ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΔ01

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να εμπλακούν στη διαδικασία του σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων βασισμένο στις αρχές HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points).

ΣΚΟΠΟΣ
Βασικός σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η κατανόηση των απαιτήσεων της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, η απόκτηση της ικανότητας σχεδιασμού και εφαρμογής ενός συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων βασισμένο στις 7 αρχές HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points).

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  • Παρουσίαση Θεσμικού Πλαισίου,
  • Ορισμοί και Αρχές του Συστήματος HACCP,
  • Κίνδυνος – Ορισμός και Τρόποι Ελέγχου,
  • Στάδια Ανάπτυξης & Μεθοδολογία Εγκατάστασης Συστήματος HACCP,
  • Γενικοί Κανόνες Υγιεινής Τροφίμων,

Πρακτικά παραδείγματα σχεδιασμού συστημάτων, ανάλυση περιπτώσεων, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, εποπτικό υλικό και video. Αναφορά στα συστήματα διαχείρισης (ISO 22000, BRC, IFS κλπ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αναγνώρισης και προσδιορισμού των κινδύνων, να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους και να σχεδιάζουν ένα σύστημα βασισμένο στις Αρχές HACCP.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 16 ώρες. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 200,00€

  • Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται σημειώσεις coffee brakes και μεσημεριανό snack.
  • Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει καταβληθεί πριν την έναρξη του προγράμματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 24-25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κεντρικά γραφεία ADP Development AE, Λεωφ. Φυλής 50, 13451 Καματερό Αττικής

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Ηλίας Παπαγεωργίου

Ο Ηλίας Παπαγεωργίου έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, είναι Επικεφαλής Επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης και ασχολείται με το σχεδιασμό, εφαρμογή και επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων από το 1998. Επίσης έχει σχεδιάσει και εισηγείται προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε συμβούλους συστημάτων διαχείρισης από το 1999.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 ADP Development AE

Λ. Φυλής 50
134 51 Καματερό Αττικής
Τηλ: 2105572951

Email: info@adp-development.com

 Πηγή: https://www.cleaningnews.gr/εκπαιδευτικο-προ…μμα-σχεδιασμοσ-σ/

 

About Giannis Vgenis