Πρακτικές Εφαρμογές, για Απεντομώσεις Απολυμάνσεις σε Κατοικημένους Χώρους, στο Ι. Γ. Ε. – Κτήμα Συγγρού.

Τα θεωρητικά μαθήματα για Απεντομώσεις Απολυμάνσεις σε Κατοικημένους Χώρους, στο Ι. Γ. Ε. – Κτήμα Συγγρού, συνεχίζονται από τον Εισηγητή του Σεμιναρίου – Μπισμπίκη Βλάση -Γεωπόνο ( Γ.Π.Α.)–  με εκτενέστερη αναφορά στο ότι οι επιστήμονες οφείλουν να γνωρίζουν περισσότερα , ώστε να ακολουθούν όλες τις αρχές μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης και να δίνουν τις καλύτερες εφαρμοστηκές λύσεις.

Η Klintec με την Υποστήριξη όλων των τμημάτων του GreenMiteClean.gr, παρουσίασε τις Πρακτικές Επαγγελματικές Bio-Εφαρμογές Διάγνωσης – Προεργασίας αλλά και Συντήρησης με απορρύπανση και εξυγίανση των εσωτερικών χώρων.

Η αλλαγή της νομοθεσίας (Βιοκτόνα και Δημόσια Υγεία) που διέπει και τις απεντομώσεις – απολυμάνσεις, μυοκτονίες, για Ορθή Χρήση  και Ασφαλή τρόπο των εφαρμογών, αλλά και η αναπτυξιακή διείσδυση του επαγγέλματος και σε νέους τομείς, συνεχίζει να κάνει αισθητή την παρουσία και συμμετοχή στα σεμινάρια, από επιστήμονες και επιχειρηματίες  με βλέψεις στην  επέκταση δραστηριοτήτων.

Επισημάνθηκε δε ότι ιδιαίτερα σημαντικές θα πρέπει να είναι και οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται και κατά τη χρήση βιοκτόνων, από εταιρείες- επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά ως συνεργεία απεντομώσεων και απολυμάνσεων, με Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών στο ΥΠΑΑΤ. Ο καταναλωτής δε έχει το δικαίωμα να είναι ενήμερος για τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στην οικία του και μπορεί να πληροφορηθεί για τα εγκεκριμένα προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ  (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΗ)

Συνεργασίες δε για λογαριασμό τρίτων δεν μπορούν να προκύψουν μετά το νόμο 3919/2011(όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών ) η ‘επαγγελματική χρήση βιοκτόνων’ (ν. 4235/2014 άρθρα 44 & 45). Σε αντίθετη περίπτωση η πρόσφορά τέτοιας υπηρεσίας χωρίς την αναγγελία επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 49.1 του ν. 4036.2012.

Με Εξαιρετικό το ενδιαφέρον και από νέους επιστήμονες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο, έγινε πρακτική εφαρμογή για την Ορθή Χρήση των μεθόδων προεργασίας με Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης, αναζωογόνησης και εξυγίανσης του χώρου, σε ινώδη υλικά (Στρώματα, Σαλόνια και Χαλιά-Μοκέτες), λείες επιφάνειες, αλλά και για τις Μεθόδους Συντήρησης τους, ώστε να αποφευχθεί η επιμόλυνση του χώρου με αλλεργιογόνους  μολυσματικούς παράγοντες, που δημιουργούν άλλα προβλήματα υγείας.

Έτσι δόθηκε η δυνατότητα να διαπιστωθεί και στην πράξη ότι οι Επαγγελματικές Bio-εφαρμογές Κρίνονται Απαραίτητες για την αντιμετώπιση όλων των κατηγοριών των ζωικών εχθρών που παρασιτούν στο αστικό και περαστικό περιβάλλον όπως  ακάρεα, ακάρεα της εσωτερικής σκόνης , (Dust mites) , κοριοί , όπως και  τα σαπροφάγα  ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ , το άκαρι της ψώρας, όπου  σε ορισμένες περιπτώσεις δεν χρειάζεται η χρήση βιοκτόνων , αλλά και για  το σκαθάρι των χαλιών (Coleoptero της Οικογένειας Dermestidae) ), μιας και  η αύξηση των κρουσμάτων αρχίζει να μεγαλώνει και χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς στην αντιμετώπιση τους, συνδέοντας την συνεργασία με έναν Επαγγελματία καθαριστή ταπήτων, με τον ανάλογο εναρμονισμένο μηχανολογικό εξοπλισμό,  μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη , ώστε να αποτραπούν επανεφαρμογές εντομοκτόνου.

Αναφορά έγινε και στις εφαρμογές με θερμική απεντόμωση, ελεγχόμενη ή και τροποποιημένη ατμόσφαιρα σε κατοικημένους χώρους, ώστε και σε αυτές να λαμβάνονται τα απαραίτητα μετρά προστασίας για την υγειά από την “ εσωτερική επιμόλυνση” και  τους “ρυπογόνους ενδο-οικιακούς μολυσματικούς παράγοντες”, που μπορούν να αναπτυχθούν μετά τις εφαρμογές.

Αν και οι εφαρμογές με Υδρονέφωση για πολλούς θεωρούνται ποιο ήπιες ,τα μικροσταγονίδια – νερό και βιοκτόνο-  εμπλεκόμενα με την σκόνη , εγκλωβίζονται και παραμένοντας στο χώρο, με αποτέλεσμα  με ένα φύσημα του αέρα να ‘‘εισπνέονται σταδιακά’’. Αυτοί είναι και οι λόγοι που οι επιστήμονες συνιστούν να χρησιμοποιούνται οι επαγγελματικές εφαρμογές με τον ποιο ασφαλή τρόπο – και όσο το δυνατόν λιγότερα βιοκτόνα,- σε αντίθεση με τις συνιστάμενες υψηλές δώσεις των εταιριών με βιοκτόνα προϊόντα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή δόθηκε στην πρακτική εφαρμοστικότητα των Επαγγελματικών Bio- εφαρμογών,  ώστε να αποφευχθεί η επιμόλυνση του χώρου, με τα Επαγγελματικά συστήματα εξυγίανσης ακόμα και μετά την καταπολέμηση των κοριοων με οποιαδήποτε μέθοδο, μιας και είχε αναφερθεί στο θεωρητικό τμήμα, το πώς μπορεί η αποσύνθεση τους και τα παράγωγα τους ,να μην αποκλείει την μηχανική μετάδοση παθογόνων ιών και να συνδεθεί σε μια σύγχρονη κοινωνία άμεσα με τις Λοιμώξεις στην Δημοσιά Υγεία. Έγινε αναφορά και για την η νέα ασθένεια Chagas, την… «νόσο των φτωχών» καθώς μεταδίδεται από μολυσμένα έντομα, κυρίως κοριούς. ( Διαβάστε περισσότερα Πηγή: (http://www.cdc.gov/parasites/chagas/gen_info/vectors/#get_chagas)

Με αφορμή του Bio – κτόνος στο σπίτι μας, μιας και ο ορισμός της λέξης βιο-κτόνος προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν) και το επίθεμα –κτόνος = ο φονεύων ,όπως αναφέρει ο  Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κύριος Κωνσταντίνος Θ. Μπουχέλος, έγινε αναφορά και για την χρησιμότητα του Τεχνικού Εγχειρίδιου 100+1 ΖΩΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ, σε όσους ασχολούνται με την αντιμετώπιση Ζωικών Οργανισμών σε αστικούς και όχι μόνο.

Η Klintec σήμερα, για επιχειρήσεις-εταιρείες υπηρεσιών ελέγχου ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων & υγιεινής και χωρίς την χρήση χημικών, που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για Bio-Εφαρμογές Επαγγελματικής Απορρύπανσης και Εξυγίανσης , ώστε να παρέχουν την Ορθή Χρήση των Μεθόδων Προεργασίας , παρέχει μέσα από το τμήμα της Greenest, μια Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Διαχείρισης Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος, ώστε να προσφέρουν αποτελεσματικές και επιστημονικά εναρμονισμένες εφαρμογές.

Επιπλέον έγινε ενημέρωση για το πως υπάρχει δυνατότητα για πολλές περιπτώσεις,  να γίνουν Εργοστασιακές Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης με αναζωογόνηση, εξυγίανση και εκτός κατοικίας, για μια αποτελεσματική και επιστημονικά εναρμονισμένη εφαρμογή, ακόμα και χωρίς χημικά και κινδύνους από τις επαναλαμβανόμενες εφαρμογές , εις όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Η επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης  καθαριότητας, με επαγγελματική απορρύπανση και εξυγίανση, έχει γίνει επιτακτική ανάγκη για εξάλειψη των προβλημάτων από την αέρια ρύπανση των εσωτερικών χώρων, που θα προέρχονται από τους ¨αιωρούμενους μολυσματικούς παράγοντες ¨, τα αποσυντεθειμένα μέρη και τα περιττώματα των άκαρεων της οικιακής σκόνης  (Dust mites), των παρασιτικών άκαρεων της ψώρας, των κατσαρίδων, των κοριών,  αλλά και από το τρίχωμα της γάτας η του ποντικού. κλπ., ώστε να  περιορισθούν κατά πολύ συμπτώματα ασθενειών,(π.χ άσθματος, αλλεργικής ρινίτιδας, δερματικές παθήσεις  κλπ.)

Δόθηκε μεγάλη έμφαση , για τις νέες καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες περιβαλλοντολογικού & υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και στην ανάγκη μέριμνας για επιστημονική διάγνωση των προβλημάτων που ανακύπτουν,  ώστε να καθιστούν Απαραίτητη την επαγγελματική συνεργασία με έναν Επιστήμονα Διαγνώστη – Σύμβουλο.

Είναι καιρός, πλέον και στη χώρα μας να συνδέσουμε την προστασία του εσωτερικού περιβάλλοντος την προστασία του εσωτερικού περιβάλλοντος με την επιχειρηματικότητα, είτε αυτή αναφέρεται στο σπίτι ,( Φροντίζω να Ζω Ανθρώπινα ), τον επαγγελματικό χώρο, τους χώρους φιλοξενίας κλπ

Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: info@klintec.gr

Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=8499

 

About Giannis Vgenis

Αφήστε μια απάντηση