Μήπως γίνεται ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση’’ βιοκτόνων στα σπίτια μας;

icon-219x219Η υγεία αποτελεί ένα θεμελιώδες υπέρτατο κοινωνικό αγαθό για την ευημερία μιας κοινωνίας πολιτών, εξαρτάται δε σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής με “διασφαλισμένη εξυγίανση” , που προάγονται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η καθαριότητα, πέρα από το να είναι δείκτης πολιτισμού των ανθρώπων που δείχνουν ότι σέβονται τη δημόσια υγεία, είναι και θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τους ¨εχθρούς της¨, γι’ αυτό η λήψη μέτρων πρόληψης είναι απαραίτητη, από όλους μας- Πολίτες και Πολιτεία!

Οι συνθήκες μεταβολών του περιβάλλοντος, εσωτερική υγρασία, θερμοκρασία, μεταφερόμενη σκόνη, δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για την προσέλκυση των ‘‘αρπακτικών ακάρεων’’ στα σπίτια μας, σε συνδυασμό δε με την μαζική επέλαση των κοριών, αλλά και την έξαρση της ψώρας, φέρνουν, προς το παρόν, επιπλέον “οικονομικές παρενέργειες”.

Οι καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη πληροφόρηση, για τις υπηρεσίες επαγγελματικών εφαρμογών υγειονομικού και περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος , με εγκεκριμένα βιοκτόνα ακόμα και (απωθητικά) ‘‘ερασιτεχνικής χρήσης’’. Δεν πρέπει όμως να πανικοβάλλονται και να παθαίνουν Εντομοφοβία, αλλά ούτε να χρησιμοποιούν βιοκτόνα η όποια δραστική ουσία για την εξόντωση τους και να γίνονται Bio – κτόνοι στο σπίτι τους.

Στα επιμορφωτικά σεμινάρια γίνονται εκτενέστερες αναφορές, επαγγελματικής βαρύτητας για προστασία της υγείας, διότι μετά από επιστημονικές έρευνες, η παρουσία των νεκρών κοριών και των παραγώγων τους σε ένα χώρο, μπορεί να μην αποκλείουν την μηχανική μετάδοση παθογόνων ιών, με αποτέλεσμα να συνδεθεί άμεσα με τις λοιμώξεις στην Δημοσιά Υγεία. (Αθανασίου Χρήστος Αναπληρωτής Καθηγητής Εντομολογίας)

Αυτό γιατί η πρόληψη για την εσωτερική επιμόλυνση, λειτουργεί πάντα ως προτεραιότητα έναντι του ελέγχου, μιας και σε πολλά Web Sait, αλλά και σε έντυπη διαφήμιση, υπάρχει παραπληροφόρηση, τρομερές υπερβολές με ανακρίβειες και διαστρεβλώσεις, πίσω από την ‘‘αντιαλλεργική προστασία’’ και την ‘‘προκλητική εξουδετέρωση’’ όλων των ακάρεων, κοριών, ακόμα και με μη εγκεκριμένα βιοκτόνα (απωθητικά) , διότι δεν βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ  (Κατάλογος Βιοκτόνων Κατά Δράση).

Στην διαχρονική εξέλιξη των ημιμαθών, οι οποίοι με την αδιαφορία τους ίσως και να εγκληματούν, έρχονται να προστεθούν και οι επιτήδειοι εφαρμοστές, με την ανεξέλεγκτη εφαρμογή, εγκεκριμένων και μη βιοκτόνων στα σπίτια μας, αλλά και χωρίς να φέρουν την ειδική αναγγελία έναρξης για επαγγελματική χρήση βιοκτόνων από το ΥΠ.Α.Α.Τ.

Έτσι δεν γίνονται οι ορθές πρακτικές εφαρμογές, εναρμονισμένες στις αρχές μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων, (Βιοκτόνα Σκευάσματα – Κανονισμοί & Ορθή Χρήση) , με αποτέλεσμα η ανεξέλεγκτη χρήση βιοκτόνων στα σπίτια μας, να επηρεάζει σοβαρά την υγεία μας, αλλά και γενικά την ανθεκτικότητα στην αντιμετώπιση των ζωικών εχθρών.

Δεν φτάνουν όλα αυτά, έρχονται και ορισμένα σωματεία , όπου διοργανώνοντας σεμινάρια για Εξειδικευμένους Τεχνικούς – Συμβούλους Καθαρισμού, να δίνουν και Βεβαιώσεις εφαρμογής μη εγγυώμενων βιοκτόνων από το ΥΠ.Α.Α.Τ., μεταφράζοντας στα Ελληνικά, ακόμα και την άδειας κυκλοφορίας του εντομοκτόνου από χώρα της Ε.Ε, για να αποδείξουν την νομιμότητά τους. Παράλληλα δε, με αντιπροσώπους σε συνδικαλιστικούς τους φορείς, να ‘‘ζητούν’’ από τον υπουργό, τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να ψεκάζουν και οι ‘‘Πιστοποιημένοι εφαρμοστές τους’’ βιοκτόνα (απωθητικά 250-750ml), που πρώτα θα εξουδετερώνουν και μετά απωθούν ή ‘‘καθυστερούν’’ την ανάπτυξη, για ακάρεα, κοριούς, ψύλλους κλπ.

‘’Έτσι δεν θα χρειάζονται, οι επιστήμονες , οι αναγγελίες στο ΥΠ.Α.Α.Τ., οι νόμοι με τις ανάλογες κυρώσεις, ενώ παράλληλα ο αθέμιτος ανταγωνισμός θα καλπάζει, η δε παραπλάνηση των καταναλωτών θα είναι όρια της απελπισίας.’’

Με αυτά τα δεδομένα, το ΥΠ.Α.Α.Τ. μαζί με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την Δημόσια Υγεία στη χώρα μας, καλούνται να δώσουν «πολυμέτωπη αντιμετώπιση » προκειμένου να διατηρήσουν τους δείκτες υγείας των Ελλήνων.

Αυτά γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται , κατά την άποψη μου, γιατί οι ΚΑΔ που είναι καταχωρημένοι στις Υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας και όχι ως ΚΑΔ υπηρεσιών απολύμανσης 81.29.11.00,  θα πρέπει να μεταφερθεί στις Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή του ΥΠ.Α.Α.Τ., (π.χ. 01.65.00.00  ως Άλλες δραστηριότητες απεντόμωσης και μυοκτονίας κλπ) η να γίνει το συντομότερο κάτι όπου οι αρμόδιοι θα επιλέξουν , ώστε να διαχωριστούν οι Υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας, από τις απολυμάνσεις και την καθαριότητα.

Με την αλλαγή, για όσους φέρουν την ειδική αναγγελία έναρξης από το ΥΠ.Α.Α.Τ., θα πρέπει να γίνει αναγγελία του Νέου ΚΑΔ στην εφορία , για δε τις νέες αναγγελίες, όταν θελήσουν να της ενεργοποιήσουν θα είναι πλέων συνδεδεμένες με την Νέα Έναρξη Εργασιών. Έτσι με μια διασταύρωση στο ΓΕΜΗ και μια αναζήτηση στο Internet, θα βρεθούν πολλοί επιτήδειοι εφαρμοστές, ώστε να περιοριστή η ανεξέλεγκτη χρήση βιοκτόνων, ο αθέμιτος ανταγωνισμός αλλά και η παραπλάνηση των καταναλωτών.

Η ενεργοποίηση δε της νομοθεσίας (Περί διαφήμισης προς χρήση βιοκτόνων, κλπ) από το ΥΠ.Α.Α.Τ., μαζί με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για τον αθέμιτο ανταγωνισμό αλλά και για παραπλάνηση των καταναλωτών, θα βοηθούσε κατά πολύ, στο μην χρειάζεται να γίνονται καταγγελίες με χρονοβόρες διεκπεραιώσεις.

Παράλληλα δε και αρμόδιοι φορείς Δημόσιοι και μη, θα πρέπει να ζητούν προφορές, αποκλειστικά για Υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας , μαζί με την ειδική αναγγελία από το ΥΠ.Α.Α.Τ. και όχι μαζί με την απολύμανση ή την καθαριότητα ,διότι υπάρχουν περιπτώσεις που γίνονται εφαρμογές βιοκτόνων, από επιχειρήσεις χωρίς να φέρουν την ειδική αναγγελία από το ΥΠ.Α.Α.Τ.

Τότε θα γίνει επιτακτική ανάγκη αλλά και βίωμα για όλους τους καταναλωτές, όταν θέλουν να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες- απεντόμωσης– καταπολέμησης, για κατσαρίδες, ακάρεα, κοριούς, ψύλλους αλλά και μυοκτονία για ποντικούς , θα ζητούν από τις επιχειρήσεις – εταιρείες, την υποχρεωτική παρουσία του επιστήμονα, που θα φέρει την ειδική αναγγελία και τα εγκεκριμένα βιοκτόνα από το ΥΠ.Α.Α.Τ., για την εφαρμογή και όχι επιχειρήσεις – εταιρείες που κάνουν απολυμάνσεις σε κατσαρίδες, ακάρεα, κοριούς, ψύλλους.κλπ.

Έτσι, οι επιστήμονες θα μπορέσουν να παραμείνουν στην Ελλάδα, μιας θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, με 350€ για κάθε μια για το ΥΠ.Α.Α.Τ, αλλά και επιπλέον θέσεις συνεργασίας , για τις διαγνώσεις διαχείρισης του εσωτερικού περιβάλλοντος, ώστε να γίνεται η απαραίτητη πληροφόρηση στους καταναλωτές , για την ορθή και ασφαλή εφαρμογή των εγκεκριμένων βιοκτόνων . Πληροφορίες για τα την χρήση βιοκτόνων μπορείτε να ζητάτε από το ΥΠ.Α.Α.Τ., (Βιοκτόνα και Δημόσια Υγεία) ή από τις αντίστοιχες Δ.Α.Ο.Κ της περιφέρειας.

Στην υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής Διαχείρισης πρέπει να συμμετέχουμε όλοι ώστε να επιτευχθεί με τον καλύτερο αποδεκτά τρόπο η κάθε αντιμετώπιση , για την βελτίωση των συνθηκών προστασίας της Υγείας στους εσωτερικούς χώρους .

Κοινοποίησέ το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, στις τοπικές και πληθυσμιακές ομάδες, στις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Για πληροφορίες ενημέρωσης ή απορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2104829839 ή 6932245887 ή στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=9064

Διαρκής Ενημέρωση –– Επαγγελματικά Νέα –– Σεμινάρια

2019 -2020” Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Επαγγελματικής Απορρύπανσης -Εξυγίανσης & Απολύμανσης

Σχετικά Άρθρα

  1. Απεντόμωση – Μυοκτονία : Με ’’Αναγγελία’’ Επιστήμονα ή Χωρίς.!!!
  2. Η ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση’’ βιοκτόνων μας αφορά όλους!
  3. Είναι τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα και τα μικροπλαστικά οι ‘’αόρατοι εχθροί’’ μας;
  4. Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;
  5. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
  6. Αντενδείξεις εφαρμογών με αλληλεπιδράσεις ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων.
  7. Οι Ψείρες του σώματος
  8. Ψύχραιμη Εγρήγορση χωρίς Πανικό και Ερασιτεχνισμούς.
  9. Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;
  10. Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!

About Giannis Vgenis