Αποφορτιζόμαστε τους «βρώμικους θύλακες »και συμμετέχουμε στη μείωση του ‘’μολυσματικού φορτίου’’.

Αποφορτιζόμαστε τους «βρώμικους θύλακες »και συμμετέχουμε στη μείωση του ‘’μολυσματικού φορτίου’’.

Όταν για την αναβάθμιση του πολύπλοκου εσωτερικού περιβάλλοντος, υπήρξαν  ερωτήματα από τους καταναλωτές που χρειάζονταν μελέτη για να δοθούν απαντήσεις, σήμερα το άγνωστο του  Coronavirus θα πρέπει να οδηγήσει τους επαγγελματίες καθαριστές ταπήτων σε ένα ‘’άλμα πολλαπλής θωράκισης,’’ απέναντι από τις άγνωστες προκλήσεις για την «μικροβιολογική ασφάλεια» άλλα και τους  άγνωστους κίνδυνους.

Ο στόχος της ενημέρωσης είναι η ανάδειξη της κατάστασης και το ‘’θετικό πρόσημο ’’ της διαφορετικότητας για την ‘’διαχρονική αξία ’’, όπου η κρίση μπορεί να αποδώσει τα ‘’παράπλευρα περιβαλλοντικά οφέλη’’ , ώστε μαζί με την υπέρβαση των απαιτήσεων, όταν γίνεται σωστά και με προδιαγραφές, να δημιουργηθεί το ‘’συν’’ στην ανάπτυξη της σκέψης των καταναλωτών , για την μέγιστη προσπάθεια που καταβάλλεται από τους ενασχολούμενους με τον καθαρισμό των χαλιών,  παπλωμάτων, υφαντών,  ώστε να έχουν μια Υγιέστερη Διαβίωση, πολύ δε περισσότερο οι κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Όπως κάθε χρόνο , πολύ δε περισσότερο φέτος –λόγο των καταστάσεων-  θα συνεχιστεί η προσπάθεια μας για την ανάδειξη μιας επαγγελματικής διαχείρισης του Βιο-περιβάλλοντος, με προγράμματα για την  προαγωγή καθαριότητας και υγιεινής σε επίπεδο υπηρεσιών και εξοπλισμού, με στόχο την  προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής μέσα από  οικονομικά έξυπνες λύσεις για βελτίωση του τρόπου ζωής. Έχοντας ως γνώμονα πάντα το ότι η καθαριότητα είναι πολιτισμός, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε σωστή ενημέρωση , για μια επιμελημένη εφαρμογή μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες τήρησης μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης καθαριότητας ,  έτσι ώστε να συμβάλουμε με την πρόληψη ή και να περιορίσουμε ή και να περιορίσουμε κατά πολύ συμπτώματα ασθενειών, (π.χ άσθματος, αλλεργικών αναπνευστικών και πνευμονολογικών  συμπτωμάτων κλπ.) προερχόμενες ακόμα και από αιωρούμενους εσωτερικούς ‘‘μολυσματικούς παράγοντες ’’

Ερωτήματα καταναλωτών :

Να τινάξω τα χαλιά; Να τα δώσω για πλύσιμο;

Τις κουρτίνες, τα παπλώματα και τα υφαντά;

Απάντηση: Αποφορτίζω τους εσωτερικούς χώρους από όλα τα παραπάνω.

Σκέψεις – Προτάσεις:  

Όταν ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού και των εφαρμογών του, τότε θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας , ότι το «υποτίθεται καθαρό» είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο –αυτή η τρομερότερη μάστιγα της ανθρωπότητας – και δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’  έναντι μολυσματικών παραγόντων,  τότε  πρέπει να φροντίσουμε  να  Βάλουμε ένα Συν + στην  προαγωγή της καθαριότητας και  υγιεινής των χωρών μας.

Για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, δημιουργείται η επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης μιας εξελιγμένης εναλλακτικής διαχείρισης τηρώντας τις διαδικασίες ‘‘Ιχνηλασιμότητας’’ –με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – για την αποδοτικότερη χρήση των εφαρμοσμένων εναλλακτικών λύσεων.

Η πολυπλοκότητα ενός σύγχρονου και εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος ,  μπορεί να αντιμετωπιστεί με εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές. Η συστηματική παρακολούθηση και καταγραφής  καλύπτοντας  όλες τις διαδικασίες των φάσεων παραγωγικής επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο , εξυπηρετώντας την ασφάλεια  καταναλωτή και φορέα που το εφαρμόζει.

Όταν η βασική προτεραιότητα είναι ασφάλεια της υγιεινής για όλους μας , η απομάκρυνση του “μικροβιακού φορτίου”  μαζί με τον ασφαλή τρόπο για την καθοριστική συμμετοχή στη μείωση – σημαντική ελάττωση –  και διασπορά του , θα δώσουν μια ‘’ανακούφιση’’ στους καταναλωτές.

Έτσι οι Επαγγελματίες καθαριστές ταπήτων θα πρέπει να εφαρμόζουν κάποιο σύστημα Ιχνηλασιμότητας (Traceability), αφενός μεν να λυθεί η πολυπλοκότητα στην διαφάνεια για τον έλεγχο εφαρμοστικότητας, αφετέρου δε με την διασφάλιση του εύρους των πληροφοριών από ένα τέτοιο σύστημα, θα λειτουργήσει ως μία βασική επιχειρηματική διαδικασία διαχείρισης ποιότητας για την ασφάλεια των καταναλωτών . Οι αποκλίσεις των τιμών θα γίνουν μικρότερες, ή δε ζήτηση από τους καταναλωτές μεγαλύτερη, αφού η διασφάλιση της ποιότητας θα τους προσέφερε ακόμα περισσότερη προστασία από την επικίνδυνη επιμόλυνση των εσωτερικών χώρων.

Οι μέθοδοι που θα εφαρμοστούν θα πρέπει να τηρούν τα ποιο αυστηρά προγράμματα  διαδικασιών ,άλλα και με πρωτοκολλά εφαρμογών καθαριότητας, αποκατάστασης και απολύμανσης για κάθε χαλί , μαζί με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας  , ώστε να εξασφαλίζουν την ασφαλή παράδοση των χαλιών στους καταναλωτές χωρίς ‘’επιμολυσμένο περιβάλλον’’ , άλλα και χωρίς φθορές, κλπ

Πρέπει να συμμετέχουμε όλοι στην υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, έτσι  ώστε να επιτευχθεί με τον καλύτερο αποδεκτά τρόπο η κάθε αντιμετώπιση χωρίς εποπτικά μέτρα ελέγχου, για την βελτίωση των συνθηκών προστασίας της Υγείας των καταναλωτών.

Τα βιοκτόνα απολυμαντικά είναι σκευάσματα που πρέπει να τηρούνται Αυστηρά οι  Κανονισμοί & η Ορθή Χρήση τους.

Είναι πιθανή η επιβίωση του κορωνοϊού SARS–CoV-2  ιού στον περιβάλλοντα χώρο των χαλιών ;

 Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι ο κορωνοϊός SARS–CoV-2  να είναι  λιπόφιλος, με την τάση να ενώνεται με το λίπος είτε αυτό προέρχεται από το δέρμα μας, είτε από μια λιπαρή επιφάνεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής του ιού πάνω στο δέρμα καταρχήν, αλλά και στις επιφάνειες  αφού έχουν δημιουργηθεί ισχυρές ελκτικές δυνάμεις μεταξύ τους .κλπ

Η ανωτέρω λιπόφιλη συμπεριφορά, μας οδηγεί στην αναγκαία λήψη σχολαστικών μέτρων καθαρισμού – απολύμανσης και των των χαλιών. Γεγονός που καθιστά τον επαρκή και σχολαστικό καθαρισμό (Ενδελεχή απορρύπανση) σε βάθος (Deep-Depollution) (με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια) ως απαραίτητη ενέργεια πριν την κάθε πλύσιμο και απολύμανση.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί να επιβιώνει σε επιφάνειες από λίγες ώρες έως αρκετές ημέρες και εξαρτάται από τις ποικίλες συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον (θερμοκρασία και υγρασία) και τον τύπο της επιφάνειας (μέταλλο, ξύλο, χαρτί, γυαλί, πλαστικό κ.α.).

Η συμπεριφορά των ιών σε «βρώμικες επιφάνειες» , είναι γνωστή από το παρελθόν. Τα χαλιά ως «βρώμικοι θύλακες » συγκεντρώνουν έκτος των άλλων ‘’αιωρούμενους λιπαρούς ρύπους’’  άλλα ίσως και τις ‘’ λιπόφιλες στοιβάδες’’ από κύτταρα, όπου δεν έχει αποκλειστεί ακόμα η επιβίωση του, μιας και στα χαλιά υπάρχει (πλαστικό, χαρτί, γυαλί, μέταλλο, ξύλο, κ.α.).

Παρόλο με τις ανοιξιάτικες αλλεργίες υπάρχει το φτέρνισμα, ακόμα και με την ‘‘ανοιξιάτικη καθαριότητα’’  δεν έχουν  όμως “συμπτώματα πυρετού”, οι δε ενδείξεις  παραμένουν ακόμα ασαφείς κατά πόσο ο νέος κοροναϊος θα ‘’απομακρυνθεί’’ κατά τους θερμότερους μήνες.

Πρέπει όλοι ως καταναλωτές να εμπεδώσουμε πως όσοι ενασχολούνται με την καθαριότητα , επιβάλλεται να δρουν χωρίς επαφή ως ‘’τονόμετρα  αέρος ”  έτσι ώστε να μην μολύνονται οι ίδιοι ,αλλά και χωρίς να μολύνουν και τους άλλους.

Καταναλωτές :

1) Βάζετε τα χαλιά σας σε νάιλον θήκες και καλείται τον Επαγγελματία καθαριστή ταπήτων.

2) Αν υπάρχει αποδειγμένα μόλυνση βάζετε επισήμανση στο χαλί και ενημερώνετε από πριν για την –ειδική παραλαβή –των χαλιών .

3) Λόγου της ύπαρξης  χρονοκαθυστέρησης για την παραλαβή, βγάλτε τα χαλιά έξω την ημέρα ή/και ώρα της παραλαβής.

4) Στο δελτίο παραλαβής θα αναγράφεται ότι θα παραλάβετε και Βεβαίωση εργασιών για την απολύμανση των χαλιών σας .

Δεν πρέπει όμως να αγνοείται η εκτεταμένη προεργασία ώστε να λαμβάνονται τα ανάλογα μετρά προστασίας της υγείας, εφαρμοστών και καταναλωτών ,της περιουσίας αλλά και του περιβάλλοντος.

Επαγγελματίας καθαριστής ταπήτων:

  1. Με την επικοινωνία για την παραλαβή των χαλιών ,ζητάμε πληροφορίες για μολυσμένα χαλιά  και αν έχει γίνει απολύμανση στο χώρος. Το υλικό αναγράφεται στην βεβαίωση . ( Πολλές ‘’προληπτικές απολυμάνσεις’’ έχουν γίνει και με λευκαντικούς παράγοντες που δεν μπορούν να αποκλειστούν προβλήματα – με την επιπρόσθετη υγρασία– στο χαλί, κλπ ).
  2.   Κατά την παραλαβή λαμβάνουμε  μέτρα ατομικής προστασίαςκαι υγιεινής και ποτέ δεν ξεχνάμε  να πλένουμε σωστά τα χέρια μας.  Τα δε ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης.
  3.  Χρήση απολυμαντικού στο χαλί για συμμετοχή στη μείωση – σημαντική ελάττωση –  και διασπορά ‘’μολυσματικού φορτίου’’, κατά την μεταφορά από τον χώρο παραλαβής στο αυτοκίνητο ,είναι σημαντική και συμβάλει πολλαπλά.
  4. Η εισαγωγή στους ‘’ξεχωριστούς’’ αποθηκευτικούς χώρους για τα χαλιά με «βρώμικους θύλακες » θα πρέπει να προσέρχονται μετά την υποχρεωτική απορρύπανση τους.  Επιπλέον χρήση ψυχρού εκνεφωτή (cold fogger) για απολύμανση στον καθημερινό όγκο παραλαβής των  χαλιών,  βοηθά  στη συμμετοχή για  την μείωση – σημαντική ελάττωση –  και διασπορά ‘’μολυσματικού φορτίου’’ και συμβάλει πολλαπλά.

Προσοχή στις μεθόδους και τον εξοπλισμό για τηνασφαλή απορρύπανση των χαλιών (ακόμα και των ποιο ευαίσθητων). Για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων, (Οδηγίες και μέτρα πρόληψης που ανάρτησε το ΕΛΙΝΥΑΕ σε εργασιακούς χώρους) χρησιμοποιούμε εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές εναρμονισμένες στην εξωστρέφεια του σήμερα, με συστήματα τινάγματος για να κατακρατουν περίπου το 99,97% των ‘‘ρυπογόνων μικροβιακών φορτίων’’.  Υπάρχουν τρεις τρόποι απορρύπανσης των χαλιών,  άλλα για κάποιους απ΄ αυτούς  χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, είτε στη ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων είτε στις φθορές ή/και καταστροφές των χαλιών.

  • Λόγο του ότι τα χαλιά πλένονται με νερά σε ’’θερμοκρασία περιβάλλοντος’’ χρειάζεται περισσότερη τριβή με απορρυπαντικά και κάλο ξέβγαλμα και  απολύμανση με  εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. υλικά , που να μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους τύπους των χαλιών.
  • Προσοχή δεν προμηθευόσαστε μόνο τα απολυμαντικά, χρειάζεται και τεχνική μελέτη, για τις μεθόδους και τρόπους εφαρμογής, έτσι ώστε όταν θα γίνει ένας έλεγχος ‘’ιχνηλασιμότητας’’, θα μπορεί  να διαπιστωθεί αν ελήφθησαν όλα τα μέτρα για την ολοκληρωμένη εφαρμογή απολύμανσης των χαλιών.

Για τα επιβαρυμένα χαλιά συμπεριφερόμαστε όπως  στα χαλιά ‘’έκτακτων αναγκών’’, διότι η  μικροβιακή και βακτηριακή δραστηριότητα υπήρχε και από πριν, είτε  με τα επικίνδυνα και ανθεκτικά «σπιτικά» βακτήρια, άλλα και το μυστηριώδες μικρόβιο που εξαπλώνεται «αθόρυβα» σε όλο τον κόσμο.

Πρέπει να συμβάλουμε ενεργά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των καταναλωτών, καθώς η επιλογή της μεθόδου για την εφαρμογή μαζί με την χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο αποκατάστασης των χαλιών, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών ή/και καταστροφής των.

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται  στους χρηστές επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού, διότι κανένας τρόπος απολύμανσης του ανακτημένου νερού δεν αντικαθιστά το σύνολο της ολοκληρωμένης απολύμανσης των χαλιών.

Η εγγυημένη ποιότητα λοιπόν μέσα από την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων θέτει εκτός τους ‘‘εγγυητές χαμηλότερης τιμής’’.

Πριν από χρόνια αναφερόμουν στην Επιτακτική Ανάγκη για Επαγγελματικό Καθαρισμό Χαλιών και Ινωδών Επιφανειών, άλλα και συνεχίζω να αναφέρω στους  Tapitokatharistes.net ,για τις Βέλτιστες Πρακτικές και την  Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού.

Με βάση τον αναλυτικό πίνακα για την  Κοστολόγηση Υπηρεσιών Καθαρισμού Χαλιών (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ 2011) ,  όπου αναφέρετε  ότι , για τους καταναλωτές μια ‘’λογική τιμή’’ θα ήταν περίπου 6,07 €/τ.μ,, θα προσπαθήσω με το παράδειγμα του αντίστοιχου πίνακα με την Ανάλυση παρεχόμενων υπηρεσιών καθαρισμού των χαλιών ανά m²,  έτσι ώστε να γίνει πιο κατανοητό το  κόστος  και  οι καταναλωτές να γνωρίζουν  περίπου τι συμπεριλαμβάνει το πλύσιμο και φύλαξη μεταξύ 2,42 €/τ.μ., 3,12 €/τ.μ., 3,90€/τ.μ. , 4,50€/τ.μ., αλλά και  5,95 €/τ.μ., 6,50 €/τ.μ. , 6,85€/τ.μ.κλπ,και να συγκρίνουν τις υπηρεσίες , χωρίς να συμπεριλαμβάνονται άλλες παράπλευρες ‘’απώλειες’’ , από αρνητικά αποτελέσματα.

Αναφέρω ότι μετά από μια πρώτη έρευνα και κοστολόγηση, το επιπλέον κόστος λόγο Coronavirus ανέρχεται από 0,85€/τ.μ με 1,25€/τ.μ ( δεν συμπεριλαμβάνει  φορολογικές επιβαρύνσεις )  

Έτσι λοιπόν οι καταναλωτές θα αναθεωρήσουν το σκεπτικό, ότι η επιχείρηση που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή,  είναι η επιχείρηση που πρέπει να συνεργασθούν για τον αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο καθαρισμού  των χαλιών τους.

Υ.Γ : α) Για την λύση στο πρόβλημα της προμήθειας – καθώς είτε είναι δύσκολη ή ανέφικτη η εύρεσή τους, (Μάσκες, Φόρμες, Γάντια ,Γυαλιά, κλπ) υπάρχει Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

β) Για επιτόπιες εφαρμογές (εσωτερικοί χώροι) για μοκέτες από τοίχο σε τοίχο, σαλόνια στρώματα στο επόμενο άρθρο.  

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες ,  ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail,  κ.λ.π

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   https://www.cleaningnews.gr/?p=12122   

About Giannis Vgenis