Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;

Με γνώμονα ότι η υγεία θα αποτελεί πάντα το θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό για την ευημερία μιας κοινωνίας πολιτών, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής με “διασφαλισμένη ποιότητα” ,   οι χώροι φιλοξενίας θα πρέπει να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές καθαριότητας και υγιεινής, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία , όπως  περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της  Υπουργικής Απόφασης (νέα υγειονομική διάταξη) , (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.).

Με αφορμή την παράταση για την ολοκλήρωση των κριτηρίων κατάταξης των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων, μέχρι τον Οκτώβριο του 2019, με υπουργική απόφαση της υπουργού Τουρισμού κας. Έλενας Κουντουρά, επανέρχομαι στις Επισημάνσεις για των Καθαρισμό Στρωμάτων, για το Κριτήριο 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση ΠΡ: Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή), – απαραίτητο για την Υγεία των φιλοξενούμενων– με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’.

Υπάρχει επιχείρηση παραπληροφόρησης , όπου πολλοί επιστήμονες εφαρμοστές, με την μέθοδο ΄΄ατμιζμού των στρωμάτων ΄΄, παραπλανούν τους επαγγελματίες ξενοδόχους, εκμεταλλευόμενοι τα παραθυράκια με τις ΄΄ασάφειες διατύπωσης ΄΄   στο Κριτήριο 4.27 , ερμηνεύοντας τον Καθαρισμό στρωμάτων κατά το δοκούν, προσφέροντας και ‘’πιστοποιητικό εξυγίανσης στρωμάτων’’.

Προσοχή : Εκτεταμένα παραπλανητικά αναφέρουν – σε έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό – ότι , (Πλέον η εξυγίανση στρωμάτων σε επαγγελματικούς χώρους (ξενοδοχεία, παιδικοί σταθμοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, κατασκηνώσεις, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων κ.α) σε ετήσια βάση είναι υποχρεωτική με βάση το Φ.Ε.Κ 3387/20.10.2016 παρ.7 και απαιτείται πιστοποιητικό εξυγίανσης στρωμάτων)

Μια παράμετρο που αναδεικνύεται από την ’’ Ευγενική Υπενθύμιση΄΄  για τους εμπλεκόμενους φορείς. (ΥΠ.ΤΟΥΡ Ξ.Ε.Ε,. Π.Ο.Ξ, κλπ). με αφορμή μιας Ολοκληρωμένης Πρότασης  για το Κριτήριο 4.27, για τις συγκεκριμένες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας που θα πρέπει να πληρούνται,

Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι, σε έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό υπάρχουν αναφορές που παρέχουν για Ξενοδοχεία:

  • Πιστοποίηση με εξυγίανση των στρωμάτων,
  • Πιστοποίηση με απολύμανση στρωμάτων ,με Αντιαλλεργική προστασία,  για ακαρεα, κοριούς και ψύλλους με Εγκεκριμένο Βιοκτόνο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης !!!!!!!!.

Αποδεδειγμένα λοιπόν , ίσως και να θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή των ανθρώπων, στον βωμό της ακόρεστης ανθρώπινης πλεονεξίας και του αλόγιστου οικονομικού κέρδους, θυσιάζοντας Υγεία -Περιουσία – Περιβάλλον, περιφρονώντας συγχρόνως και τις ηθικές αξίες.

Αν η κατάσταση παραμείνει όπως έχει, θα εμφανίζονται από μικρές ‘’συσκευές συντήρησης’’ και  ‘’ Gel-μανιταράκια- οικολογικής απολύμανσης’’  έως και συσκευές με ‘’επί τόπου διεργασίες χημικής οξείδωσης’’  ελεγχόμενης ή και τροποποιημένης ατμόσφαιρας, για εξυγίανση – απολύμανση των σαρωμάτων, κλπ.

Όταν επισημαίνετε ο κίνδυνος για την Υγεία των φιλοξενούμενων:

  • Τι πρέπει να κάνουν οι συναρμόδιοι για το θέμα αυτό, Υπ. Τουρισμού, Επιμελητήρια, Ομοσπονδία (Π.ΟΞ) ,που με τις ‘’ασάφειες διατύπωσης’’ στο Κριτήριο 4.27  ‘’ δημεύονται προβλήματα’’ σε θέματα υγείας  φιλοξενούμενων επισκεπτών – ταξιδευτών με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’;
  • Τι κάνουν οι αρμόδιοι φορείς ‘‘ ελέγχων’’ σε θέματα Υγείας;

Μήπως ένας επαναπροσδιορισμός κριτήριου του Κριτήριο 4.27 , με την αντικατάσταση της λέξης καθαρισμός, με την λέξη απορρύπανση , ώστε να προσδιορίζεται η λύση του προβλήματος, δηλαδή Κριτήριο 4.27 Απορρύπανση στρωμάτων σε ετήσια βάση ΠΡ: Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή);

Στις δε διευκρινίσεις  το ΄΄ πιστοποιητικό ΄΄ να αντικατασταθεί με την Βεβαίωση παρεχόμενων εφαρμογών, συνοδευομένη υποχρεωτικά με Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, από επαγγελματίες εφαρμοστές με επαγγελματικό εξοπλισμό απορρύπανσης στρωμάτων αλλά και μια Βεβαιωμένη εκπαίδευση, όπου θα διαμόρφωνε ένα καθαρό πεδίο απέναντι και στον αθέμιτο ανταγωνισμό;

Για δε τους ξενοδόχους, θα πρέπει με την ύπαρξη επαγγελματικού εξοπλισμού απορρύπανσης στρωμάτων,  ισάξιος των επαγγελματιών, να υπάρχει και το τιμολόγιο αγοράς συνοδευόμενο πάντα με Βεβαιωμένη εκπαίδευση των εφαρμοστών. Θα πρέπει να σας επισημάνω ότι, στις παρατηρήσεις για το  Κριτήριο 4.1 Κρεβάτι με σύγχρονο και καλοδιατηρημένο στρώμα Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή), θα πρέπει να υπάρχει ερμήνευα, έκτος των άλλων και χωρίς λεκέδες, κλπ

Επιπλέον, θα πρέπει να επισημάνω ότι στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Καταπολεμήσεων Ζωικών Εχθρών , παρέχονται χρήσιμα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα , για την βιώσιμη χρήση των εφαρμογών  απορρύπανσης, ώστε μέσω των πρωτοβουλιών αυτών να περιοριστούν οι κίνδυνοι σε θέματα υγείας αλλά και του περιβάλλοντος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://www.cleaningnews.gr/καθαρισμός-στρωμάτων-ατμισμός/

About Giannis Vgenis