Εκρηκτικά κοκτέιλ ρύπων  Βιολογικών Παραγόντων

Εκρηκτικά κοκτέιλ ρύπων  Βιολογικών Παραγόντων

«Η ανάδειξη της επικινδυνότητας, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας, αλλά και στο περιβάλλον»

  • Οι φορείς ‘’δεν ξεχνούν ‘’ να μας υπενθυμίζουν ότι ο SARS-CoV-2 μαζί  με παραλλαγές , μεταλλάξεις και υποπαραλλαγές , μαζί με γρίπη, RSV, αδενοϊούς, εντεροϊούς ότι  ‘’είναι εδώ’’, αλλά και για την ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS) μαζί με τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’  από κάθε  ρύπο Βιολογικών Παραγόντων .
  • Αναδεικνύονται περιπτώσεις αντιμετώπισης περίπλοκων παρεμβάσεων, (δυσλειτουργικών)  όπως με κοριούς και ψώρα, μούχλα σε στρώμα και τοίχο , σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ (διάφανα ακάρεα)  κλπ
  • Η επιδείνωση των προβλημάτων  αρχίζει να γίνεται όταν , εφαρμόζεται ‘’μη ορθολογική χρήση ‘’ μεμονωμένων εφαρμογών με  βιοκτόνα σκευάσματα και δεν γίνεται η αποκατάσταση των χωρών ( χωρίς ρύπους ) για μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών, πριν την επαναχρησιμοποίηση τους.
  • Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν εμπλέκονται και οι ”ΔΩΡΕΑΝ επιδείξεις” στους χώρους και περιλαμβάνουν ”ΔΩΡΕΑΝ”  έναν ‘’υποτιθέμενο’’ καθαρισμό στρώματος,  χαλιού, καναπέ , μαζι με μια βεβαίωση προδιαγραφών και κτήσης του που ”αφήνει” να πιστεύουν ότι ‘’πιστοποιήθηκαν’’ ως εφαρμοστές. κ.τ.λ. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί επιβαρύνουν τους χώρους με ρύπους βιολογικών παραγόντων (βιορύπους). κλπ
  •  Με τον όρο ολοκληρωμένη  περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση των εσωτερικών χώρων, εννοούμε ένα πλήρες διαχειριστικό πρόγραμμα που εφαρμόζει μία εταιρεία- επιχείρηση και περιλαμβάνει τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές παραμέτρους σε όλα τα στάδια και τομείς δραστηριοτήτων, για ένα υψηλότερο  δυνατό επίπεδο υγειονομικής εξασφάλισης  για όλους  τους χώρους, εκπαίδευσης , διαμονής- φιλοξενίας , κλπ
  • Οι ολοκληρωμένες επαγγελματικές εφαρμογές με ορθολογική χρήση των βιοκτόνων σε υπηρεσίες  απεντόμωσης – μυοκτονίας και αποκατάστασης στους εσωτερικούς χώρους, αλλά και καθαριότητας- απολύμανσης, μπορούν να μειώσουν την άσκοπη και αλόγιστη χρήση τους. (Bio-κτόνων)
  • ’Η εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας των πολιτών αποτελεί µια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους και κανείς δεν έχει το δικαίωμα ‘’να παίζει’’. Οπότε, θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να είναι απόλυτα ενήμεροι, για την προστασία τους από  τον κίνδυνο επιμόλυνσης από  ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’  ή/και από  ιδιαίτερα “επικίνδυνες λοιμώξεις” κατά την διαμονή-παραμονή τους στους χώρους  , πολύ δε περισσότερο οι ‘’κοινωνικά ευάλωτες’’ ομάδες .

Εγκύκλιος Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών)  

Η ανάδειξη του αυτονοήτου , μειώνει την αδιαφορία ή αδυναμία για ολοκληρωμένη διαχείριση

Μολονότι είναι αυτονόητο , καλύτερα να διευκρινιστεί όταν πρόκειται για κανονισμό- προτεινόμενα μέτρα, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανό πρόβλημα παρερμηνείας. (Πχ. Μετά την  εφαρμογή και πριν τη χρήση του χώρου, πρέπει να διασφαλιστεί από το συνεργείο απεντόμωσης ότι είναι μηδενική η συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στον χώρο όπου έχει πραγματοποιηθεί η εφαρμογή.)

Έχουμε αναφερθεί επανειλημμένες  φόρες για το  ότι,  Υπάρχουν προσαρμοσμένες εναλλακτικές λύσεις για ένα πιο ασφαλή και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον και για το Πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι “οι αναδυόμενες τεχνολογίες ” για την υγειονομική μας ασφάλεια, ώστε να αναρωτιόμαστε για το Πόσο καθαρός είναι ο εσωτερικός αέρας που δημιουργήσαμε χθες και αναπνέουμε σήμερα, αλλά και για την Εκ των ων ουκ άνευ η αυστηρότητα στους υγειονομικούς ελέγχους

Έως ότου λοιπόν  αποφασιστεί, το πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι στα αυτονόητα  (Βεβαίωση ότι η επιχείρηση διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα για ακίνδυνες εφαρμογές ) , ώστε να καλύπτουν το ευρύ φάσμα -με τα όποια κενά-, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, τις παραμέτρους που αφορούν την υγειονομική μας ασφάλεια.

Το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού αρχίζει να περιστρέφεται στην αντιμετώπιση της επικεντρωμένης πρόληψης (selective prevention) κάθε προσδιορισμένου κινδύνου ρύπανσης στους εσωτερικούς χώρους. Μετά την ανάδειξη της επικινδυνότητας  των βιοκτόνων , θα πρέπει να κάνει ποιο εξονυχιστικούς έλεγχους  σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία του,  πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή  στους χώρους τους, ώστε να μην εκπλήσσονται όταν μετά από τις πολλαπλές  εφαρμογές των βιοκτόνων, διοτι έχουν παραμείνει  και αερομεταφερόμενοι ρύποι βιολογικών παραγόντων  , που επηρεάζουν σοβαρά την υγεία τους.

‘’Η ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων, με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση περιορισμού κινδύνων από την μόλυνση- επιμόλυνση στους εσωτερικούς χώρους, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια υποχρέωση αφορά την υγεία όλων μας.’’

Λόγοι που από την KlinTec , για την Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης των Εσωτερικών Χώρων, αναζητούνται Πανελλαδικά ,Νέοι -Νέες Επιστήμονες Υγειονομικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος , αλλά και για την ανάπτυξη των καινοτόμων εφαρμοστικών προγραμμάτων  του The Cleanliness Today,  αναζητά άτομα για το τμήμα των Cleaning Advisors.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://www.cleaningnews.gr/εκρηκτικά-κοκτέιλ-ρύπων/

About Giannis Vgenis