2018- 2019 ” Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Επαγγελματικής Απορρύπανσης και Εξυγίανσης