Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!

Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!

Λόγο της αλλαγής του καιρού σε πολλά σπίτια αρκετοί συμπολίτες μας παρατηρώντας μέσα στις κατοικίες τους τα έντομα αίνιγμα ( Ptinidae) που μοιάζουν πάρα πολύ με Κοριούς. Επιπλέον συναντούν  τους “ενοχλητικούς μετανάστες”  (Pillbugs & Sow bugs) που δεν είναι «πραγματικά έντομα» αλλά ζωικοί εχθροί που παρασιτούν και στο εσωτερικό χώρο των σπιτιών μας. Η δε προσέλκυση των ‘‘Αρπακτικων ακάρεων’’ στα σπίτια μας -ως οι νέοι εισβολείς- , δημιουργεί ένα οικολογικό αντιστάθμισμα απέναντι στα βιοκτόνα. Για τις πληγές «Υγειονομικής σημασίας» που έχουν εξαπλωθεί σε όλα τα «κοινωνικά επίπεδα» όπως οι Κοριοί (Bed Bugs), τα Τσιμπούρια (κρότωνες), οι  Ψύλλοι, τα  Έντομα υφασμάτων – χαλιών, Ψείρες του σώματος ,έχουμε αναφερθεί πολλές φόρες επισημαίνοντας ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται  χωρίς πανικό και ερασιτεχνισμούς.

 Έχουμε αναφερθεί –διακαώς -για το Άκαρι της ψώρας και την έξαρση της  μαζί με τις παρασιτικές λοιμώξεις και τις ‘’δευτερογενείς επιμολύνσεις ’’, αλλά και για την αντιμετώπιση της σε μια σύγχρονη κοινωνία. Αν και η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ξεκινά από την ενημέρωση, μαζί με την τήρηση των βασικών κανόνων  και τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας , δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το υποτίθεται καθαρό  δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’  έναντι μολυσματικών παραγόντων.

Στην καθημερινότητα μας η συμβίωση μας με τα ακάρεα της εσωτερικής σκόνης (Dust mites) είναι ποιο εύκολη η αντιμετώπιση τους εν συγκρίσει με το άκαρι της ψώρας  (Sarcoptes scabiei) .

Ψώρα , μια επικίνδυνη δερματική νόσος, ιδιαίτερα μεταδοτική που προκαλείται από το παρασιτικό  άκαρι της ψώρας το οποίο ζει και αναπαράγεται στο δέρμα του ανθρώπου. Από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγεία (Ε.Ο.Δ.Υ) για την- Ψώρα, – στα Περιβαλλοντικά μέτρα  αναφέρει: Δεν συστήνεται κοινό εντομοκτόνο του εμπορίου εγκεκριμένο για οικιακή χρήση, παρά μόνο σε αδυναμία εφαρμογής των προαναφερθέντων μέτρων σε αντικείμενα ή επιφάνειες (στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων)

‘‘ Όπως λένε οι επιστήμονες εντομολόγοι «το καλύτερο εντομοκτόνο είναι η καθαριότητα» και ότι «το πιο δραστικό όπλο κατά των προσβολών είναι ένα εξειδικευμένο επαγγελματικό σύστημα απορρύπανσης» (ειδική σκούπα-Μπουχέλος 2000)’’.

Αλλά και στον Οδηγό Ορθής Πρακτικής για προστασία από ζωικούς εχθρούς- έντομα (2015). Σελίδα 27 (π.χ. ειδικές σκούπες), τονίζεται ότι  σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση  έχει ηκαθαριότητα. Οι δε Ιατρικοί επιστήμονες επισημαίνουν, ότι εκτός από, τα περιττώματα των ακέραιων και η αποσύνθεση τούς, τα σπόρια των  βακτηριδίων της μούχλας  μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.

Με εμπειρία των35 χρόνων μαζί με την Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων  και ‘’βαθειά γνώση με συνεχή  ερευνά στην πράξη’’ σε Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, μας προσδίδουν τα νέα πρότυπα περιβαλλοντικής αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων- σε αποδεκτά επίπεδα-, με τις ειδικευμένες μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας (ISCO)  και  την αναγκαιότητα ανάδειξης των  -Purerefreshing- ‘‘πράσινων στρατηγικών’’ στις Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων. Ανταποκρινόμαστε πάντα όπου μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι ,ώστε να αντιμετωπίζονται με την μεγαλύτερη ασφάλεια οι προκλήσεις των ‘’μικροβιολογικών κίνδυνων ’’ αλλά και των ‘’άγνωστων κίνδυνων’’του πριν αλλά και του μετά-από παρασιτικούς οργανισμούς, μέσα από την καλύτερη δυνατή απόδοση  των εφαρμογών Bio-Απορρύπανσης, της Bio-Εξυγίανσης αλλά και της Bio-Απολύμανσης.

Όπως σε όλα τα σεμινάρια για τις Διαχειριστικές  Εφαρμογές  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών σε Κατοικημένους Χώρους, έτσι και στη Σχολή Απολυμαντών –Κλιβανιστών-  26/01/2018- έγινε  πληρέστερη ενημέρωση με Θέμα: Bio-Εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων με εκτεταμένη συζήτηση, δίνοντας έμφαση στην  δημιουργία μέτρων με καινοτόμα προγράμματα  με υποδομές συνεργασιών για μια Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισηςτου πριν αλλά και του μετά -στην αντιμετώπιση παρασίτων (ζωικών εχθρών). Αλλά και στις ενημερωτικές-εκπαιδευτικές ημερίδες του Σ.Ε.Α.Μ.Ε, έχουν ανατηχθεί θέματα για το –Άκαρι ψώρας του ανθρώπου. Βιολογία – Αντιμετώπιση, από τον Δρ. Γεώργιο Θ. Κολιόπουλο.  Γεωπόνο – Εντομολόγο, Εργαστηρίου Γεωργικής Εντομολογίας  του (Μ.Φ.Ι).

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην  επιλογή των κατάλληλων μεθόδων, γιατί μια εφαρμογή χωρίς τον απαιτούμενο  επαγγελματικό εξοπλισμό και την επαγγελματική κατάρτιση  Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θα μπορούσε ίσως να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα π.χ (επιμόλυνση, δευτερογενείς μολύνσεις κ.α) . Αυτά διότι δικτυακά συνεχίζουν να υπάρχουν πολλές  ‘‘Ανεξέλεγκτες ’’ προβολές για εφαρμογές,  επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους.

Οι γιατροί και φαρμακοποιοί θα πρέπει να αποφεύγουν να ‘’συστήνουν βιοκτόνα’’ , οι δε επαγγελματίες εφαρμοστές  αλλά και οι ‘’ ημιμαθείς επαγγελματίες και μη ’’ – ιδιώτες να σταματήσουν να γίνονται όλοι  Bio – κτόνοι στο σπίτι μας. Επιπλέον οι φορείς  στην διενέργεια διαγωνισμών , για υπηρεσίες εφαρμογών απεντόμωσης -μυοκτονίας και απολύμανσης θα πρέπει υποχρεωτικά πλέον να ζητούν από τους ανάδοχους και εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης με τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό και την απαραίτητη βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση.

Όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στις στρατηγικές Πρόληψης & Ελέγχου για την  Διαχείριση κρουσμάτων για την Ψώρα – (Ε.Ο.Δ.Υ),  θα πρέπει  να συνιστούν μεθόδους  που θα τηρούν πρωτίστως  με κάθε λεπτομέρεια τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών , οπού θα είναι εναρμονισμένα  με τις  Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Για να εξασφαλίσω λοιπόν ένα υγιεινό περιβάλλον με προστιθέμενη αξία , όπως αναφέρεται και από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγεία (Ε.Ο.Δ.Υ) για την- Ψώρα, – στα Περιβαλλοντικά μέτρα,  χρειαζόμαστε την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων με πρότυπα αντιρρυπαντικών τεχνολογιών με βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση όπως:

  • την υποχρεωτική εφαρμογή ενός πλήρους συστήματος φροντίδας,  (Deep-Depollution), απόλυτα σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές Bio –απορρύπανσης των εσωτερικών χώρων. H Bio –απορρύπανση σε βάθος (Deep-Depollution) να  περιλαμβάνει μια ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα, η οποία να είναι πιο ενδελεχής – να διεξάγεται με επιμέλεια  και με περισσότερη λεπτομέρεια από έναν καθαρισμό ή/και ‘’βιολογικό καθαρισμό ’’.
  • την εφαρμογή απολύμανσης (Bio–Disinfection)  ανά όγκο (m³), με  ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’(με καταλυτική διεργασία  υψηλής απόδοσης),  χωρίς την χρήση χημικών. Μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά με τα νέα πρότυπα , ως μια ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση’’ για την κάλυψη των αναγκών, μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης ,για την βελτίωση ως προς την ‘’μικροβιολογική ασφάλεια’’ ανά όγκο (m³) και γενικά των επιφανειών στο εσωτερικό περιβάλλον  χωρίς υπολειμματικότητα, δημιουργώντας τους  ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’  σε πολλά ειδή παρασιτικών οργανισμών (ζωικούς εχθρούς),  δρώντας μαζί με την παράλληλη ‘’ανασταλτική ανάπτυξη τους’’ χωρίς την χρήση χημικών.

*Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους,  πρέπει να γίνει πλήρη καθαριότητα με εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης , εξυγίανσης και απολύμανσης. Μετά τα ακάρεα οι  κατσαρίδες είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων,  όπως το άσθμα και η δύσπνοια, καθώς και δερματίτιδες, κνησμός,  ακόμα και μετά από την αποσύνθεση τους (μικροτεμαχίδια). κ.ά. Επισημαίνουμε δε ότι η δραστηριότητα τρωκτικών  σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών   (Λεπτοσπείρωση – ΚΕΕΛΠΝΟ),  άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, όπως άσθμα και δύσπνοια, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.

Οφείλω να αναφέρω ότι κατά την διενέργεια των ελέγχων οι ελεγκτές  με υψηλό βαθμό διαφάνειας , διενεργούν ελέγχους εφόσον έχουν παρακολουθήσει επιπλέον  επιμορφωτικά- εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης  για Απεντομώσεις – Μυοκτονίες- Επίσημους Ελέγχους, την Εισαγωγή στην Διαχείριση Εφαρμογών Απολύμανσης  – Αποκατάσταση Προσβεβλημένων Εσωτερικών Χώρων , αλλά και για τις Διαχειριστικές Εφαρμογές Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, σε Εσωτερικούς Χώρους.  Έτσι οι υπηρεσίες που θα παρέχουν να ανταποκρίνονται σε ΄΄πραγματικούς΄΄ υγειονομικούς ελέγχους και όχι  απλά ‘’έγινε έλεγχος’’. 

Θα πρέπει ίσως και από το ΥΠ.Α.Α.Τ –ως κατεπείγον –να διορθωθούν τα προβλήματα  που απορρέουν από τους Υπάρχοντες ΚΑΔ   , κλίνοντας συγχρόνως τα παραθυράκια -για ξεκάθαρες εφαρμογές- π.χ  με Διευκρινιστικούς  εγκύκλιους  , για την ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση’’ βιοκτόνων, για τις Πρακτικές παραπλανητικών διαφημίσεων – ανακοινώσεων , αλλά και τα αδιέξοδα με τις  ‘‘Ανεξέλεγκτες ’’ προβολές και εφαρμογές, επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων ,κ.α

Αν δεν διορθωθούν, τα προβλήματα των έλεγχων θα διαιωνίζονται από τις εκάστοτε  Δ.Α.Ο.Κ  των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, εν συνεχεία θα αρχίσουν να εμφανίζονται ακόμα και στο Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο Έλεγχος και Εποπτεία – (Άρθρο 16), τα δε προβλήματα σε διαγωνισμούς  για υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας και απολύμανσης θα συνεχίζουν να είναι υπαρκτά,  άλλα και προβλήματα σε επιδοτούμενα προγράμματα για τους Νέους Επιστήμονες .

Υ.Γ.: Θα είμαι στην  διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες  με email στο info@klintec.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης  Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://www.cleaningnews.gr/?p=11945

About Giannis Vgenis