Δυνητικά μολυσματικά κοκτέιλ βιολογικών παραγόντων και δημόσια υγεία

Δυνητικά μολυσματικά κοκτέιλ βιολογικών παραγόντων και δημόσια υγεία

Από επιδημιολογικές μελέτες προκύπτει ότι, οι βιολογικοί παράγοντες αποτελούν σημαντικό ζήτημα για τη δημόσια υγεία, μιας και εκατομμύρια άνθρωποι εκτίθενται παγκοσμίως  σε αυτούς τους δυνητικά  μολυσματικούς παράγοντες.

Από τον Φεβρουάριο του 2020 έχω αναφερθεί για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων από ιδιαίτερους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’, με έμφαση στην εφαρμοσμένη απολύμανση – Χλώριο και παράγωγα χλωρίου  (Ντελέζος Κωνσταντίνος ) και σημειώσεις προσοχής για τον Σημαντικό κίνδυνο  κατά την χρήση  χλωριωμένων παραγόντων .

Επιπλέον

Οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση με την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων, όταν ‘’δεν ξεχνούν ‘’ να μας υπενθυμίζουν ότι ο SARS-CoV-2 μαζί  με παραλλαγές , μεταλλάξεις και υποπαραλλαγές , ‘’είναι εδώ.’’

 • Εγκύκλιος ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020).για  επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούςαπολυμάνσεις,  θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους και εξειδικευμένα (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης). Η συνεργασία με επιστήμονα είναι υποχρεωτική ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμόαπολύμανση, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά του δικαιώματα. (πχ Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Χημικός, Γεωπόνος, κλπ).
 • Θα υπενθυμίσω ότι το Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρείχε διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης και για την  ‘’χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης’’, μετά το πέρας των εργασιών.

 Ε.Ο.Δ.Υ. , μέτρα για τον στρεπτόκοκκο

 • Σωστή καθαριότητα και απολύμανση των επιφανειών και των συχνά χρησιμοποιούμενων αντικειμένων, σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών και γενικά για την ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS) μαζί με τα
 •  ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’  από κάθε ρύπο βιολογικών παραγόντων.

Ε.Ο.Δ.Υ. Λεπτοσπείρωση  Ερωτήσεις-Απαντήσεις-Μέτρα Προφύλαξης

 • Απολύμανση και σχολαστικός καθαρισμός πιθανώς μολυσμένων χώρων (στάβλοι, σφαγεία, κρεοπωλεία κ.α.)

Προσοχή :  Ως Πιστοποιημένος εφαρμοστής αναλύω την άνω πρόταση με μέτρα προφύλαξης ως εξής:  

 • Γιασυντομίαη απολύμανση αναφέρεταιπρώτη γιαμείωσηεπιβαρημένουφορτίου,καθαρισμό και απολύμανση.
 • Οδε σχολαστικός καθαρισμός  για την αποκατάσταση του χώρου ‘’χωρίς ρύπους’’ μετά το πέρας των εργασιών.

Κάθε άλλη ανάλυση δεν μπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη ρυπογόνων ‘’κοκτέιλ’’  βιολογικών παραγόντων.

Και ποτέ δεν ξεχνάμε

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας  σε εσωτερικούς χώρους,  πρέπει να γίνει πλήρη καθαριότητα με εξειδικευμένες εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης , περιβαλλοντικής εξυγίανσης και αποκατάστασης χωρίς υπολειμματικό-τητα ανά όγκο (m³). 

Επισημαίνουμε δε ότι η δραστηριότητα τρωκτικών  σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών   (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ )  έμμεσα, μέσω επαφής με μολυσμένο με ούρα σε περιβάλλον και από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους, άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, όπως άσθμα και δύσπνοια, κλπ

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή της μεθόδου , γιατί μια εφαρμογή αποκατάστασης στους εσωτερικούς χώρους, χωρίς την Πιστοποιημένη επιμόρφωση τους στον καθαρισμό-απολύμανση και τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό, ώστε να τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004), του (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017), μαζί με τον Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες) καθώς και το ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για να διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

 Διαρκής Ενημέρωση

 1. Τα περί Bio-κτόνων το ανάγνωσμα….
 2. Βελτιστοποιημένη υγιεινή εσωτερικών χώρων
 3. Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχειριστικών εφαρμογών αποκατάστασης εσωτερικών χώρων.
 4. Bio-Exterminating Services

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

  Πηγή: https://www.cleaningnews.gr/δυνητικά-μολυσματικά-κοκτέιλ/

About Giannis Vgenis