Θα παραμείνουν οι επιστήμονες στην Ελλάδα ως αυτοαπασχολούμενοι;

 

espaΗ Greenkeepings υποστηρίζει προγράμματα και αναπτύσσει καινοτόμες πρωτοβουλίες για Υψηλής Ποιότητας Καθαριότητα και Υγιεινή στους εσωτερικούς χώρους, με Αποδεκτές Επιστήμονες (Επόπτες Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγους , Τεχνολόγους Περιβάλλοντος, και Οικολογίας, Περιβαλλοντικής Φυσικής, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης – Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Χημικούς, Γεωπόνους –Τεχνολόγους  Γεωπόνους, γεωλόγους, κτηνιάτρους,  βιολόγους κλπ)., που να αναζητούν ”κάτι το διαφορετικό’’, για  την ενίσχυση της απασχόλησης και την δημιουργία νέων θέσεων συνεργασίας, σε Νέους τομείς που συνδέονται στενά με την Πράσινη ζήτηση.

Έτσι, οι επιστήμονες θα μπορέσουν να παραμείνουν στην Ελλάδα, μιας θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας,  αλλά και νέες θέσεις συνεργασίας με ευκαιρίες  για όλους τους νέους επιστήμονες, Υγειονομικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος , βασισμένη στο Επιχειρηματικό καινοτόμο πρόγραμμα  Ανταμείβομαι.

Ανακαλύπτοντας την αξία του Ανταμείβομαι , σας δίνετε η δυνατότητα να κάνετε ‘‘Επενδύσεις σε Ανθρώπινο Δυναμικό’’ για νέες θέσεις συνεργασίας , μέσα από ένα επιχειρηματικό πλάνο, των  Καινοτόμων  Επιχειρηματικών Προγραμμάτων (Healthy Living),  με σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, προσαρμοσμένα στις  καλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες που λειτουργούν ως «Ασπίδα προστασίας» για τον άνθρωπο αλλά και το περιβάλλον.

Ένα είναι σίγουρο για τους νέους επιστήμονες.  Μέχρι σήμερα δεν έχουν φτάσει στο ανώτατο σημείο αξιοποίησης όλων των δυνάμεων που έχουν. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν περιθώρια που πρέπει να τα αξιοποιήσουν, με ελαχιστοποιημένο κατά πολύ τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Είναι γεγονός, ότι μέσα από την ανάπτυξη μιας Πολυτομεακής Δράσης, η Ενδο-επιχειρηματικότητα αναδεικνύεται ως μοχλός ανάπτυξης των νέων καινοτόμων Επιχειρηματικών Προγραμμάτων

Η ανάγκη μέριμνας για την υγεία, με ευαισθητοποίηση στις Περιβαλλοντικές Αλλαγές, για αναβάθμιση της ποιότητας των παρερχομένων υπηρεσιών, μαζί με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών σε θέματα διαχείρισης για υγιείς και καθαρούς των εσωτερικούς χώρους, έχει σαν αποτέλεσμα την υιοθέτηση ανάλογων εναλλακτικών μεθόδων,  για την βελτιωμένη ποιότητα τους.

Οι Νέοι επιστήμονες μετά από έρευνες αγοράς διαπιστώνουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν μια διαχρονική εξέλιξη, από μερικούς επιτήδειους ‘‘Πιστοποιημένους εφαρμοστές ’’,  με την  ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση’’ , εγκεκριμένων και μη βιοκτόνων,  χωρίς να φέρουν την ειδική αναγγελία έναρξης για επαγγελματική χρήση βιοκτόνων από το ΥΠΑΑΤ.

Διαπιστώνουν λοιπόν να χάνονται επιπλέον θέσεις εργασίας, και το ΥΠΑΑΤ. να  χάνει 350€ από κάθε μια αναγγελία, οι δε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού να καλπάζουν και οι παραπλανήσεις  των καταναλωτών  να είναι στα όρια της απελπισίας. Οι δε εφαρμογές να γίνονται  χωρίς τις ορθές πρακτικές, οι όποιες πρέπει να είναι εναρμονισμένες στις αρχές μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων, με αποτέλεσμα η  ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση’’ βιοκτόνων  να επηρεάζει σοβαρά την υγεία των καταναλωτών , αλλά και γενικά την ‘‘ανθεκτικότητα’’ στην αντιμετώπιση των ζωικών εχθρών.

Αυτά γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται , κατά την άποψη μου, γιατί οι ΚΑΔ που είναι καταχωρημένοι στις Υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας, είναι μαζί με τους ΚΑΔ των υπηρεσιών απολύμανσης  και όχι στις υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή του ΥΠΑΑΤ.

Αν το ΥΠΑΑΤ., ενεργοποιήσει την νομοθεσία (Περί διαφήμισης προς χρήση βιοκτόνων, κλπ) μαζί με διασταύρωση στο ΓΕΜΗ και μια αναζήτηση στο Internet, θα ανακαλύψει πολλούς επιτήδειους εφαρμοστές ,έτσι  ώστε να περιοριστή η ανεξέλεγκτη χρήση βιοκτόνων, ο αθέμιτος ανταγωνισμός, η παραπλάνηση των καταναλωτών  και επιπλέον δε να μην χρειάζεται να γίνονται καταγγελίες με χρονοβόρες διεκπεραιώσεις.

Με αυτά τα δεδομένα, το ΥΠΑΑΤ., τα Επιμελητήρια, οι Ομοσπονδίες, τα Σωματεία, μαζί με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, Υγειονομικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος για την Δημόσια Υγεία στη χώρα μας, θα πρέπει να δώσουν «πολυμέτωπη αντιμετώπιση » προκειμένου να διατηρήσουν σε Ασφαλή Επίπεδα και τους δείκτες υγιεινής των εσωτερικών χώρων.

Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=9831

Κάντε καριέρα μέσα από τα προγράμματα του Greenkeepings.

Ευκαιρίες Καριέρας για όλους στην Διάγνωση της Διαχείρισης του Εσωτερικού Περιβάλλοντος. Ανακαλύψτε πώς!

Σχετικά Άρθρα

 1. Οι Επιστήμονες πρέπει να παραμείνουν στην Ελλάδα.
 2. Απεντόμωση – Μυοκτονία : Με ’’Αναγγελία’’ Επιστήμονα ή Χωρίς.!!!
 3. Φιλοξενία σε Ενοικιαζόμενα Δωμάτια: Με ή Χωρίς Απεντόμωση – Μυοκτονία;
 4. Επαναφορά της απεντόμωσης σε επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα.
 5. Ξενοδοχεία: Επισημάνσεις για των Καθαρισμό Στρωμάτων
 6. Για Ποια Καθαριότητα Στρωμάτων Μιλάμε;
 7. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Με Εφαρμογή Κανόνων Υγιεινής ή Χωρίς;!!!
 8. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 9. Μήπως οι ‘‘Οικολογικοί Bio – κτόνοι’’ κυκλοφορούν ανάμεσα μας;!!!
 10. Τι Πρέπει να Προσέξετε πριν Καθαρίσετε τα Στρώματα.
 11. Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων.
 12. House Dust Mite : Ακάρεα οικιακής σκόνης!!

About Giannis Vgenis