώστε οι εφαρμογές αντιμετώπισης να γίνονται με αποτελεσματικότητα, χωρίς την δημιουργία  επιμόλυνσης,  αποφέροντας την δημιουργία  ενός καθαρού περιβάλλοντος. Έτσι θα μπορέσουν να  περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία , όπως  περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της  Υπουργικής Απόφασης (νέα υγειονομική διάταξη) , (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.).

Προκλήσεις – Προσκλήσεις για Αναζήτηση Λύσεων.

Στην KlinTec υποστηρίζουμε  επιπλέον συνεργασίες που αναπτύσσονται, μέσα από τα προγράμματα των Branch & Unity Office , του  Φροντίζω να Ζω Ανθρώπινα και των  Σύμβουλων καθαριότητας,  είτε σε Νέους – Νέες που αναζητούν ως λύση για την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε θέματα καθαριότητας,  αλλά και σε επιχειρήσεις-εταιρίες που ασχολούνται με: Υπηρεσίες Laundry,  Ταπητοκαθαριστηρίων,  Σεγνοκαθαριστηρίων – Σιδερωτηρίων, Καθαρισμού Delivery drycleaning, , Housekeeping, Facility Cleaning Services, Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών , έτσι ώστε εκμεταλλευόμενοι  τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους, εξασφαλίζοντας σήμερα στους πελάτες τους  το καθαρό περιβάλλον του αύριο, επιτυγχάνοντας  έτσι το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

Όλοι χρειαζόμαστε έναν συνεργαζόμενο Σύμβουλο καθαριότητας, ενδεικτικές επιλογές σε:

 Κατοικίες- Σπίτια,  Επαγγελματικούς χώρους , Ξενοδοχεία– χώροι φιλοξενίας, Ιατρικός Τουρισμός, Αίθουσες Προβολών (σινεμάδες), Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Χώρους Συνεδριάσεων, Κέντρα Aποθεραπείας & Aποκατάστασης (Hospitality), Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία, Κλινικές, Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς , Fitness & Αθλητικές εγκαταστάσεις , Σχολεία , Μέσα μεταφοράς , Γυμναστήρια,  Εστιατόρια & Υπηρεσίες Τροφίμων, Ιατρεία φροντίδας υγείας, φαρμακεία, Κατασκηνώσεις Healthful Pets,  Κτηνιατρικά ιατρεία- κλινικές, Ιατρεία Φροντίδας Μικρών Ζώων , Πλοία-καμπίνες,  Αεροδρόμια, Εστιατόρια, Περιφέρειες, Δήμους, Στρατιωτικές Μονάδες, άλλα και χώροι για Πρόληψη λεγεωνέλλας, Purful Air Quality, Εργοστάσια, Επεξεργασία δικτύων νερού σε κτηριακές εγκαταστάσεις, Βιομηχανίες κλπ.

Για την υγιεινή ,ως ‘’οδηγός για μια υγιή ζωή’’ αναφέρεται ότι,  το «υποτίθεται καθαρό» είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο,   άλλα και το ότι δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’,  έναντι των μολυσματικών παραγόντων.

Παρ’ όλα αυτά οι Επιστήμονες , ενόψει της σοβαρότητας των προβλημάτων και με διαφορετικό βαθμό αίσθησης του επείγοντος η καθεμιά, πρέπει να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αναζητώντας  λύσεις,  ώστε με την  Αντιμετώπιση  των προβλημάτων της καθημερινότητας μας να ‘’μειώνεται’’ και η ανεργία.

Η προσπάθεια μας, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών στον Επαγγελματικό Καθαρισμό,  αναδεικνύει το τμήμα  της Greenest , μια εναλλακτική και πιο Δημιουργικά ελκυστική επιλογή για την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής & Υγειονομικής  Διαχείρισης  στους  P.C.S. Εφαρμοστές στην Περιοχή σας,  ως συμβολή μιας Επαγγελματικής Διαχείρισης του Bio – περιβάλλοντος.  Στηρίζεται στην ανάπτυξη  διαμορφωμένων προγραμμάτων, με πλήρη εναρμόνιση των δαπανών, για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής, εξασφαλίζοντας σας μια απόλυτα υγιή διαβίωση.  

Επιπλέον δε η Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής & Υγειονομικής Διαχείρισης διευρύνεται σε τομείς για  την Ασφάλεια Τροφίμων, σε τομείς με Εφαρμογές στην οινοποιία και Εφαρμογές στην γεωργία αλλά και σε τομείς με Εφαρμογές σε Πλυντηρία  ή/και με  την εξελιγμένη εναλλακτική διαχείριση επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού ακόμα και στις υπηρεσίες Wastewater  treatment.

Υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας.

‘‘Η ανάγκη για την Διατήρηση της Καλής Ποιότητας στον Επαγγελματικό Καθαρισμό, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια αλλά μια υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας, το περιβάλλον αλλά και ένα ευδιάκριτο επιχειρησιακό κέρδος.»

Οι εξελίξεις προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και τα παρόντα σύντομα μπορεί να γίνουν παρελθόντα ή πολλές φορές, με εναλλασσόμενες αναγνώσεις – ερμηνείες-  μπορεί να ερμηνεύονται  με δύο διαφορετικούς τρόπους . Στόχος μας είναι η προβολή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των εμπλεκομένων με την διαχείριση των υπηρεσιών του Επαγγελματικού Καθαρισμού. Αυτό  βοηθά κατά το πλείστον όλο και περισσότερους επαγγελματίες  – αν και καθυστερημένα- να κάνουν στροφή στον  ‘’Επαγγελματικό καθαρισμό φιλικό προς περιβάλλον’’, ενώ παράλληλα να γίνεται  μύωση του ‘’αθέμιτου ανταγωνισμού’’,  προς όφελος της προάσπισης για την υγεία των καταναλωτών , με το να προλαμβάνονται ή/και μετριάζονται επιπτώσεις από σοβαρές ασθένειες κλπ.

Απευθυνόμαστε σε όσους  αναζητούν ”κάτι το διαφορετικό’’, επενδύοντας σε Νέους τομείς που συνδέονται στενά με την Πράσινη ζήτηση για αναβάθμιση των υπηρεσιών τους στον Επαγγελματικό Καθαρισμό,  αλλά και σε αυτούς που είναι ευαισθητοποιημένοι για την Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση τους. Η πληρέστερη ενημέρωση τους σε θέματα Υγειονομικού και Περιβαλλοντολογικού  Ενδιαφέροντος  για τους εσωτερικούς χώρους , θα τους δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης της πραγματικότητας αλλά και την ευκαιρία ανάληψης δράσεων με στόχο το να προσφέρουν παρεχόμενες υπηρεσίες με Βεβαιωμένη Διαφορετικότητα στους καταναλωτές-πελάτες τους.

Για τα προαναφερόμενα η συμμετοχή μας στις Διοργανώσεις των Σεμιναρίων Επαγγελματικής Κατάρτισης, με τα Ανταποδοτικά Οφέλη από το πρόγραμμα Ανταμείβομαι,  στα εκπαιδευτικά σεμινάρια  για ’’ Διαχειριστικές Εφαρμογές Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος’’  σε εσωτερικούς χώρους, αλλά και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια  με θέμα τις ‘’Απεντομώσεις- Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις – Από τη Θεωρία στην Πράξη’’ .

Έχοντας ως προσόντα, τις  φιλοδοξίες με οργανωτικές ικανότητες, την υπευθυνότητα και Συνέπεια, το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, με Βασικές Αρχές στην Επιχειρηματική Ηθική απέναντι στους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό, αλλά και διάθεση για μια επαγγελματική  συνεργασία.  Έτσιοι Προκλήσεις- προτάσεις σου δίνουν την δυνατότητα –της δική σου επιλογής– για να αναδείξεις τον καλύτερο εαυτό σου για σένα και όχι να ‘’σε επιλέγουν ’’ γιατί είσαι ο καλύτερος.

Κοινοποίησε το: Έτσι θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε όλοι μαζί συλλογικά στην ενημέρωση, με την συμμετοχή μας σε τοπικό και πληθυσμιακό επίπεδο, σε κυβερνητικές ή/ μη-κυβερνητικών οργανώσεις και οργανισμούς,  εκπαιδευτικά ιδρύματα, σωματεία, μεταδίδοντας το ακόμα και σε ένα συγγενή , φίλο, συνάδελφο, με ένα e-mail η μια αναδημοσίευση.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν, αποστέλλοντας πλήρη στοιχεία να ζητήσουν πληροφορίες στο e-mail:  στο info@klintec.gr ,( Ένδειξη:  Bio – περιβάλλον) ή να καλέσουν στα τηλέφωνα  2104829839, 6932245887.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή: https://www.cleaningnews.gr/?p=11866

About Giannis Vgenis