Διαχειριστικές λύσεις μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής υγιεινής των εσωτερικών χώρων.

Διαχειριστικές λύσεις μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής υγιεινής των εσωτερικών χώρων.

Η συνεχόμενη ενασχόληση όλων μας ,με την ετοιμότητα πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων από τον δυνητικά άγνωστο SARS-CoV-2 μαζί με τις πολλαπλές μεταλλάξεις και την ενισχυμένη αερογενή του μετάδοση, μας ‘’αποθάρρυνε’’ από τις υγειονομικές απειλές λοιμώξεων που προκαλούνται από ανθεκτικά βακτήρια. Δεν είναι μόνο ‘’λοιμώξεις  υγειονομικής περίθαλψης’’ -ως η ‘’νούμερο ένα ασθένεια’’ , διότι τα βρίσκουμε και σε μονάδες φροντίδας ,φιλοξενίας αλλά και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, κλπ.

Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για την μελλοντική ποιότητα της υγειονομικής ασφάλειας των πολιτών, είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της πρόληψης, από όλους τους φορείς (ιδιωτικού και δημόσιου) για την υγειονομική εξασφάλιση τους.

Η βελτίωση της εφαρμογής μέτρων με ενίσχυση της πρόληψης έλεγχου των λοιμώξεων και της διάδοσής τους στις επιφάνειες και τον αέρα των εσωτερικών χώρων, είναι η ‘’θετική αντίδραση’’ για δράση με καινοτόμα κίνητρα μιας μακροχρόνιας αντιμικροβιακής αποτελεσματικότητας, διότι οι ‘’τρέχουσες προσπάθειες’’ δεν επαρκούν πλέον

Ώρα λοιπόν για ‘’θετική αντίδραση’’, με καινοτόμα κίνητρα αποτελεσματικότητας , μέσα από την ανάπτυξη ενός συνολικού σχεδίου ολιστικής προσέγγισης µε ουσιαστική και ενισχυμένη δράση. Οι νέες αποφασιστικές πρωτοβουλίες θα συμπεριλαμβάνουν, την ανάπτυξη επιμόρφωσης και κατάρτισης σε πιστοποιημένους εφαρμοστές με τον εξειδικευμένο εξοπλισμό,  για τους αποτελεσματικότερους  τρόπους  διασφάλισης,  με την ορθολογική  χρήση των εφαρμογών πρόληψης έναντι των υγειονομικών απειλών από λοιμώξεις αλλά και από την διάδοσή τους.

Επαναπροσδιορισμός στην πολιτική των συμβάσεων -από δημόσιους ‘η/και ιδιωτικούς φορείς -για την υγειονομική εξασφάλιση των εσωτερικών χώρων. Οφείλουν να γνωρίζουν σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ  (1 )  ότι οι Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας με το (ΦΕΚ Β’ 50820)(2) από 4-11-2021 (Κ.Α.Δ.)  81.29.11.03 διαχωριστήκαν από τις Υπηρεσίες Απολύμανσης ( Κ.Α.Δ. 81291101και 81291102). Η όλη κατάσταση υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη –μιας ψηφιακής πλατφόρμας-όπου ένας συνδυασμός με τις τεχνολογικές εξελίξεις  θα στηρίζει την ψηφιοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητας – απολύμανσης –αποκατάστασης των εσωτερικών χωρών.

Η ανασκόπηση στην κοστολόγηση κύκλου ζωής (LCC) αυτών των υπηρεσιών , θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους χρόνου σε εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης και αποκατάστασης με περισσότερα οφέλη . Μελέτες έχουν δείξει ότι εφαρμογές με προϊόντα μακροχρόνιας αντιμικροβιακής αποτελεσματικότητας (πρόληψης) μπορεί αρχικά να δείχνουν μια ‘’πολυπλοκότητα’’ στην διενέργεια μιας ολοκληρωμένης μελέτης LCC για αυτές τις υπηρεσίες πρόληψης, με το αρχικό κόστος τους να είναι υψηλότερο των συμβατικών καθαρισμών- απολυμάνσεων. Κατόπιν δε τα πολλαπλά οφέλη από την χρήση των χώρων εφαρμογής τους όπου βελτιώνει σημαντικά τιςαρνητικές επιπτώσεις στην υγεία (υγειονομική ασφάλεια) του προσωπικού, την αποδοτικότητα του στις εφαρμογέςκαθαρισμού-απολύμανσης- μειώνοντας χρόνο και υπερκατανάλωση προς χρήσηπροϊόντων ,μαζί με την μείωση από τις συνακόλουθες σοβαρές υγειονομικές απειλές λοιμώξεων από τα ανθεκτικά βακτήρια, ενώ ενδέχεται να οδηγήσει ακόμα και σε σημαντική μείωση του συνολικού κόστους, κλπ.

Η πρόταση μας για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης ευφυούς εφαρμογής με λύσεις διαχείρισης για μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή των εσωτερικών χώρων , είναι ένας συνδυασμός μέτρων βελτίωσης για την υγειονομική τους εξασφάλιση, που υπερβαίνουν κατά πολύ την ‘’παραδοσιακή απολύμανση’’  σε δημόσια ‘η/και ιδιωτικά κτίρια. Βασίζεται στην ‘’μηχανική πρόληψη λοιμώξεων’’ με διεργασίες από μια ποικιλία συμπληρωματικών εφαρμογών , εναρμονισμένες πάντα σε κάθε απαιτητέα εφαρμογή Υγειονομικών εγκυκλίων και Πρωτόκολλων  για εσωτερικούς χώρους . Η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική υγιεινή στην συνέχεια υποστηρίζεται από συστήματα ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’ και υλικά μακροχρόνιας αντιμικροβιακής αποτελεσματικότητας  για ελαχιστοποίηση  του κινδύνου ή / και την αποτροπή μετάδοσης σε κλειστούς χώρους.

Μελετώντας κριτήρια και ‘’αντενδείξεις’’  : 

 • Προσοχή στις μεμονωμένες εφαρμογές απολύμανσης διότι σύμφωνα με την  εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020)(3) υπάρχει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης και αποκατάστασης πριν την επαναχρησιμοποίηση του χώρου ( χωρίς ρύπους).
 • Χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε προϊόντα μακροχρόνιας αντιμικροβιακής αποτελεσματικότητας που προστατεύουν  τις επιφάνειες, εκμηδενίζοντας σχεδόν την δυνατότητα μετάδοσης- μέσω των επιφανειών- σκοτώνοντας ένα ευρύ φάσμα ιών, βακτηρίων, μυκήτων, μούχλας και ενζυμικών παθογόνων μικροοργανισμών , διότι αυτά τα  προϊόντα– σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 528/2012 (BPR) –θεωρούνται βιοκτόνα και υπόκειται σε αδειοδότηση -έγκριση από τον ΕΟΦ- ή κατάλληλη γνωστοποίηση.
 • Θα πρέπει ο μέγιστος χρόνος μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας τους να αναγράφεται στην έγκριση από τον ΕΟΦ
 • Ανακοίνωση ΕΟΦ: Σχετικά με τις ετικέτες βιοκτόνων προϊόντων με εγκεκριμένη δράση έναντι των κορωνοϊών. (4 ) (Ισχυρισμό έναντι του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2 μπορούν να φέρουν μόνο προϊόντα που διαθέτουν μελέτη έναντι του συγκεκριμένου στελέχους, η οποία έχει αξιολογηθεί από τον ΕΟΦ σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες )
 • Την προσοχή στην επιλογή συσκευών καθαρισμού του εσωτερικού αέρα,  μας επισημαίνουν οι επιστήμονες γιατί μπορεί να προκαλέσουν περισσότερη βλάβη παρά όφελος. Μελετώντας κριτήρια και  ‘’αντενδείξεις’’   –βάση της υπάρχουσας νομοθεσίας – εφοδιαζόμαστε με συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, που αφαιρούν, συλλαμβάνουν αλλά και καταστρέφουν, με κάθε μορφής ‘’ζώνη εξόντωσης’’  την όποια απειλή από  ιούς, μικρόβια –βακτηρία, μικροοργανισμούς, αερομεταφερόμενων βιολογικών παραγόντων  ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), με την προϋπόθεση να αποδεικνύουν ότι, η εν λειτουργία συσκευή δεν παράγει Όζον , τοξικούς ρύπους από τα συστήματα αφαίρεσης – σύλληψης αλλά και δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06. 2017). Στην δε Διεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος (5)  του Υπουργείου Υγείας ,υπάρχει η επισήμανση των συνθηκών υγιεινής  των εσωτερικών χώρων.

Μετά την συμπληρωματική εφαρμογή  των “αναδυόμενων τεχνολογιών’’  με εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης-μηχανισμών ή/και υλικών – για την μείωση κίνδυνου σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση της μόλυνσης, ιών, βακτηρίων , σε επιφάνειες και αέρα εσωτερικών χώρων (π.χ, μακροχρόνιας αντιμικροβιακής αποτελεσματικότητας, περιβαλλοντικής εξυγίανσης, κλπ), για την παραμένουσα δράση τους δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων καθαριότητας – απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

Επιτακτική ανάγκη για χώρους (Μ.Μ.Μ) ή λεωφορείων του ΚΤΕΛ, Πλοίων, Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, ,Κ.Α.Π.Η.,  Σούπερ Μάρκετ, Κέντρων υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης Αμφιθέατρα- αίθουσες μαθημάτων, σεμιναρίων, Αίθουσες θεάτρων –καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, Κ.Ε.Π, ξενοδοχείων, εστίασης, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, σπιτιών, προβολών (σινεμάδες), τουριστικά σκάφη αναψυχής, κλπ

Ο κίνδυνος έκθεσης αυξάνεται όταν οι άνθρωποι δεν φορούν μάσκες και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση σε κλειστό χώρο ή σε μέρη με ανεπαρκή αερισμό. (6) Οι υγειονομικές αρχές με στοχευμένη ενημέρωση προς τους πολίτες, αναλύουν και  εφαρμόζουν  οργανωμένα τον τρόπο της επιδημιολογικής επιτήρησης (7), αλλά και για την τήρηση των μέτρων Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας,(8) κλπ  

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

e-mail: vgenis@otenet.gr 

Αναφορές

 1. http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/09/%CE%91%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%91.%CE%91.%CE%94.%CE%95-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%9A.%CE%91.%CE%94.-%E2%80%98%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%85%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
 2. http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/11/fek_b_5082_2021.pdf
 3. http://klintec.gr/wp-content/uploads/2020/03/6%CE%9A%CE%A86465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-1%CE%9D%CE%94.pdf
 4. https://www.eof.gr/web/guest/announceother?p_p_id=62_INSTANCE_6jVw&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_62_INSTANCE_6jVw_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_6jVw_groupId=12225&_62_INSTANCE_6jVw_articleId=5863679&_62_INSTANCE_6jVw_version=1.0&fbclid=IwAR0QxXZ04Ewtzw9BBTvSmDFAK5oD9dUQI9oXRrcPl72IkICbp47wG-fcV0c.
 5. https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/organogramma/yphresies/36-dieythynsh-ygieinhs-periballontos
 6. https://www.youtube.com/watch?v=xEp-Sdgl9AU
 7. https://covid19.gov.gr/plirofories/
 8. https://www.crete.gov.gr/wp-content/uploads/2020/10/chartis-ygeionomikis-prostasias-apo-ti-loimoxi-covid-19-1.pdf

Διαχειριστικές λύσεις μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής υγιεινής των εσωτερικών χώρων

Πηγή https://www.cleaningnews.gr/διαχειριστικές-λύσεις-μιας-ολοκληρω/

About Giannis Vgenis