Μέτρα προστασίας για την υγιεινή του πάγου.

Στη χώρα μας βρίσκονται σε ισχύ κανονισμοί για την ασφάλεια του πάγου ως τρόφιμο. Συμφώνα με τον Κανονισμό 852/2004 της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων αναφέρεται ότι:

Παράρτημα ΙΙ, Κεφ. VII: O πάγος που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή που μπορεί να μολύνει τρόφιμα πρέπει να παράγεται από πόσιμο νερό, ή, αν χρησιμοποιείται για την ψύξη ολόκληρων αλιευτικών προϊόντων, από καθαρό νερό. Πρέπει να παρασκευάζεται, να διακινείται και να αποθηκεύεται υπό συνθήκες που να τον προφυλάσσουν από οποιαδήποτε μόλυνση.Η κατανάλωση μολυσμένου πάγου καθώς και η χρήση του για συντήρηση τροφίμων εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία του καταναλωτή.

Αυτό επιβεβαιώνεται από τα παρακάτω στοιχεία:Σύμφωνα με έρευνα του τμήματος Ιχθυοκομίας –Αλιείας, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου σε συνεργασία με το τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης προϊόντων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης εξετάσθηκε το μικροβιακό φορτίο σε δεκαοκτώ (18) δείγματα πάγου, προερχόμενα από τρία ιχθυοπωλεία της Θεσπρωτίας. Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα δείγματα που προερχόταν από τα 2 ιχθυοπωλεία  ήταν ακατάλληλα για χρήση στα τρόφιμα, ενώ τα δείγματα από το τρίτο ήταν οριακά κατάλληλα για την συντήρηση των φρέσκων ψαριών.

Πρόσφατα, όπως αναφέρει ο Κος Νίκος Κατσαρός Π.Πρόεδρος ΕΦΕΤ, δημοσιεύθηκε σε καθημερινή εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας στην Αγγλία ότι σύμφωνα με αναλύσεις που έγιναν σε παγάκια αυτά βρέθηκαν  να είναι μολυσμένα με μια σειρά απο μύκητες και βακτηρίδια σε τέτοιο βαθμό που το νερό της λεκάνης της  τουαλέτας ήταν πιό καθαρό. Κατά την δειγματοληπτική εξέταση, ανιχνεύτηκαν σε δείγματα , βακτήρια που  ήταν επικίνδυνα για τους καταναλωτές . Τα αποτελέσματα της έρευνας όπως  σχολιάστηκαν από ειδικούς οφείλονται  στο γεγονός ότι οι τουαλέτες των εστιατορίων καθαρίζονται πιο τακτικά από ότι οι παγομηχανές. Εκεί ακριβώς εντοπίζεται το κύριο πρόβλημα της μόλυνσης του πάγου.

Η παγομηχανή  είναι μια από τις πιο επιβαρυνόμενες μηχανές στον χώρο της μαζικής εστίασης . Για αυτό ακριβώς τον λόγο είναι επιτακτική η ανάγκη για απολύμανση  και καθαρισμό της παγομηχανής. Αν αγνοηθούν οι ανάγκες αυτές της παγομηχανής τότε εκτίθεται σε  χημικούς και μικροβιολογικούς κίνδυνους. Οι χημικοί κίνδυνοι εντοπίζονται στην απόθεση αλάτων και ρύπων που αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη μικροοργανισμών στα όλα τα τμήματα της παγομηχανής . Οι μικροβιολογικοί κίνδυνοι εντοπίζονται στην δημιουργία γλοιώδους στρώματος  που μοιάζει με λάσπη και ονομάζεται Βιοφίλμ.

Το Βιοφίλμ αναπτύσσεται κυρίως στις υγρές επιφάνειες της παγομηχανής και αρχικά δεν είναι ορατό. Αποτελεί μέσο ανάπτυξης βακτηρίων , ίων και μυκήτων ( E-coli, Enterococcus Hirae, Salmonela, Staphylococcus aureous, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Giardia, Vibrio, Cryptosporidium, Ευρώτες). Μελέτες δείχνουν ότι τα βακτηρία του  Βιοφίλμ έχουν 1000 φόρες μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά και απομακρύνονται ιδιαίτερα δύσκολα από τις επιφάνειες της παγομηχανής  (ανθεκτικότητα στα απορρυπαντικά).

Η παρουσία Βιοφίλμ μπορεί να οδηγήσει σε πλήθος λοιμώξεων όπως:

● Γαστρεντερικές διαταραχές

● Λοιμώξεις του ουροποιητικού

● Λοιμώξεις του αναπνευστικού

● Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει και στον θάνατο

Για να αντιμετωπιστούν αυτοί οι παθογόνοι μικροοργανισμοί και οι αρνητικές συνέπειες της παρουσίας τους απαιτείται , όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τακτικός καθαρισμός  και απολύμανση της παγομηχανής . Σημαντικό ρόλο παίζει η διαδικασία που ακολουθείται για να καθαριστεί μια παγομηχανή . Δεν επαρκεί ο καθαρισμός  στα εμφανή σημεία της παγομηχανής.

Επί τόπου μετρήσεις δείχνουν την παρουσία υψηλού μικροβιολογικού φορτίου σε θεωρητικά απολυμασμένες  παγομηχανές. Επίσης  δεν δίνεται έμφαση στην απολύμανση στα μη εμφανή σημεία όπου αρχικά  αναπτύσσονται οι παθογόνοι μικροοργανισμοί συγκροτώντας το Βιοφίλμ με συνεπεία την μόλυνση των επιφανειών της παγομηχανής και του παραγόμενου πάγου.

Μια παγομηχανή ,για να θεωρείται ότι έχει  καθαριστεί επιτυχώς, θα πρέπει να πραγματοποιείται:

● Xημικός καθαρισμός (αφαλάτωση) για την απομάκρυνση ρύπων και αλάτων.

● Mικροβιολογική απολύμανση για την καταπολέμηση μικροοργανισμών.

● Έλεγχος υπολλειματικότητας αφαλάτωσης και απολύμανσης για την απομάκρυνση χημικών ουσιών.

Παράλληλα κατά την περίοδο λειτουργίας της παγομηχανής απαραίτητη είναι η εφαρμογή κανόνων καλής υγιεινής πρακτικής με την εφαρμογή συστήματος HACCP.

Δημοσιεύματα, έρευνες καθώς και  καταγγελίες για δηλητηριάσεις από παγάκια , θα πρέπει να αποτελέσουν εφαλτήριο συνειδητοποίησης για την αναγκαιότητα απολύμανσης της παγομηχανής, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει τους υπεύθυνους φορείς για την λήψη  μέτρων προστασίας του καταναλωτή, ώστε να διασφαλίζεται έτσι η δημόσια υγεία.

Ιδιαίτερη μνεία στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει στην εταιρία SERACLEAN που ειδικεύεται στην απολύμανση των παγομηχανών . Η εταιρεία SERACLEAN είναι η μοναδική εταιρία στη Ευρώπη που έχει αναπτύξει μοναδική μέθοδο απολύμανσης, η οποία αποτελεί Ευρωπαϊκή πατέντα, με την οποία εγγυάται ολοκληρωτική απολύμανση σε όλα τα σημεία της παγομηχανής . Με την εφαρμογή της  μεθόδου απολύμανσης SERACLEAN επιτυγχάνεται αφενός μεν η καταστροφή του παθογόνου μικροβιολογικού φορτίου και αφετέρου η εξασφάλιση μηδενικού υπολείμματος χημικών ουσιών. Η εφαρμογή της  μεθόδου SERACLEAN συνοδεύεται και από την εκδοσή πιστοποιητικού απολύμανσης.

Το πρόβλημα ξεκινάει από την καρδιά της παγομηχανής, στην παραγωγή.

Η παραγωγή μιας παγομηχανής είναι  συνήθως σε κλειστό  σημείο μη προσβάσιμο από τον χειριστή που μαζεύει τα παγάκια , και αυτός είναι ο λόγος που δεν εντοπίζουμε το πρόβλημα ανάπτυξης μικρόβιων έγκυρα , δεν έχουμε οπτική επαφή. Ένας επιπλέον λόγος,  όπου οι απασχολούμενοι με υγειονομικά θέματα ( επόπτες ), που πρέπει να εντάξουν προληπτικά μετρά για τη διασφάλιση ποιότητας του  πάγου, το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης της κάθε  παγομηχανής .

Σας έχει περάσει από το μυαλό πως από ένα σημείο και μετά, είναι πιθανό μαζί με το νερό ή τα παγάκια  από το ψυγείο σας, να πίνετε βακτηρία , ιούς και μύκητες;

Θεωρώ πως τα βασικά προληπτικά μετρά είναι : ο καθαρισμός και η μικροβιακή απολύμανση στην παραγωγή της παγομηχανής.

Για την SERACLEAN

Ανδρέας Σεραφειμίδης

Χειμάρας 10, 13671Αχαρναί

Tηλ:2102323810

2102312628 2102406586

e-mail: info@seraclean.gr

www.seraclean.gr

Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=7859

Παλαιοτέρα Άρθρα

Ελληνική Καινοτομία η Πιστοποιημένη Απολύμανση Παγομηχανών                                    

ΠΑΓΑΚΙΑ ΠΙΟ ΒΡΩΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

Παγάκια πιο βρώμικα από το νερό τουαλέτας | Ecoleft

 

About Giannis Vgenis

Αφήστε μια απάντηση