Βιομηχανικές Βούρτσες

Βασίλειος Ν. Βασιλάκος

Βιομηχανικές Βούρτσες

Σάρωθρα – Μελέτες – Κατασκευές

Εργ/σιο: Κουλούρα Αιγίου.
Τηλ.: 26910 61141, Fax.: 26910 74171

Web: http://industrial-brushes.gr
E-mail: info@industrial-brushes.gr

Πηγή: Hygienichome.gr

About Giannis Vgenis