Οι επιστημονικά τεκμηριωμένες δράσεις πρόληψης ενισχύουν το αίσθημα της υγειονομικής ασφάλειας !!

Οι επιστημονικά τεκμηριωμένες δράσεις πρόληψης ενισχύουν το αίσθημα της υγειονομικής ασφάλειας !!

 Όταν η ολοκληρωμένη πρόληψη έχει κάποιο κόστος αλλά συμφέρει για -την Ανεκτίμητη Αξία – της υγείας όλων, αυτό  υπολείπεται του κάθε κόστους που δημιουργείται (οικονομικού και κοινωνικού ) όταν μπορεί  να προλαμβάνει ή/και να αποτρέπει κάκιστα αποτελέσματα.

Σήμερα βιώνουμε όχι μόνον μία πρωτοφανή τεχνολογική εξέλιξη  των -“αναδυόμενων τεχνολογιών’’ – που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την υγειονομική ασφάλεια της κοινωνικής μας  ζωής, αλλά και τη σχέση μας με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Μεταξύ της εκτίμησης των δαπανών, για την υγειονομική εξασφάλιση  και της  οικονομικής απόδοσης  των συμπληρωματικών εναλλακτικών λύσεων, χρειάζεται μελέτη ανάλυσης κόστους-οφέλους  λαμβάνοντας πάντα υπόψη όλες τις  παραμέτρους των εφαρμογών  που επηρεάζουν το εσωτερικό περιβάλλον. Η δε κάλυψη των νέων και σύνθετων αναγκών για την προαγωγή υγείας, χρειάζεται επιστημονικά τεκμηριωμένες δράσεις προστασίας, οι οποίες θα στοχεύουν στην πρόληψη .

Το Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων , μιας και θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να εξαλείφονται  οι  ”διαστρεβλώσεις” και να διασφαλίζονται οι πολίτες από σοβαρές υγειονομικές απειλές,

Η αυστηρότητα των υγειονομικών έλεγχων είναι εντελώς απαραίτητη , μιας και στην πράξη χωρίς αυτούς δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση των  ορθών  πρακτικών για την υγειονομική ασφάλεια μας.

Αν πάρουμε ως παράδειγμα την εκπαίδευση μετην εγκύκλιο για τους έλεγχους  «Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία (Εγκύκλιος και Υγειονομικοί έλεγχοι για το σχολικό έτος 2021–2022)εχει στο Σχετ. : 11) ενσωματωμένη την εγκύκλιομε αρ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ/οικ. 199541/20-3-2020 με ΑΔΑ:6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ, για υπενθυμίζει στους έλεγχες εκτός των άλλων:

Τα ιδία ερωτήματα για τους έλεγχους -εκτός των χώρων εκπαίδευσης , είναι και για  : χώρους ξενοδοχείων, εστίασης, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρων υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης , Αμφιθέατρα- αίθουσες μαθημάτων, σεμιναρίων. Αίθουσες θεάτρων –καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προβολών (σινεμάδες), τουριστικά, (Μ.Μ.Μ) ή λεωφορεία του ΚΤΕΛ Πλοία,, σκάφη αναψυχής, ακόμα και  σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια (π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, pet shop, , κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κλπ),

Η Υγειονομική Ασφάλεια αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για όλους μας.

Οι ‘’επισφαλείς μορφές ’’ του ‘’υποτίθεται καθαρού’’, δείχνουν τον ‘‘ευκολότερο δρόμο’’ στην αντιμετώπιση της στοιχειώδους προαγωγής για την καθαριότητα και υγιεινή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επικινδυνότητα τους, ακόμα και σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Προσοχή λοιπόν διότι όλα τα προαναφερόμενα μπορεί να μας ‘’κοστίζουν ακριβά‘’,  μιας και ο περιορισμός του κινδύνου της μόλυνσης- επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους αφορά την υγεία όλων μας. Το μείζον ζήτημα της επιτακτικής ανάγκης ,για την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης,μας οδηγεί σε μεθόδους ενεργητικής αναδιάρθρωσης με προτεραιότητα την προληπτική προστασία των εσωτερικών χώρων για την δημόσια υγεία.

Το “υποτίθεται απολυμασμένο” είναι η πιο επικίνδυνη ‘’έκπτωση’’ στην υγειονομική ασφάλεια όλων μας .

Οι Ιατροί εργασίας, οι Υγειονομικοί σύμβουλοι άλλα και οι Τεχνικοί ασφάλειας  γνωρίζουν ότι η εισαγωγή πρόσθετων μέτρων για την θωράκιση των χώρων από τις σύγχρονες απειλές , αναβαθμίζει την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας . Αναμφισβήτητα τα προαναφερόμενα έχουν άμεση σχέση και με το εν ενεργεία «Έντυπο αυτό-αξιολόγησης επιχείρησης αναφορικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2»,  όπου μπορεί να ενεργοποιήσει την γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων. Αν τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου καταδεικνύουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας.

 Μήπως τελικά το κλειδί υλοποίησης των ριζικών εναλλακτικών λύσεων είναι στους Ιατρούς Εργασίας ;

Επιπλέον τα (Δελτία Αυτόνομου Ελέγχου- Check list ) πολύ δε περισσότερο οι ηλεκτρονικοί αυτόνομοι έλεγχοι των υγειονομικών απαιτήσεων για την ορθή τήρηση των διαδικασιών, δίνουν ένα κίνητρο ως «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης» στην επιδημιολογική επιτήρηση , απέναντι στους εργαζομένους και φιλοξενούμενους –επισκέπτες  , ώστε να αισθάνονται την υγειονομική εξασφάλιση. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στην ιχνηλασιμότητα  για τα ‘’χαρτάκια’’ ή /και  του ‘’ ποιος θα με ελέγξει’’ .

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Θα επιμένουμε στο ότι είναι δυνατόν να περιοριστούν τα ρυπαντικά, τοξικά και μικροβιακά φορτία σε μια ελεγχόμενη κλίμακα, όταν και εφ΄ όσον οι φορείς έχουν την πολιτική και οικονομική βούληση να το πράξουν. Θα χρειαστεί όμως κάτι πολύ περισσότερο από τις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων για την προετοιμασία της πρόληψης,  έναντι του ‘’δυνητικά‘’ άγνωστου SARS-CoV-2 .

Το γιατί  υπάρχουν ‘’χρονοκαθυστερήσεις’’ , εφόσον  επιτροπές λοιμωξιολόγων και εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας έχουν  καταλήγει στο ότι , καλό είναι να χρησιμοποιούμε συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα,  που να συνδυάζουν τα ειδικά φίλτρα υψηλής πιστότητας HEPA και υπεριώδη ακτινοβολία μέσα στη συσκευή , με την επισήμανση για Προσοχή στην επιλογή, διότι μπορεί να προκαλέσουν περισσότερη βλάβη παρά όφελος, δεν το γνωρίζω. Στην μελέτη ανάλυσης κόστους-οφέλους  θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη όλες τις  παραμέτρους των εφαρμογών  που επηρεάζουν το εσωτερικό περιβάλλον , όπως η εφαρμογή υλικών  πρόληψης  με ενεργό ιοκτόνο δράση  έναντι του SARS-CoV-2 , στις επιφάνειες.

Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για τη μελλοντική υγεία και ποιότητα ζωής των πολιτών είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της πρόληψης για την υγειονομική ασφάλεια τους.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://www.cleaningnews.gr/οι-επιστημονικά-τεκμηριωμένες-δράσε/

About Giannis Vgenis