Κλειδί στην υλοποίηση ριζικών εναλλακτικών λύσεων ενός υγειονομικά ασφαλέστερου περιβάλλοντος είναι ;

Κλειδί στην υλοποίηση ριζικών εναλλακτικών λύσεων ενός υγειονομικά ασφαλέστερου περιβάλλοντος είναι ;

Στο άρθρο Πόσο καθαρός είναι ο εσωτερικός αέρας που δημιουργήσαμε χθες και αναπνέουμε σήμερα, υπάρχει η αναφορά –  Ίσως οι Ιατροί Εργασίας θα πρέπει να ενημερώσουν εκ νέου τους εργοδότες για τις σύγχρονες απειλές των αερομεταφερόμενων βιολογικών παραγόντων μιας και τώρα τα προληπτικά μετρά υπάρχουν.

Εκτιμήσεις πλεονεκτημάτων – μειονεκτημάτων σε συμπληρωματικά πρόσθετα μέτρα 

Παρακολουθώντας την εκδήλωση του  « ΕΛΙΝΥΑΕ :Η σημασία της ποιότητας του εσωτερικού αέρα στην αντιμετώπιση της Covid-19»  αλλά  και το«2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος» 5 -7/11/2021, όπου στην ενότητα Επίκαιρα Θέματα Ιατρικής της Εργασίας υπήρξε παρουσίαση με τίτλο :Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τους βιολογικούς παράγοντες στην εργασία, από τον Πατσατζή Βασίλειο, MD, Ειδικό Ιατρό,οι προβληματισμοί για χρονοκαθυστερήσεις μεγάλωναν.

Μελετώντας λοιπόν το Προεδρικό Διάταγμα  Υπ’ Αριθ.( 102. /Αρ. Φύλ.244_/07-12-2020.) για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν, διαπιστώνουμε ότιέχει συμπεριληφθεί και ο ιός SARS-CoV-2. Στο Άρθρο 3 Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων , αναφέρεται ότι ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων, στο δε  Άρθρο 14 , εάν τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου καταδεικνύουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση α) Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας.

   Καθίσταται πλέον υποχρεωτική η ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων , με αναβαθμισμένη την διαχείριση των βιοκινδύνων και την επιτακτική ανάγκη θωράκισης των χώρων με πρόληψη από την υπερμετάδοση,  για την υγεία όλων μας.

Η Υγειονομική Ασφάλεια αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για όλους μας.

Μετα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνουοι Ιατροί Εργασίας, θα πρέπει να ενεργοποιήσουν όλες τις δυνατότητες  τους ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν όλες τις ριζικές εναλλακτικές λύσεις. Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπου οι εργαζόμενοι τα χρησιμοποιούν περίπου μια ώρα πριν ή/και μετά την εργασία, αλλά και για τους εσωτερικούς χώρους  σχολείων , βρεφονηπιακών -παιδικών σταθμών και (Μ.Μ.Μ), χώρων φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων , αίθουσες  ΚΕΠ, ΚΑΠΗ (κέντρα ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων), μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρων -ιατρείων φροντίδας υγείας, κέντρων αποθεραπείας – αποκατάστασης , ιατρικού τουρισμού, αίθουσες προβολών , θεάτρων, αμφιθεάτρων , επαγγελματικών χώρων, Γυμναστηρίων, Πλοίων ,κλπ.

Περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων στην εποχή της COVID-19

Πιστοποιημένη εκπαίδευση σε διαδικασίες καθαρισμού – απολύμανσης επιφανειών,  για SARS-CoV-2. Έναρξη 23/11/2021.

Υπενθυμίζω ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη). Επιπλέον με (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004) επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.

Στην αποκατάσταση των χώρων , συμπεριλαμβάνονται και  οι  υπηρεσίες απεντόμωσης-μυοκτονίας που έχουν τους (Κ.Α.Δ.) Υπηρεσιών Απολύμανσης ( 81291101 και 81291102), διότι σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ  υπάρχει πλέον ξεχωριστός (Κ.Α.Δ.)  81.29.11.03 για τις Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021),ώστε να σταματήσουν να ‘’Απολυμαίνουν’’ κατσαρίδες , ακάρεα, κοριούς, κλπ

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να γίνεται πλήρης αποκατάσταση  χωρίς υπολειμματικότητα . Είναι πλέον γνωστό ότι μετά τα ακάρεα , η αποσύνθεση (μικροτεμαχίδια) της κατσαρίδας είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών , όπως και τα μικροτρίχιδια των τρωκτικών είναι αίτιες  αναπνευστικών προβλημάτων, κ.ά.

Λόγοι που τα προγράμματα εφαρμογών απεντόμωσης- μυοκτονίας συμπληρώνονται και με τα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού – απολύμανσης  και τους εφαρμοστές πιστοποιημένης εκπαίδευσης για εξασφαλισμένη αποτελεσματικότητα στην μείωση εξάπλωσης του κινδύνου για τηνΥγειονομική ασφάλεια,  πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών– καθώς τα έντομα και τα τρωκτικά αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών ,κ.α, στον άνθρωπο.

Για το ιδιαιτέρως απαραίτητοολοκληρωμένο πρόγραμμα εφαρμοστικής και διαχειριστικής μελέτης καθαρισμού – απολύμανσης, πρέπει να γίνεται αναφορά στην σύνταξη της επιστημονικής τεχνικής μελέτης κάθε προσφοράς. Η αποκατάσταση των χώρων εξασφαλίζει κατά το μέγιστο δυνατό την μη ύπαρξη αρνητικών αποτελεσμάτων . π.χ (επιμόλυνση , δευτερογενείς μολύνσεις, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης, Ε.Ο.Δ.Υ. κ.α).

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://www.cleaningnews.gr/κλειδί-στην-υλοποίηση-ριζικών-εναλλα/

About Giannis Vgenis