Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2019

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Το περιβάλλον ως δυναμικό σύστημα, το οποίο εξελίσσεται και προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες επιδράσεις και αντιδράσεις,  μεταξύ των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων από τους οποίους αποτελείται. Ο άνθρωπος, αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό που ζει μέσα στο βίο-περιβάλλον, εξαρτάται και δέχεται ερεθίσματα από αυτό, αφού του χαρίζει για την ζωή, ευημερία, ψυχαγωγία, κίνηση, ανάπτυξη, ενώ παράλληλα επεμβαίνει δραστικά στη διαμόρφωσή του, δημιουργώντας θετικά κίνητρα για τη διατήρηση και την προώθηση του.

Η υπόθεση της προστασίας, της αναβάθμισης και διατήρησης ενός περιβάλλοντος φιλικού για τη ζωή μας πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη, είναι υπόθεση όλων μας ανεξαιρέτως, έχει δε καθοριστική σημασία για την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Σύμφωνα με την ιδέα των δικαιωμάτων του βίου, δικαιώματα προς το ζην και ευ ζην έχει κάθε μορφή του βίου , για την ικανοποίηση των αναγκών μιας ποιοτικά βελτιωμένης και υγιεινής ζωής, διαφορετικών αλλά και σύγχρονων μορφών ζωής  στη γη , μέσα από την προστασία της  βίο- ποικιλότητας.

Το Βίο-Περιβάλλον -το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε – και τα δικαιώματα του βίου, συνθέτουν το χώρο και τα όρια της ανάπτυξης, γι’ αυτό και η προστασία του και η διατήρηση της ποιότητάς του, αποτελεί ανάγκη για να επιβιώσουμε σε αυτό τον πλανήτη, είναι δε ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες των συλλογικών αποφάσεων, όπου όχι μόνο συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά βοηθάει  και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, σας υπενθυμίζουμε ότι μέσα από ‘’ Καθαρόν Εστί 2019 ’ έχουμε αναδείξει την  Επικεντρωμένη Πρόληψη & «Μικροβιολογική Ασφάλεια» στην Δημόσια Υγιεινή , ως συνέχεα της κινητήριας δύναμης για την προαγωγή καθαριότητας και υγιεινής.

Οφείλει λοιπόν ο άνθρωπος να διαφυλάσσει το περιβάλλον του, σε συνδυασμό με την αρμονία της φύσης και του βίου του, αλλά και να το εκμεταλλεύεται με σύνεση, καθώς η θωράκιση αποτελεί βασική προϋπόθεσηγια την προστασία από την διακύβευση της υγείας του, ακόμη και η ίδιας της επιβίωσή του.

Με την ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων, βασισμένα στην φιλοσοφία της διαφορετικότητας και σ την αναβάθμιση του τρόπου διαχείρισης προβλημάτων της Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, εξασφαλίζεται ως επί το πλείστον, η ποιοτική διαχείριση στους εσωτερικούς χώρους.

Εμείς στην KlinTec με τις συνεχόμενες προσπάθειες πληρέστερης ενημέρωσης, μέσα από το Cleaningnews.gr , το Green And Clean Hotels,  τα Site-Portals  των GreenMiteClean.gr και GreenAndClean.gr  , αλλά και με τα επιμορφωτικά σεμινάρια για την Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα των  Διαχειριστικών Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Οι προτάσεις μας με απλούς και καθημερινούς τρόπους θα βοηθήσουν στο να συμβάλετε και εσείς κάτω από τις παρούσες συνθήκες ,στην Προστασία του Περιβάλλοντος … αφού ξεκινάει μέσα από το χώρο που ζούμε και εργαζόμαστε.

Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=11849

About Giannis Vgenis