Αναδεικνύουμε την ‘’θετική αντίδραση ’’ με ενισχυμένη την κοινή δράση, στην πράξη.

Αναδεικνύουμε την ‘’θετική αντίδραση ’’ με ενισχυμένη την κοινή δράση, στην πράξη.

Στην ενισχυμένη κοινή δράση ένας  εργαζόμενος  ή και ένας  σπουδαστής διαθέτει  περίπου 480,00 € το χρόνο ,για μάσκες και αντι/τικά στα Μ.Μ.Μ. ,κλπ διότι:

 Ο κίνδυνος έκθεσης αυξάνεται όταν οι άνθρωποι δεν φορούν μάσκες και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση σε κλειστό χώρο ή σε μέρη με ανεπαρκή αερισμό.

Η  Υπενθύμιση των μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, χρειάζεται μια πολυεπίπεδη προσέγγιση  και συμπληρωματικά μέτρα.

Καθαρισμός και Απολύμανση των Μέσων Μαζικής Μεταφορά

Συστηματικός, συνεχής και επαρκής αερισμός στα Μ.Μ.Μ. και των επιβατικών σταθμών.

Δεν γνωρίζω γιατί έχει πρόκυψη η καθυστέρηση για τα’’ προαναγγελθέντα’’  –πριν από δέκα μήνες -συμπληρωματικά μέτρα στα Μ.Μ.Μ.,  όσον άφορα τον εσωτερικό αέρα για την προστασία της Δημόσιας υγείας των επιβατών ,όταν θα μπορούσε να γίνει εφοδιασμός με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία. Οι συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, θα πρέπει να αφαιρούν, συλλαμβάνουν ,να καταστρέφουν, ιούς, μικρόβια –βακτηρία, μικροοργανισμούς, αλλά και την όποια άλλη απειλή από αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020)και με την προϋπόθεση ότι  μπορούν να αποδείξουν ότι, η εν λειτουργία συσκευές δεν παράγουν δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017) αλλά για την  επισήμανση των συνθηκών υγιεινής  των εσωτερικών χώρων , οπού υπάρχει στην Διεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας , https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/organogramma/yphresies/36-dieythynsh-ygieinhs-periballontos.

Αξιολογώντας τον βαθμό κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού ως «πολύ υψηλό» σε μια επιτακτική ανάγκη ως συμπληρωματικό μέτρο υπάρχει και την Ελλάδα  με τις ανάλογες Εγκρίσεις του ΕΟΦ (ΑΠ-1247-02) για τις επιφανές η εφαρμογή  μακροχρόνιας αντιμικροβιακής δράσης  ως ‘’ Ασπίδα Προστασίας ’’ –που μπορεί και επιτυγχάνει την πρόληψη σε επιφάνειες, για τα ολοκληρωμένα μετρά προστασίας σε παραμέτρους που επηρεάζουν την καθαρότητα (διαύγεια), του εσωτερικού αέρα.

Επιπλέον, λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων ιογενούς αιτιολογίας, προτείνεται η εντατικοποίηση των προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης.

Η τήρηση τακτικών προγραμμάτων α) καθαρισμού και εφαρμογής απολύμανσης, υπάρχει στην εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ/οικ. 199541/20-3-2020 και ΑΔΑ:6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SAR S-CoV-2»  , οπού το  Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμου-απολυμάνσης ,  επισυνάπτοντας και την προαναφερθείσα απαιτητέα εγκύκλιο . ΠΡΟΣΟΧΗ, υπάρχει και στην Εγκύκλιο για τους Υγειονομικούς έλεγχους για το σχολικό έτος 2021–2022 και στα Μέσα Μαζικής Μεταφορά των μαθητών.

Όταν οι πανδημίες μεταμορφώνουν την καθημερινότητα μας χρειάζονται  κατεπείγοντα μέτρα στην πράξη :

 1. Χρειάζεται ο επαναπροσδιορισμός στην πολιτική των συμβάσεων -από δημόσιους ‘η/και ιδιωτικούς φορείς -για την υγειονομική εξασφάλιση των εσωτερικών χώρων.
 2. Σύνταξη επιστημονικής τεχνικής μελέτης καθαρισμού – απολύμανσης κάθε προσφοράς. 
 3. Πιστοποιημένη εκπαίδευση σε διαδικασίες καθαρισμού – απολύμανσης
 4. Υπενθυμίζω ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη). Επιπλέον με (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004) επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.
 5. Η αποκατάσταση των χώρων  με μέτρηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα κατά την παράδοση των εργασιών (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης, Ε.Ο.Δ.Υ. κ.α),  όπου θα εξασφαλίζει κατά το μέγιστο δυνατό την μη ύπαρξη αρνητικών αποτελεσμάτων . π.χ (επιμόλυνση , δευτερογενείς μολύνσεις,).

Η Υγειονομική Ασφάλεια αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για όλους μας.

Συμπεραίνοντας ,για να μπορούν να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία,  στην συμπληρωματική προστασία των εσωτερικών χώρων για την δημόσια υγεία, οι φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους :

 • Γίνεται έλεγχος  με βάση την αρ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ/οικ. 199541/20-3-2020 για την τήρηση των μέτρων που αφορούν  θέματα διενέργειας απολυμάνσεων ;
 • Γίνεται έλεγχος για τις μεμονωμένες εφαρμογές απολυμαντικών με (ψεκασμο, εκνέφωση  κ.λ.π.) ή ομίχλης (υποκαπνισμό) , αν γίνεται αποκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης, Ε.Ο.Δ.Υ.) κλπ, 
 • Γίνεται έλεγχος για τα μέσα τεκμηριωμένης απόδειξης , για το ότι δεν έχουν παραμείνει  ‘’ρυπογόνα  χημικά κοκτέιλ’’ μαζί με  τους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων ;
 • Γίνεται έλεγχος για τα μέσα τεκμηριωμένης απόδειξης ότι πραγματοποιήθηκε η απολύμανση;
 • Γίνεται έλεγχος για τον επαγγελματικό εξοπλισμό των εφαρμογών καθαρισμού-απολύμανσης ;
 • Γίνεται έλεγχος  για το αν υπάρχει συνεργασία με επιστήμονα, ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα ; (πχ Επόπτης Δημόσιας Υγείας, κλπ)
 • Γίνεται έλεγχος αν είναι  Πιστοποιημένοι οι εφαρμοστές καθαρισμού -απολύμανσης  (πχ καθαρίστριες/τες)
 • Γίνεται έλεγχος  για την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δίδεται στον καθαρισμό και την απολύμανση των χειρολαβών και στηριγμάτων, από όπου κρατούνται οι επιβάτες, και στους διακόπτες ειδοποίησης στάσης καθώς και στην πραγματοποίηση έκτακτου καθαρισμού και απολύμανσης όταν παραστεί ανάγκη;  (Προσοχή τα αντισηπτικά είναι για τα χέρια !!!) .
 • Γίνεται έλεγχος  για την μέτρηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα με την παράδοση των εργασιών;

Ενημέρωση με αναφορές ανάλυσης των εγκύκλιων υπάρχουν και στο Βιβλίο Περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων στην εποχή της COVID-19  με έκδοση από την Περιφέρεια Κρήτης,- ως  ένα βιβλίο “φροντιστήριο”-από τους συγγραφείς, Υγιεινολόγο Δρ. Αντώνη Παπαδάκη και Χημικό Πολυμερών Υλικών Δρ. Ελευθέριο Κουφάκη.

Το πλήρες γραπτό Σχέδιο Δράσης  μπορεί να έχει άμεση σχέση με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου- Check list ), όπου θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα , όπου θα αποδεικνύουν την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους .

Κατεπείγοντα μέτρα στην πράξη –µε διαφανή τρόποκαι  την αυστηρότητα των υγειονομικών ελέγχων -εφόσον  δεν υπάρχει ‘’επιτρεπτός χρόνος’’,όπου  οι‘’ηλεκτρονικοί αυτόνομοι έλεγχοι’’  των υγειονομικών απαιτήσεων μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα , δίνουν ένα κίνητρο στην επιδημιολογική επιτήρηση , αλλά και στην ‘’εξάλειψη των διαστρεβλώσεων”  μιας και με το (ΦΕΚ Β’ 50820 4-11-2021) οι  Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας έχουν διαχωριστεί με ξεχωριστό Κ.Α.Δ. από τις Απολυμάνσεις.

Έτσι οι πολίτες  (ταξιδευτές,  εργαζόμενους, εκπαιδευόμενους, γονείς), θα διασφαλίζονται από τις ’’σοβαρές απειλές  ‘’ μιας και θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να έχουν και όχι απλά να αισθάνονται την υγειονομική εξασφάλιση. «Σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ)» .

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε συμπόρευση όλων των δυνάμεων με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας, κινητοποιεί την συλλογική ευαισθησία ως κινητήριο δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.

Στην KlinTec  παρέχοντας  πλήρη εκπαίδευση υποστηρίζουμε επιπλέον συνεργασίες που αναπτύσσονται, με επιχειρήσεις-εταιρίες που ασχολούνται με: Facility Cleaning Services,  Επιτόπιων Καθαρισμών -Απολυμάνσεων, Απεντομώσεων – Μυοκτονιών, Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Γενικών Καθαρισμών ,Υπηρεσίες Σεγνοκαθαριστηρίου, Housekeeping, , έτσι ώστε εκμεταλλευόμενοι τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους επιτυγχάνοντας το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

«Όταν κάποιος μοιράζεται κάτι χρήσιμο μαζί σας, έχετε ηθική υποχρέωση να το μοιραστείτε με τους άλλους»

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες ,  ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail,  κ.λ.π

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Όλο το άρθρο: Αναδεικνύουμε την ‘’θετική αντίδραση ’’ με ενισχυμένη την κοινή δράση, στην πράξη

Πηγή :  https://www.cleaningnews.gr/αναδεικνύουμε-την-θετική-αντίδρα/

About Giannis Vgenis