Οι Βιο-επιδράσεις της ‘‘ανεξέλεγκτης προαγωγής ’’ βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους.

Τα βιοκτόνα είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο να αποτρέπουν ή σκοτώνουν κάθε ζωντανό μικροοργανισμό για την προστασία των ανθρώπων, ζώων, υλικών & αντικειμένων από παθογόνους μικροοργανισμούς. Παρά την ωφελιμότητά τους, στις μέρες μας, η αγορά τους και η χρήση τέτοιων επικίνδυνων χημικών ουσιών, μπορεί να προκαλέσουν εκτός από επιμόλυνση στους εσωτερικούς χώρους, και ‘’θανατηφόρα ατυχήματα΄΄.

Η προστασία του βίου, πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πρόκληση αλλά και ως πρόσκληση για να ξεπεράσουμε την κρίση αξιών αλλά και τα αδιέξοδα με τις πρακτικές των παραπλανητικών διαφημίσεων – ανακοινώσεων που συνεχίζουν να είναι διάσπαρτες στο διαδίκτυο, με εστίαση σε μια συντονισμένη και άμεση προσπάθεια για την διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής.

Η προστασία αυτή διασφαλίζεται μέσα από την νομοθεσία, και επιτυγχάνεται με την επιδίωξη συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές που χειρίζονται τις νομοθεσίες αυτές. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να είναι ενήμερος για τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στην οικία του και μπορεί να πληροφορηθεί για τα εγκεκριμένα προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (Κατάλογος Βιοκτόνων Κατά Δράση).                   

Διευκρινιστικός 10λογος ενημέρωσης από το ΥΠ.Α.Α.Τ  

 1. Η υπηρεσία μας είναι η Αρμόδια Αρχή στη Χώρα σε ότι αφορά τα Βιοκτόνα προϊόντα που ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 και 21 μεταξύ των οποίων είναι και τα εντομοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, απωθητικά-προσελκυστικά, συντηρητικά ξύλου κα., ενώ ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) είναι η Αρμόδια Αρχή στη Χώρα για τους τύπους προϊόντων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 και 22 όπως αυτοί προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V του καν. 528/2012 περί βιοκτόνων προϊόντων. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ΕΟΦ είναι η Αρμόδια Αρχή στη Χώρα μας για τα προϊόντα που ανήκουν στη κύρια ομάδα 1 η οποία σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V του καν. 528/2012 ονομάζονται απολυμαντικά.
 2. Για να κυκλοφορήσει ένα βιοκτόνο σκεύασμα στην ελληνική αγορά πρέπει να έχει την προβλεπόμενη έγκριση από την εκάστοτε Αρμόδια Αρχή στη Χώρα μας. Συνεπώς, απαγορεύεται να κυκλοφορήσει βιοκτόνο σκεύασμα που είναι μεν εγκεκριμένο σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ αλλά δεν είναι εγκεκριμένο στη Χώρα μας. Η πιστή εφαρμογή και τήρηση όλων των ορισθέντων στην έγκριση κυκλοφορίας των βιοκτόνων προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αυτό εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της όποιας πιθανότητας εμφάνισης ανεπιθύμητων παρενεργειών τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, ο επαγγελματίας που διενεργεί απεντόμωση ή/και μυοκτονία σε κατοικημένους χώρους πρέπει να είναι σύννομος και όταν χρησιμοποιεί βιοκτόνα σκευάσματα αυτά πρέπει να είναι εγκεκριμένα και να τα χρησιμοποιεί πάντα σύμφωνα με την έγκρισή τους και την ετικέτα τους. Το παραπάνω οφείλει να διασφαλίζεται και από τις ειδικές επιστημονικές γνώσεις που έχουν οι ορισμένοι υπεύθυνοι επιστήμονες της κάθε εταιρείας που δύναται βάσει νόμου να διενεργεί απεντομώσεις μυοκτονίες σε κατοικημένους χώρους.
 3. Κάθε έγκριση βιοκτόνου σκευάσματος, φέρει και την προβλεπόμενη σήμανση και ταξινόμηση του προϊόντος βάσει της οποίας το προϊόν χαρακτηρίζεται ή όχι ως εύφλεκτο, τοξικό (και σε τι αφορά η τοξικότητα), διαβρωτικό κτλ, οι εγκεκριμένες συσκευασίες του, σε ποιους τελικούς χρήστες επιτρέπεται η διάθεσή του, τυχόν ειδικά μέτρα προφυλάξεων που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση του κτλ. Συνεπώς το κάθε προϊόν αντιμετωπίζεται και χαρακτηρίζεται αυτόνομα και σύμφωνα πάντα με την έγκρισή του.
 4. Επίσης σε κάθε έγκριση βιοκτόνου σκευάσματος αναγράφονται οι προβλεπόμενες συνθήκες αποθήκευσής του, οι οποίες πρέπει και να τηρούνται από οποιονδήποτε εμπλέκεται στην αλυσίδα διάθεσης του προϊόντος στην αγορά, επιπρόσθετα της οποιασδήποτε οριζόντιας ή τομεακής υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορά εν γένει τους αποθηκευτικούς χώρους και είναι αρμοδιότητα άλλης υπηρεσίας από τη δική μας.
 5. Βιοκτόνα προϊόντα που ανήκουν στους τύπους Προϊόντων 18 και 19 εγκρίνονται για την καταπολέμηση εντόμων και αραχνοειδών και δεν μπορούν να επικαλούνται απολύμανση από αλλεργιογόνους παράγοντες που βρίσκονται εντός στρωμάτων ή άλλων ινωδών επιφανειών.
 6. Η κάθε εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο για να παρέχει υπηρεσίες απεντόμωσης ή/και μυοκτονίας σε κατοικημένους χώρους πρέπει να έχει προβεί σε «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών»  σύμφωνα με το νόμο 3919/2011 και να τηρεί πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία (πχ. οι εφαρμογές να γίνονται παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα ο οποίος και φέρει την πλήρη ευθύνη των εφαρμογών αυτών). Σημειώνεται ότι η όποια απεντόμωση ή/και μυοκτονία σε κατοικημένους χώρους πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα η απεντόμωση-μυοκτονία πρέπει να διενεργείται από τον υπεύθυνο επιστήμονα ή κάτω από την αυστηρή επίβλεψή του καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Ο υπεύθυνος επιστήμονας είναι σαφώς ορισμένος στην « Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών» και η έκδοση του πιστοποιητικού απεντόμωσης-μυοκτονίας όπως και του δελτίου παροχής υπηρεσιών πρέπει να γίνεται από το νομικό ή φυσικό πρόσωπο κατ’ αντιστοιχία που νομιμοποιείται να το διαπράξει. Η έκδοση πιστοποιητικών που αναφέρουν «αντιαλλεργική προστασία» από εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο που παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας αλλά πιθανόν στις αρμοδιότητες του ΕΟΦ ή του Υπουργείου Υγείας.
 7. Σε περιπτώσεις όπου διενεργείται απεντόμωση – μυοκτονία σε ιδιωτικούς μεν χώρους που παρέχονται όμως υπηρεσίες στέγασης ή/και σίτισης κτλ (πχ ξενοδοχεία, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, σχολεία, λεωφορεία, πλοία, σκάφη αναψυχής κτλ) τότε το παραπάνω έργο πρέπει να εκτελείται από επαγγελματίες που έχουν προβεί στην προβλεπόμενη «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών»  σύμφωνα με το νόμο 3919/2011 και να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση που αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να απασχολούν υπάλληλο ή υπαλλήλους για τη διενέργεια του συγκεκριμένο έργο τότε θα πρέπει να έχουν προβεί και σε « Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών» σύμφωνα με το νόμο 3919/2011 και να τηρείται πλήρως η ισχύουσα νομοθεσία.
 8. Υλικά όπως στρώματα, υφάσματα, ξυλεία κτλ που έχουν υποστεί επεξεργασία με κάποιο βιοκτόνο προϊόν για την προστασία τους σύμφωνα με το άρθρο 58 του κανονισμού 528/2012 χαρακτηρίζονται ως «κατεργασμένα αντικείμενα» τα οποία δεν απαιτείται να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό ως βιοκτόνα αλλά η κυκλοφορία τους θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ως άνω άρθρο του κανονισμού.
 9. Σε εκπαιδευτικά έντυπα θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι κατά το νόμο υποχρεώσεις και προϋποθέσεις, που πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα, για να παρέχει τις όποιες υπηρεσίες απεντόμωσης ή/και μυοκτονίας σε κατοικημένους χώρους ο κάθε επαγγελματίας.
 10. Η αρμοδιότητα ελέγχου της αγοράς για την τήρηση της νομιμότητας σε θέματα βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας και απεντομώσεων και μυοκτονιών σε κατοικημένους χώρους ανήκει στις εκάστοτε ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρα μας.

Μετά από τα αναγραφόμενα, η ενεργοποίηση της νομοθεσίας (Περί διαφήμισης προς χρήση βιοκτόνων, κλπ) από την εκάστοτε ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρα μας, μαζί με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για τον αθέμιτο ανταγωνισμό αλλά και για παραπλάνηση των καταναλωτών, θα βοηθούσε κατά πολύ, ώστε μην χρειάζεται να γίνονται καταγγελίες με χρονοβόρες διεκπεραιώσεις.

Πέρα από οποία νομοθεσία, για ορθές πρακτικές εφαρμογές με ποιοτικά ασφαλείς προσφερόμενες υπηρεσίες, εναρμονισμένες στις αρχές μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης , η ενημέρωση ως πρωταρχικό στόχο πρέπει να έχει την προστασία του καταναλωτή. Είναι πλέον καιρός ο κάθε πολίτης να αντιληφθεί ότι είναι στο χέρι του να απαιτεί ένα καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον, για τον ίδιο και την οικογένειά του και γενικά  τους συνανθρώπους, προστατεύοντας τους από τους κινδύνους της ‘‘ανεξέλεγκτης χρήσης’’ βιοκτόνων που έχουν εισέλθει στην καθημερινότητά μας.

Έτσι οι καταναλωτές μελετώντας  το 10λογο ενημέρωσης από το ΥΠ.Α.Α.Τ., θα καταλάβουν για την ‘‘ανεξέλεγκτη προαγωγή ’’ της πιστοποιημένης ‘‘αντιαλλεργικής προστασίας’’ η της απολύμανσης στρωμάτων ή άλλων ινωδών επιφανειών, από βιοκτόνα προϊόντα. Επιπλέον θα συνειδητοποιήσουν ότι,  όταν σε πολλά Web Sait η στο Facebook αλλά και σε έντυπη διαφήμιση,  υπάρχει ‘‘ανεξέλεγκτη προαγωγή ’’ για απεντόμωση –μυοκτονία ή ‘‘ απολύμανση εντόμων ’’, όταν οι προβαλλόμενοι δεν βρίσκονται στον Κατάλογο με τις  αναγγελίες / γνωστοποιήσεις  έναρξης άσκησης επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Αυτά γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται , κατά την άποψη μας, ακομα και μετά  το ‘’ξεμπλοκάρισμα’’ των (Κ.Α.Δ.)  Υπηρεσιών Απολύμανσης (81.29.11.01, 81.29.11.02, ) σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και το (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021) μπορεί πλέον να προσδιοριστεί ποιοι μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών εφαρμογών καθαρισμού-απολύμανσης, μιας και οι  Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας  έχουν  ξεχωριστό  Κ.Α.Δ.(81.29.11.03)

Με αυτά τα δεδομένα, το ΥΠ.Α.Α.Τ μαζί με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την Δημόσια Υγεία στη χώρα μας, καλούνται να δώσουν «πολυμέτωπη αντιμετώπιση » προκειμένου να διατηρήσουν τους δείκτες υγείας σε όσους διαμένουν στην Ελλάδα.

 Όροι και προϋποθέσεις για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων τύπου 14: τρωκτικοκτόνων, 18: εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων και προϊόντων για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων και 19: απωθητικών και προσελκυστικών.

Συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου δίνονται  οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας  με απαντήσεις και για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, μιας και  αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Λόγοι ενημέρωσης για την προσοχή που χρειάζεται από τους υπευθύνους που παρέχουν φιλοξενία, αλλά και από τους παρέχοντες την ολοκληρωμένη διαχείριση  για  την   «Λήψη μέτρων προστασίας/αντιμετώπισης αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριοί)». Αν δεν υπάρξει εναρμόνιση και με την προαναφερθείσα νομοθεσία, ίσως και να μην καλύπτονται  νομικά απέναντι στην αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας. 

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , στην πολυκατοικία, τις τοπικές και πληθυσμιακές ομάδες, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Πληροφορίες μπορείτε να μας ζητήσετε με ένα email στο info@klintec.gr η να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=9935

Σχετικά Άρθρα

 1. Ενημέρωση για την προστασία των πολιτών από τα ‘‘ πάρτι εφαρμογής βιοκτόνων’’ .
 2. Μέτρα «Υγειονομικής σημασίας» για την προστασία του Βιο-Περιβάλλοντος
 3. Η Επικινδυνότητα της επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους.
 4. Όχι πανικός και ερασιτεχνισμοί με κοριούς και ψώρα.
 5. Το Σύνδρομο της Υπερ-χρήσης και στα Βιοκτόνα –Ακαρεοκτόνα.
 6. Απεντόμωση – Μυοκτονία : Με ’’Αναγγελία’’ Επιστήμονα ή Χωρίς.!!!
 7. Αντενδείξεις εφαρμογών με αλληλεπιδράσεις ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων.
 8. Εξασφαλισμένες Υπηρεσίες Υγιεινής Χώρων Φιλοξενίας Ζώων.!!
 9. Ενημέρωση για τις ‘’επισφαλείς μορφές ’’ του υποτίθεται καθαρού.
 10. Βιο-Περιβάλλον ….λύσεις χωρίς εκπτώσεις, στην υγεία μας.
 11. Η Διαφορετικότητα των Φιλοπεριβαλλοντολογικών Πρακτικών και Μεθόδων στους Εσωτερικούς Χώρους.
 12. Πρωταρχικός στόχος η προστασία του καταναλωτή.
 13. Η Επικινδυνότητα της επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους.

 

About Giannis Vgenis