Ηλεκτρονικές Πηγές (Ρύπανση Εσωτερικών Χώρων- Άρρωστα Κτήρια)

Ρύπανση Εσωτερικών Χώρων PDF

 http://ec.europa.eu/healtheu/my_environment/at_home/index_el.htm
http://www.aerolab.ntua.gr/Lessons/PT/Lectures/lecture5.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/_ArrwstoKtirio.1113227055271.pdf
http://www.epa.gov/iaq/

Υγεία και Περιβάλλον στο Σπίτι

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας

http://www.epa.gov/iaq/ia-intro.html
http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/iaq.html
http://www.cdc.gov/niosh/topics/indoorenv/
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/air/in/index_e.html
http://www.greenhouse.gov.au/yourhome/technical/fs33.htm
http://www.environment.gov.au/atmosphere/airquality/indoorair/index.html
http://www.library.ca.gov/crb/01/notes/v8n1.pdf
http://extoxnet.orst.edu/faqs/indoorair/air.htm
http://sis.nlm.nih.gov/enviro/indoorairpollution.html
http://www.miaqc.org/
http://www.oshainfo.gatech.edu/pdf/indoor-air8.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/en/index.html
http://www.southface.org/web/resources&services/publications/factsheets/4airqual.pdf
http://www.arb.ca.gov/research/indoor/rediap.htm
http://www.e-telescope.gr/gr/cat04/art04_030601.htm
http://www.hud.gov/offices/lead/helpyourself/Air.pdf
http://files.dcp2.org/pdf/DCP/DCP42.pdf
www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/itre/20000605/410907_el.doc
http://www.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/president/_info_radon
http://www.epa.gov/iaq/pdfs/indoor_air_pollution.pdf
http://www.epa.gov/iaq/largebldgs/pdf_files/iaq.pdf
http://www.epa.gov/iaq/pubs/index.html # % Εσωτερική 20Air % 20Quality % 20Publications

About Giannis Vgenis

Αφήστε μια απάντηση