Οικιακή Υγιεινή & Υγεία

IFH: Η πύλη αφιερωμένη αποκλειστικά στην επιστήμη και πρακτική υγιεινής Home

Οικιακή Υγιεινή & Υγεία

Μολυσματικές ασθένειες είναι μια σημαντική αιτία της κακής υγείας σε όλο τον κόσμο, που αντιπροσωπεύουν πάνω από 13 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι η επαναξιολόγηση της τρέχουσας πρακτικής και την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής στο σπίτι και την καθημερινή ζωή των ρυθμίσεων θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση της παγκόσμιας επιβάρυνσης της μολυσματικής ασθένειας.

Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των θανάτων συμβαίνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες, μολυσματική ασθένεια προκαλεί ακόμα γύρω στο 4% των θανάτων στις ανεπτυγμένες χώρες και είναι μια σημαντική αιτία νοσηρότητας. Στον ανεπτυγμένο κόσμο, αν και στρατηγικές εμβολιασμού και άμεση πρόσβαση σε αντιβιοτικά σήμαινε ότι η νοοτροπία για μολυσματική ασθένεια έχουν χαλαρώσει κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι απειλές από την εμφάνιση νέων παθογόνων παραγόντων και των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά στελεχών βακτηρίων, η αυξανόμενη σημασία των ιογενών ασθενειών ( π.χ. norovirus, γρίπη, SARS), σε συνδυασμό με τις τάσεις προς την παροχή φροντίδας στην κοινότητα σημαίνει ότι ο ρόλος της πρόληψης μεταδοτικών ασθενειών στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας είναι πιθανόν να αυξάνονται αντί να μειώνονται τα επόμενα χρόνια.


Οι κυβερνήσεις, υπό την πίεση για τη χρηματοδότηση το επίπεδο της υγειονομικής περίθαλψης ότι οι άνθρωποι αναμένουν, ψάχνουν στην πρόληψη ως μέσο για τη μείωση των δαπανών για την υγεία. Αυξημένη κατ ‘οίκον νοσηλεία είναι μία προσέγγιση για τη μείωση των δαπανών για την υγεία, αλλά τα κέρδη είναι πιθανό να υπονομεύεται από ανεπάρκεια της πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων στο σπίτι. Υγειονομική περίθαλψη των εργαζομένων σήμερα δέχονται ότι η μείωση του βάρους της λοίμωξης στις ρυθμίσεις της υγειονομικής περίθαλψης δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς επίσης τη μείωση της κυκλοφορίας των παθογόνων παραγόντων, όπως Norovirus και MRSA στην κοινότητα.


Σύμφωνα με αυτό, IFH έχει δεσμευτεί για την προώθηση της εκπαίδευσης σε θέματα υγιεινής και την ανάπτυξη της κοινότητας με βάση τα σχέδια που θα ενισχύουν τις κοινότητες και τα άτομα να αναλάβουν την ευθύνη για την υγεία τους από την άποψη της υγιεινής στο σπίτι και το περιβάλλον του. IFH κοιτάζει υγιεινής “ολιστικά” από την άποψη της οικογένειας, και το φάσμα των ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν (τροφίμων και την υγιεινή του νερού, το πλύσιμο των χεριών, την ασφαλή διάθεση των ανθρώπινων και άλλων αποβλήτων), προκειμένου να προστατεύσουν τον εαυτό τους από μολυσματικές ασθένειες . Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη φροντίδα των μελών της οικογένειας που έχουν προσβληθεί, ή που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης, π.χ. ασθενείς εξιτήριο από το νοσοκομείο και υποβάλλονται σε θεραπεία στα εξωτερικά ιατρεία, τα μωρά, έγκυες μητέρες κλπ.


Μία από τις βασικές δράσεις που έχει αναλάβει IFH ήταν η ανάπτυξη ενός με βάση τον κίνδυνο (ή HACCP-based) προσέγγιση για την υγιεινή στο σπίτι (στοχευμένη υγιεινή). Αυτή η προσέγγιση έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τον έλεγχο της μικροβιακής ποιότητας στα τρόφιμα και άλλα περιβάλλοντα παραγωγής, και εισάγεται τώρα ως μέσο για τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Η βασισμένη στους κινδύνους ή στοχευμένη προσέγγιση έχει χρησιμοποιηθεί από IFH ως βάση για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την υγιεινή στο σπίτι και τις διαδικασίες υγιεινής.


Η έννοια της «κατευθυνόμενης υγιεινής» παρέχει επίσης έναν τρόπο για την αντιμετώπιση των διαφόρων “θέματα υγιεινής», όπως αυτές που σχετίζονται με την υπόθεση της υγιεινής και τις ανησυχίες σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή . Ενώ στοχευμένες υγιεινής αναπτύχθηκε αρχικά από IFH ως μια αποτελεσματική προσέγγιση στην πρακτική υγιεινής στο σπίτι και στην κοινότητα, παρέχει επίσης ένα εξαιρετικό πλαίσιο για την ενίσχυση της αειφορίας στην υγιεινή. Μέσω συνετή και στοχοθετημένη χρήση των προϊόντων υγιεινής και διαδικασίες, ελαχιστοποιεί εγγενώς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά μέσω χαμηλού επιπέδου έκθεση σε βιοκτόνα. Επιδιώκει επίσης, στο μέτρο του δυνατού, να διατηρήσει «φυσιολογικά» επίπεδα της έκθεσης στην μικροβιακή χλωρίδα του περιβάλλοντος μας, στο βαθμό που είναι σημαντική για την κατασκευή ενός ισορροπημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Πηγή: http://www.ifh-homehygiene.org/what-home-hygiene

About Giannis Vgenis

Αφήστε μια απάντηση