Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Διαχειριστικές Εφαρμογές Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , σε Εσωτερικούς Χώρους. 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Διαχειριστικές Εφαρμογές  Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , σε Εσωτερικούς Χώρους.

Η ADP Development AE  την 30 και 31 Μάρτιου 2019 διοργανώνει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, με θέμα: Διαχειριστικές Εφαρμογές  Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , σε Εσωτερικούς Χώρους ,διάρκειας 18 ωρών, (Κωδ. Προγράμματος: Healthy Interior Environment)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται ή επιθυμούν να ενασχοληθούν με Διαχειριστικές Εφαρμογές  μιας Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής & Υγειονομικής  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών σε Κατοικημένους Χώρους.

ΣΚΟΠΟΣ
Βασικός σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η κατανόηση των απαιτήσεων της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, με εκτεταμένη ανάλυση για τους αυστηρότερους κανόνες στην σύνταξη επιστημονικής τεχνικής μελέτης , για πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή εκ των προτέρων. Έτσι  θα γνωρίζει για το τι εργασία πρέπει να γίνει πριν και μετά από οποιαδήποτε επιστημονική εφαρμογή , η όποια θα συνοδεύεται με πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών,  εναρμονισμένα πλήρως με συστήματα ποιότητας ISO/HACCP , σε κάθε προσφορά, αλλά και με την Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη) για χώρους Φιλοξενίας , π.χ (ξενοδοχειακών μονάδων, ιαματικού τουρισμού, θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ., προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  1. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντολογική & Υγειονομική Διαχείριση, των εσωτερικών χώρων 
  2. Εναλλακτικές μέθοδοι ελέγχου, (Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση).
  3. Ξενοδοχεία: (Κριτήριο 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων και Κριτήριο 4.1 σε περιπτώσεις  λερώματος κλπ).
  4. Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών , για την υλοποίηση παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
  5. Πρόληψη για «μικροβιολογική ασφάλεια» στην Δημόσια Υγιεινή των εσωτερικών χώρων
  6. Διαχειριστική αποκατάσταση προβλημάτων για μέγιστη υγιεινή σε κάθε εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο
  7. Προετοιμασίες για την αντιμετώπιση  των ‘’απρόσκλητων εισβολέων’’.
  8. Μούχλα στις υφασμάτινες ταπετσαρίες (στρώματα-σαλόνια, χαλιά), διαταραχές υγείας , λοιμώξεις κλπ
  9. Συμβουλευτική ενημέρωση: Συστήματα (ISO κλπ), HACCP – Σύστημα Αυτοελέγχου
  10. Διαχείριση συσκευασιών, υπολειμμάτων τρωκτικοκτόνων και παρασιτοκτόνων υγειονομικής σημασίας.(STRATOS RECYCLING Ι.Κ.Ε)

Πρακτικά παραδείγματα συστημάτων Bio – Εφαρμογών  , ανάλυση περιπτώσεων, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, εποπτικό υλικό και video.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις γνώσεις, για τις Διαχειριστικές Εφαρμογές μιας Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής & Υγειονομικής  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών σε Κατοικημένους Χώρους, ως εργαλεία αναβάθμισης των υπηρεσιών τους, με Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών  βασισμένα στις αρχές για ένα Υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον ( Healthy Interior Environment)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 ώρες. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται Βεβαίωση παρακολούθησης.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 200,00€

Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται σημειώσεις coffee brakes και μεσημεριανό snack.

Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου κατοχυρώνεται, με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης και με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού ως προτεραιότητα,  λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κεντρικά γραφεία ADP Development AE, Λεωφ. Φυλής 50, 13451 Καματερό Αττικής

Εισηγητές στο σεμινάριο θα είναι  Καθηγητές Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αναγνωρισμένοι Ειδικοί Επιστήμονες και Επαγγελματίες Εφαρμογών .

Ηλίας Παπαγεωργίου:  Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, είναι Επικεφαλής Επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης και ασχολείται με το σχεδιασμό, εφαρμογή και επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων από το 1998. Επίσης έχει σχεδιάσει και εισηγείται προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε συμβούλους συστημάτων διαχείρισης από το 1999.

Θανασιάς Ευθύμιος: M.D., M.Sc. MPH, Ph Ειδικός Ιατρός Εργασίας, (Επιπτώσεις βλαπτικών παραγόντων των εργασιακών χώρων και του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία). Leadauditor ISO 9001, 54000

Ντελέζος  Κωνσταντίνος: Υγιεινολόγος. Λέκτορας Εφαρμογών. Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Θέμα : Εισαγωγή στην Διαχείριση Εφαρμογών Απολύμανσης Εσωτερικών Χώρων- Αποκατάσταση Προσβεβλημένων Χώρων.

Βάρακας Αναστάσιος -MSc Hotel Management .Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου, Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.

Postgraduate Diploma in Hotel and Catering Management. Master of Science in Hotel and Catering Management.

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Επάρκειας, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων στον Τουρισμό (Αρ.ΕΟΠΠΕΠ /ΕΒ07946)

Αναστάσιος Καντάρης  MSc Chemist  Χημικός του Πανεπιστήμιου Πατρών, Υπεύθυνος ελέγχου ποιότητας,

Σύμβουλος  κυκλοφορίας προϊόντων( Καθαριστικά, Βιοκτόνα Απολυμαντικά-Εντομοκτόνα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας.

Δαουτάκου Μαρία: Επόπτρια Δημόσιας Υγείας (Υγιεινολόγος Τ.Ε.) με μεταπτυχιακή ειδίκευση (MEd) στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων», Υπεύθυνη υγειονομικών θεμάτων στο περιοδικό «Δημόσια Υγεία, Εστίαση & Αναψυχή», Συνεργάτης φορέα πιστοποίησης σε θέματα μελετών ISO / HACCP, καθώς και σε επιθεωρήσεις, Εκπαιδεύτρια σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25 και ΛΑΕΚ 0,45% σε φορείς όπως ΙΕΚ, ΚΕΚ και ΝΕΛΕ, με θεματολογίες «Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων», «Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας», «Διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων», «Μικροβιολογία» κ.α.

Βροντάκης Ευάγγελος : Γεωπόνος Τ.Ε – Ειδικών Επιστημονικών Εφαρμογών-, με  Δεκάχρονη συμμετοχή σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, με θέμα ‘’Απεντομώσεις- Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις’’, : Από την θεωρία στην πράξη.

Βγενής Ιωάννης (Cleaning Advisor): Με εμπειρία 35 χρόνων,  Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων , ‘’βαθειά γνώση της πράξης’’ σε Καινοτόμες Υπηρεσίες Περιβαλλοντολογικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος . Η συνεχής ερευνά στην πράξη με ειδικευμένες μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας (ISCO) , μας ανέδειξε την  αναγκαιότητα ‘‘πράσινων στρατηγικών’’ στις Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων , για να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια  οι προκλήσεις των ‘’μικροβιολογικών  κίνδυνων’’,  με την καλύτερη δυνατή απόδοση και στις εφαρμογές του  «Ανέγγιχτου πλυσίματος των στρωμάτων» .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε μαζί μας, στα Τηλ. 2105572951, 6932245887, ή στα e-mail: vgenis@otenet.grtforce@otenet.gr   

 Πηγή:https://www.cleaningnews.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9/

Υποστηρικτές του σεμιναρίου: KlinTec, Green Mite Clean, Green And Clean Hotels, Hygienic Home, Cleaning News, Green Services, Shop Support, Hunter , Stratos Recycling, Iatriki Ergasias.

About Giannis Vgenis