Καινοτόμες υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής σε κατοίκους , φιλοξενουμένους – ταξιδευτές της Ηπείρου.

Καινοτόμες υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής σε κατοίκους , φιλοξενουμένους – ταξιδευτές της Ηπείρου.

Στη σημερινή κινητικότητα των πολιτών, η εξωστρεφής αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων με φιλικό περιβάλλον, αποτελεί μια ευκαιρία ολοκληρωμένης προσέγγισης με νέες διαστάσεις, ως το μέγιστο αγαθό για την βελτίωση ποιότητας της ζωής των.

Ανταποκρινόμενοι στην εξωστρέφεια του σήμερα, συνεχίζουμε την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας , υιοθετώντας καινοτομίες με εναρμονισμένες εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές και επαγγελματική βαρύτητα. Οι ανανεωμένες υπηρεσίες μας είναι προσαρμοσμένες σε ευέλικτες και εξατομικευμένες λύσεις ,για ένα πλήρες φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών στους τομείς της ποιοτικής καθαριότητας.

Στην Lifting-Μαμακής Στέφανος-  γνωρίζουμε ότι , η προστασία της υγείας  χρειάζεται καθαρούς και υγιεινούς εσωτερικούς  χώρους. Ανατρέποντας τα δεδομένα προσπαθούμε να συμβάλλουμε στο ότι το καλύτερο, μέσα από την Περιβαλλοντική μας πολιτική στην φιλοξενία της Ηπείρου, στοχεύοντας στην αναβάθμιση των “Καθαρών εσωτερικών χώρων με φιλικό περιβάλλον” για τους κατοίκους , φιλόξενους άλλα και για τους ταξιδευτές της.

Δραστηριοποιούμαστε με επιτυχία από το 2001 στην ‘’βιομηχανία καθαρισμών’’ με υψηλές απαιτήσεις και ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης , λόγω του υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών που προσφέρουμε σε επαγγελματικούς  άλλα και σε ιδιωτικούς χώρους .

Η  αύξηση ιών, βακτηρίων, αλλά και η αύξηση της ανθεκτικότητας των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών εχθρών), δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες, με απαιτήσεις ‘’φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον’’

Οι αναβαθμισμένες παροχές στις καινοτόμες υπηρεσίες επαγγελματικών Bio-εφαρμογών Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων , απαιτούν την αναγκαιότητα εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων με πρότυπα αντιρρυπαντικών τεχνολογιών, μιας και  στην σημερινή εποχή κρίνονται  απαραίτητες. Η υιοθετήσει εναλλακτικών μεθόδων συμβάλει ενεργά στις λύσεις των προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθαριότητα .Αυτό γιατί όπως γνωρίζουμε η αναβάθμιση μιας διασφαλισμένης ποιότητας ξεκινά από την υποχρεωτική εφαρμογή  ενός πλήρους συστήματος φροντίδας, (Deep-Depollution), για αφαίρεση ρύπων,  συγκράτηση σκόνης,  μικροτρίχιδια ζώων άλλα και  διατήρηση της εμφάνισης

Οι αιωρούμενοι μικροοργανισμοί και τα παράγωγά τους υπάρχουν ως ένα βαθμό σε κάθε χώρο, π.χ  (βακτηρίδια, μύκητες, ιοί, σπόρια, αιωρούμενη σκόνη , περιττώματα ακάρεων, μικροσκοπικά ‘’τεμαχίδια’’ εντόμων, τριχίδια ποντικών, αντιγόνα ζώων και πτηνών) . Η είσπνευση τους μπορεί να προκαλέσει διάφορες αλλεργικές αντιδράσεις, αναπνευστικές διαταραχές, υπερευαισθησία σε ασθένειες και λοιμώξεις.

Η κατάλληλη φροντίδα της Bio-ευαισθησίας (Bio mist Control) επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση ενός απόλυτου επαγγελματικού συστήματος διήθησης του αέρα για την ‘‘περιβαλλοντολογική Bio-Εξυγίανση ’’ (Green Decontamination) ,των εσωτερικών χώρων.  Κρίνετε αναγκαία για την  δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών , αιωρούμενων μικροοργανισμών, σπόριων, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, άλλα και  ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της απολύμανσης στους εσωτερικούς  χώρους, χωρίς υπολειμματικότητα. κλπ

‘‘Τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου,  εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου, την ασφάλεια και το κόστος της προτεινόμενης  μεθόδου.’’

Μετά τις Bio-Εφαρμογές επαγγελματικού καθαρισμού εφαρμόζουμε την ενδεικνυόμενη και ασφαλή μέθοδο πλυσίματος. Η ολοκλήρωση της γίνεται με το Επαγγελματικό σύστημα για την εφαρμογή της εξειδικευμένης ενεργής απολύμανσης (Active Disinfection), ως ένας ποιο ισχυρό παράγοντα απενεργοποίησης, ώστε να μπορεί να επιτύχει πιο έντονο αποτελέσματα, ακόμη και από ένα μηχάνημα ‘’υπέρθερμου ατμού’’ , αφού συνδυάζει το δυναμισμό της περιστροφικής ανάδευσης και την δυναμική της ταυτόχρονης αναρρόφησης ,έχοντας ως ‘’υγρό σύμμαχο’’ το εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ απολυμαντικό ευρέως φάσματος Sera Απολυμαντικό pdf, χωρίς αρώματα και χρωστικές ουσίες. Αυτή η εξειδικευμένη μέθοδος μπορεί να υποστήριξη την ταυτόχρονη απομάκρυνση ζωικών εχθρών και αυγών τους, χωρίς την χρήση χημικών ακόμα και από τις ποιο δύσκολες επιφανές.

Η ολοκλήρωση γίνεται με την εφαρμογή απολύμανσης (Bio–Disinfection)  ανά  όγκο, με την Πρωτοποριακή μέθοδο  ‘‘Καταλυτικής  Οζονοποίησης ’ (με καταλυτική διεργασία  υψηλής απόδοσης),  χωρίς την χρήση χημικών, παρέχοντας την μέγιστη ασφάλεια απέναντι στον άνθρωπο, την περιουσία αλλά και το περιβάλλον.  Μια ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση’’ για την κάλυψη των αναγκών μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης , ως προς την ‘’μικροβιολογική ασφάλεια’’  κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε εσωτερικό περιβάλλον  χωρίς υπολειμματικότητα

Η ενθάρρυνση της εισαγωγής καινοτομιών, όπως οι Bio-εφαρμογές καθαρισμού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (Antipollution Technology) για εσωτερικούς χώρους, με πρωτόκολλα που θα παρέχουν τους απαραίτητους κανόνες, έτσι ώστε να υλοποιούνται οι υπηρεσίες , βοηθώντας στην πρόληψη και αποκατάσταση της ζημίας τουBio – περιβάλλοντος εξ αιτίας των ανθρώπινων ενεργειών.

Οι προκλήσεις για την «μικροβιολογική ασφάλεια» μαζί με την αύξηση των δερματικών λοιμώξεων υψηλής μεταδοτικότητας , ιών, βακτηρίων κλπ αλλά και η αύξηση των πληθυσμών σε πολλά ειδή παράσιτων (ζωικούς εχθρούς) υγειονομικού ενδιαφέροντος -όπως αναφέρεται και στην αναρτητέα εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ως εξαιρετικά επείγουσα,–  αλλά και για τους «Υγειονομικούς έλεγχους στα σχολεία όλων των βαθμίδων »αναδεικνύει τις αυξανόμενες ανάγκες με απαιτήσεις , ώστε να εξασφαλιστεί η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής, από άμεσους ή/και έμμεσους επανεμφανιζόμενους κίνδυνους στην καθημερινότητα μας .

Μια αξιόλογη καινοτομία Περιβαλλοντικού και Υγειονομικού ενδιαφέροντος και στην  Ήπειρο.

Ίσως να είναι πλέον ο κατάλληλος καιρός, όπου θα πρέπει να επαναπροσδιορισθεί η διασφάλιση της εξάλειψης του επιβαρυμένου φορτίου, αλλά και των ανεπιθύμητων προβλημάτων στους σε εσωτερικούς χώρους , όπου τα “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον” , –  απαραίτητα για την Υγεία των φιλοξενούμενων– με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’,  για όλους τους χώρους φιλοξενίας και όχι μόνο στον κλάδο του τουρισμού. 

Η ανάπτυξη μιας ‘’Υγιέστερης Διαβίωσης’’ μπορεί να αναδείξει την διαφορετικότητα της ‘’διαχρονικής αξίας στον τρόπο φιλοξενίας’’  καθιερώνοντας έτσι και την  Ήπειρο, ως έναν από τους πιο ελκυστικούς και αξιόπιστους προορισμούς για Τουρισμό Υγείας στην Ελλάδα. Ο απώτερος στόχος μας είναι η χρήση καινοτομικών μεθόδων για την ασφαλή εφαρμογή υλοποίησης τους, μιας και η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, εξαρτάται από τον βαθμό δυσκολίας του απαιτούμενου επιπέδου για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη μιας βέλτιστης φροντίδας, ακόμα  σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατ’ οίκον βιομηχανία φροντίδας και μετανοσοκομειακής περίθαλψης.

Θέτοντας λοιπόν νέους στόχους , με εναρμονισμένη ‘‘οπτική αντίληψη’’ στην στην περιβαλλοντική διαχείριση των εσωτερικών χωρών για προστασία της Υγείας- Περιουσίας –Περιβάλλοντος, ανταποκρινόμαστε με μεγάλη προσοχή στην  επιλογή των εφαρμοστέων μεθόδων.

Θα είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε στον εσώτερο χώρο, πριν ή/και μετά από οποιαδήποτε επιστημονική εφαρμογή  ακόμα και σε περιπτώσεις της καθημερινότητας μας οπού η συμβίωση μας με τα ακάρεα της εσωτερικής σκόνης (Dust mites)αλλά και για το άκαρι της Ψώρας (Ε.Ο.Δ.Υ), κλπ. Αν και η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ξεκινά από την ενημέρωση, μαζί με την τήρηση των βασικών κανόνων  και τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας , δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το υποτίθεται καθαρό  δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’  έναντι μολυσματικών παραγόντων.

Η Lifting-Μαμακής Στέφανος σε συνεργασία με όλα τα τμήμα Υποστήριξης  της KlinTec και των  συνεργατών της ,  αναπτύσσει μέσα από τα τμήματα του Greenest  και τα καινοτόμα προγράμματα συνεργασιών,   μια Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης και σε P.C.S. Εφαρμοστές της Ηπείρου , ως μια συμβολή Επαγγελματικής Διαχείρισης του Βιο-Περιβάλλοντος.

Οι Καινοτόμες υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής μπορούν να προσαρμοστούν και να εφαρμοστούν σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,  Επαγγελματικούς χώρους , Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς – Σχολεία  , Χώρους Συνεδριάσεων,  Ξενοδοχεία –  χώρους φιλοξενίας,   Ιατρικού Τουρισμού, Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρων Αποθεραπείας & Αποκατάστασης (Hospitality), Ιατρεία φροντίδας υγείας, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία, Κλινικές,  Fitness & Αθλητικές εγκαταστάσεις ,  Γυμναστήρια,   Κατοικίες- Σπίτια, Αίθουσες Προβολών (σινεμάδες), Κτηνιατρικά ιατρεία- κλινικές, Ιατρεία Φροντίδας Μικρών Ζώων .

Πληροφορίες: Μαμακής Στέφανος , Σκουφά 10 (Ελεούσα) 45500, Ιωάννινα, με email στο liftingcarioannina@gmail.com,ή καλέστε στα 2651063377, 6934236548.

Πηγή: http://cleaningnews.gr/καινοτόμες-υπηρεσίες-καθαριότητας-κ/

About Giannis Vgenis