Ενημερωτικό Υλικό Επιμορφωτικά Σεμινάρια-Απεντομώσεων – Μυοκτονιών-Απολυμάνσεων Μαρούσι – Ι.Γ.Ε. Μαρτίος 2018