2018 ” Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Επαγγελματικής Απορρύπανσης, Εξυγίανσης & Απολύμανσης