Βιο-Περιβάλλον ….λύσεις χωρίς εκπτώσεις, στην υγεία μας.

Βιο-Περιβάλλον ….λύσεις χωρίς εκπτώσεις, στην υγεία μας.      

Σύμφωνα με την ιδέα των δικαιωμάτων του βίου, δικαιώματα προς το ζην και ευ ζην έχει κάθε μορφή του βίου , για την ικανοποίηση των αναγκών μιας ποιοτικά βελτιωμένης και υγιεινής ζωής, διαφορετικών αλλά και σύγχρονων μορφών ζωής  στη γη , μέσα από την προστασία της βιο-ποικιλότητας.

 Το Βιο-Περιβάλλον και τα  δικαιώματα του βίου, συνθέτουν το χώρο και τα όρια της ανάπτυξης, είναι δε ένας από τους σημαντικότερούς παράγοντες των συλλογικών αποφάσεων, όπου όχι μόνο συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά βοηθάει  και στην προστασία του περιβάλλοντος

Η Αναγκαιότητα επίτευξης άμεσων εφαρμογών, με ολοκληρωμένη υποστήριξη στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής περιβαλλοντικής διαχείρισης του εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου, για μια αναβαθμισμένη ποιότητα του τρόπου ζωής, θα  προσφέρει οικονομικότερες λύσεις χωρίς εκπτώσεις στην Υγεία σας, την Περιουσία σας, η το Περιβάλλον.

 ” Η διάκριση ανάμεσα στα εποπτικά μέτρα ελέγχου και στη συστηματική παρέμβαση είναι ζωτική σε αυτό το πλαίσιο. “

Η Πρόληψη από την ρύπανση απαιτεί τη θέσπιση ενός συστήματος επιβράβευσης, γι’ αυτούς που ενδιαφέρονται ειλικρινά για τα προβλήματα του βιο-περιβάλλοντος, δημιουργώντας θετικά κίνητρα για τη διατήρηση και την προώθηση του. Όσοι νόμοι και να  θεσπιστούν για την επιβολή προστίμων η φόρων, σε αυτούς που δεν εισάγουν συστήματα-μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, θα παραμένουν ανενεργοί αν δεν υπάρχει Ενεργειακή και Περιβαλλοντολογική Συνείδηση. 

Η Προστασία του Περιβάλλοντος ξεκινά από τους Εσωτερικούς  χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε.

Στα επιδοτούμενα προγράμματα αλλά και στις προκυριήξεις των διαγωνισμών, οι συμβάσεις πρέπει να αναθεωρηθούν και να συμπεριληφθούν  όροι με επιβράβευση όπου τα συστήματα, οι μέθοδοι και μηχανήματα καθαρισμού να τηρούν περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές και εξοικονόμησης ενέργειας. Μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιβάλει στις τεχνικές προδιαγραφές και όρους για την χρησιμοποίηση συσκευών καθαρισμού με ‘‘Καθαρή Τεχνολογία ’’ , μειωμένη κατανάλωση ενέργειας ,‘‘ Green Label’’ για αφαίρεση ρύπων, διατήρηση εμφάνισης και συγκράτηση σκόνης. Στα δε κριτήρια ανάθεσης μπορεί να επιβραβεύσει τη συσκευή που λειτουργεί καλύτερα και χρησιμοποιεί λιγότερα kW/h.

Επενδύσεις σε αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες με ενεργειακά και περιβαλλοντολογικά βιώσιμες μεθόδους καθαρισμού δεν κοστίζουν, αποδίδουν με αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου, πετυχαίνοντας συγχρόνως την αναβάθμιση της ποιότητας του τρόπου ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Έτσι οι εταιρείες καθαρισμού θα έχουν Ενεργή Συμμετοχή στις αναθεωρημένες συμβάσεις με τις θεσπισμένες προδιαγραφές, θα συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής , με την «απαλλαγή» από το ρυπογόνα μηχάνημα καθαρισμού παλιάς τεχνολογίας που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Έγιναν αντικαταστάσεις με επιδότηση σε μονάδες κλιματισμού. Πόσοι γνωρίζουν ότι όταν ο εσωτερικός χώρος δεν καθαρίζεται σωστά, ίσως να ανακαλύψουν αργότερα ότι μονάδες κλιματισμού που αντικατέστησαν να έχουν γίνει επικίνδυνες,  από τους ανακυκλωνόμενους εσωτερικούς ¨μολυσματικούς  παράγοντες μαζί με τα τοξικά τους προϊόντα¨ από την ρυπογόνο σκούπα τους. 

Η εφαρμογή προγραμμάτων του Green And Clean με συστήματα  καθαρισμού ‘‘Καθαρής Τεχνολογίας ’’, ‘‘ Green Label’’  μπορούν να μας αποφέρουν οικονομία με όφελος 1.034 € μ/ο τον χρόνο και όχι μόνο, σε ένα σπίτι με 94 m² ,πόσο δε περισσότερο σε χώρους εργασίας , φιλοξενίας κλπ

Γιατί πρέπει να εισπνέουμε τα επικίνδυνα , για την υγειά μας, αιωρούμενα σωματίδια στους εσωτερικούς  χώρους;  

Όταν  βασικότεροι εχθροί της υγείας είναι οι ¨μολυσματικοί  παράγοντες και τα τοξικά τους προϊόντα¨, που ζουν στο φυσικό και κοινωνικό μας περιβάλλον, κατοικίας, εργασίας , φιλοξενίας και ψυχαγωγίας, τότε η εφαρμογή  αντιρρυπαντικών τεχνολογιών και μεθόδων στο εσωτερικό περιβάλλον για την εξουδετέρωση τους, , αποτελεί την «ασπίδα προστασίας» για τον ίδιο τον άνθρωπο αλλά και τον χώρο δραστηριοτήτων του.

Η ραγδαία ανάπτυξη της επιβαρυμένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις μέρες μας δημιουργεί την Επιτακτική Ανάγκη χρησιμοποίησης Νέων Τεχνολογιών σε όλους τους τομείς και φυσικά και στο χώρο των κατοικιών. Η συμβατική καθαριότητα, η ο συμβατικός τρόπος που μέχρι τώρα γνωρίζαμε για την καθαριότητα  του σπιτιού μας όπου βιώνουμε την καθημερινότητα μας, ανήκουν πλέον στο παρελθόν.   

Στην Ελλάδα, οι Πανεπιστημιακές έρευνες και μετρήσεις που αφορούν την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, από ρύπους (οικιακή σκόνη) με τα ”αόρατα χημικά κοκτέιλ και τα μικροβιακά φορτία” μέσα σε σπίτια γραφεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικά κτίρια, νοσοκομεία, κ.λ.π. δείχνουν μια διαρκή αόρατη απειλή για την υγεία μας.

Ίσως μετά από χρόνια οι πανεπιστημιακές έρευνες και μετρήσεις στα εργαστήρια που αφορούν την εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα του αέρα, να διαπιστώνουν το πρόβλημα και να μας δείχνουν την παρουσία του ραδόνιου στους εσωτερικούς χώρους να έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα.

Όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι επιστήμονες το πραγματικό πρόβλημα δημιουργείται όταν ο μολυσμένος αέρας με ραδόνιο ή κάποιο από τα θυγατρικά του προϊόντα, εισπνέεται. Λόγω του βάρους του, (είναι το πιο πυκνό γνωστό αέριο) από τη στιγμή της εισόδου του στους εσωτερικούς χώρους ,διασπάται σε μερικά θυγατρικά του ραδιενεργά προϊόντα που μπορεί να προσκολλώνται σε σωματίδια σκόνης και έτσι να συγκεντρώνονται στα χαμηλότερα επίπεδα, με αποτέλεσμα αργότερα να το βρίσκουμε σε δάπεδα, μοκέτες-χαλιά, σαλόνια, στρώματα, και κατ’ επέκταση σε αεραγωγούς, κλιματιστικά, η στην ρυπογόνο σκούπα μας. κλπ.

Μήπως το (Ε.Κ.Π.Α.Α.) Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης , η όποιος άλλος  αρμόδιος φορέας πρέπει να φροντίσει να ενημερώσουν τους Υπεύθυνους της Πολιτείας, ώστε να γίνονται μετρήσεις για την παρουσία ραδόνιου πριν από οποιοδήποτε αντικατάσταση με επιδότηση, για να μην αναρωτιόμαστε αργότερα για  “Ρύπους με αόρατα χημικά κοκτέιλ στους εσωτερικούς χώρους” 

Bio-Εφαρμογές : Ένας από τους σημαντικότερούς παράγοντες με Bio-καθαρισμους επαγγελματικής απορρύπανσης για μια Αποτελεσματικά Παρερχόμενη Καθαριότητα, που βοηθάει στην προστασία του περιβάλλοντος και κατ΄ επέκταση της βιο-ποικιλότητας. 

 Αυτή η σημαντική έννοια πρέπει να έχει ως βασικό στόχο, την εναρμόνιση παρερχομένων υπηρεσιών για ελαχιστοποίηση των βίο-ρύπων μαζί με τους ¨μολυσματικούς  παράγοντες και τα τοξικά τους προϊόντα¨, που ζουν στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον της κατοικία μας, τους χώρους εργασίας , φιλοξενίας και ψυχαγωγίας κ.λ.π..

Υπό το Πρίσμα  μιας αποτελεσματικά παρεχόμενης καθαριότητας , πρέπει να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

  • να προωθηθεί η κατανόηση της έννοιας του βίου από τους ανθρώπους, ώστε να διασφαλιστεί η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του βίου, που συνδέονται άμεσα με το δικαίωμα σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
  • να ενθαρρυνθεί η εισαγωγή νέων καινοτομιών με κανόνες και πρόληψη για το βίο-περιβάλλον, σε κάθε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο, βοηθώντας στην αποκατάσταση της ζημίας που έχει ήδη υποστεί ο βίος, εξ αιτίας των ανθρώπινων ενεργειών,
  • πρόληψη για την ρύπανση ως προτεραιότητα έναντι του ελέγχου,
  • βελτίωση του περιβάλλοντος στη κατοικία μας, τους χώρους εργασίας , φιλοξενίας και ψυχαγωγίας κ.λ.π,
  • οικονομικότερη χρήση κάθε μορφή ενέργειας,
  • οικονομικότερη χρήση κάθε μορφή νερού (ακόμα και του συλλεγμένου από την βροχή)
  • εναρμόνιση δαπανών με την Ποιότητα των Παρερχομένων Υπηρεσιών

Η Τεχνολογία θα είναι σύμμαχος στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής, όταν η αφομοίωση της πράσινης επιχειρηματικής δραστηριότητας ενός επαγγελματικού καθαρισμού, θα αποτελεί μια ευκαιρία επένδυσης μέσα στην κρίση, συμβάλλοντας στην πράσινη ανάπτυξη.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στις αλλαγές που επιβάλλει η σημερινή εποχή για την βελτίωση της ποιότητας του τρόπου ζωής αλλά και η καθιέρωση των Νέων Τεχνολογιών, ως Αναντικατάστατα και Αναγκαία Εργαλεία για την διεκπεραίωση κάθε είδους εργασίας,, καλούν τον επιχειρηματικό κόσμο να ανταποκριθεί στις Αναφυόμενες Ανάγκες.

Green And Clean: Μια θετικά αναδυόμενη επιχειρηματικ ή δραστηριότητα, πολλαπλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον, η οποία ενσωματώνει την ανάπτυξη πράσινων επιχειρήσεων επαγγελματικού καθαρισμού και συνδέεται άμεσα με την πράσινη ζήτηση σε καινοτόμα πεδία που δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί.

Στην Klintec είμαστε πάντα πρόθυμοι στο 2104829839 για να σας ενημερώσουμε για το Ολοκληρωμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο για προγράμματα, Advanced Cleaning Concept, ώστε μέσα από τις Νέες Επιχειρησιακές Ευκαιρίες του Θεσμού της Χορηγίας  ( Sponsoring ) και τις ‘‘Επενδύσεις σε Ανθρώπινο Δυναμικό’’ να προσφερθούν μεταξύ άλλων, Νέες θέσεις εργασίας. 

Εδραιώνουμε την  διεύρυνση των  πολυτομεακών συνεργασιών μας για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής, με κοινό στόχο την βελτιωμένη εκπαίδευση και ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, λαμβάνοντας δράση μέσα από πρακτική εξάσκηση, καθώς έρευνα, μελέτη, προετοιμασία και πρόσβαση σε ένα αξιόλογο μηχανισμό στήριξης, αποτελούν ένα αναπόσπαστο τμήμα Ανέλιξης μιας Νέας Βιομηχανικής Επανάστασης στο χώρο της καθαριότητας.

Πληροφορίες μπορείτε να μας ζητήσετε με ένα email στο info@klintec.gr η να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://www.cleaningnews.gr/?p=5650

www.greenandclean.gr/ http://www.greenmiteclean.gr/   

Σχετικά Άρθρα

Εναλλακτική Καθαριότητα : Δεν πλένω….. Απορρυπαίνω – Εξυγιαίνω – Εξοικονομώ .

Η Επικινδυνότητα της επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους .

Μούχλα στα Χαλιά !!!!

Η συμβίωση με τα ακάρεα και η αντιμετώπιση τους.

                                                                                                      

 

About Giannis Vgenis

Αφήστε μια απάντηση