Αναβαθμίζεται η ποιότητα του ύπνου στα ξενοδοχεία.!!!!

Κερδισμένοι οι φιλοξενούμενοι επισκέπτες- ταξιδευτές , με την αναβαθμισμένη ποιότητα του ύπνου, μετά την ισχύουσα απόφαση της Υπουργού Τουρισμού , οι δε αλλαγές εστιάζονται σε συμπλήρωση ή τροποποίηση συγκεκριμένων κριτηρίων, βαθμολογούμενων ή μη, των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ξενοδοχείων, όπως είχαν θεσπιστεί  στο ΦΕΚ 10 2015 Αριθμ. 216 του Άρθρου 7, Παράρτημα  «Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και βαθμολογούμενα κριτήρια για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων».

Η Αναβάθμιση του 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση,  από ΠΡ: (Προαιρετικό βαθμολογούμενο κριτήριο) με 100 Μόρια,  αντικαθίστανται ως εξής: όπως το Κριτήριο 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση σε Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή) ,  όπου πέραν των άλλων, οι αλλαγές περιλαμβάνονται αναλυτικά στον πίνακα .

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση Υ Υ Υ Υ Υ Απαιτείται πιστοποιητικό ή σχετική απόδειξη καθαριστηρίου ή ύπαρξη ειδικής συσκευής καθαρισμού στρωμάτων (ατμοκαθαριστής) στο ξενοδοχείο εκτός αν καλύπτεται το συγκεκριμένο κριτήριο με άλλο τρόπο, π.χ. εγγύηση κατασκευαστή

Για διευκόλυνσή σας, για την παλαιότερη απόφαση, είχαμε αναφερθεί με άρθρο για το καλοδιατηρημένο στρώμα και τον καθαρισμός του.

Μια Αναβάθμιση του 4.27  Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση, όπου καλύπτει πλήρως το 4.1 Κρεβάτι με σύγχρονο και καλοδιατηρημένο στρώμα στην Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή). Αυτό διότι, όπως αναφέρεται και στο εγχειρίδιο επαγγελματικής κατάρτισης  «Σύγχρονες τεχνικές και ειδικές επεξεργασίες καθαρισμού ταπετσαριών», (Bio-Εφαρμογές Καθαρισμού Στρωμάτων) για την Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων ,  οι Bio-Εφαρμογές καθαρισμού με απορρύπανσης και αναζωογόνηση των στρωμάτων είναι υποχρεωτικές , έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστή, η ενδεικνυόμενη ασφαλής μέθοδος του «ανέγγιχτου πλυσίματος»,  για να έχουμε το επιθυμητό  αποτέλεσμα,  για το 4.1 Κρεβάτι με σύγχρονο και καλοδιατηρημένο στρώμα στην Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή)

Προσοχή: Οι Ξενοδόχοι που αγοράζουν καινούργια στρώματα, πρέπει να τους προσκομίζεται και βεβαίωση, ότι τα στρώματα έχουν απορρυπανθεί, βάση του Κριτήριου 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση σε Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή).

Και δεν ξεχνάμε το σπουδαιότερο  ότι :

1) α. Τις εγκύκλιους από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, για την τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Επιβατών),  αλλά και στις Περιφέρειες και  Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, για να λάβουν μέτρα προστασίας από αρθρόποδα υγειονομικής σημασίας. (Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ως Εξαιρετικά Επείγον).

β. Την αύξηση ιών, βακτηρίων, αλλά και την αύξηση της ανθεκτικότητας των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών εχθρών), όπου δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες αντιμετώπισης τους με απαιτήσεις, απέναντι στα προβλήματα της “ εσωτερικής επιμόλυνσης’’.  Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, στις Προσφορές για παροχή υπηρεσιών, η για Αγορά εξειδικευμένου επαγγελματικού εξοπλισμού, ώστε να γίνονται από το προσωπικό σας μιας και ο εξοπλισμός των Bio-εφαρμογών χρειάζεται και για την προεργασία, από αρθρόποδα υγειονομικής σημασίας όπως, κοριούς, ψύλλους, ψείρες, ψώρα και τσιμπούρια (Κρότωνες),  ώστε με την άμεση επέμβαση να προλαβαίνετε η εξάπλωση.

γ. Ότι η προεργασία των Bio – εφαρμογών με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, κρίνεται απαραίτητη, πριν ή και μετά από κάθε εφαρμογή με βιοκτόνα με την υποχρεωτική παρουσία του επιστήμονα , ή υπέρθερμου ατμού (πίεση 10 bar για 184,13ο C), θερμικής απεντόμωσης, ελεγχόμενης ή και τροποποιημένης ατμόσφαιρας, στους εσωτερικούς χώρους.

δ. Η απομάκρυνση,  των αλλεργιογόνων  παραγόντων και παρασίτων, αλλά και μεγάλης ποσότητας αυγών,  θα μειώσει την αναπαραγωγή τους ,  έτσι ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση του χώρου από υπερβολικές χρήσεις βιοκτόνων κατά το 1/3 περίπου, αλλά και από τα προβλήματα της “επικίνδυνης  εσωτερικής επιμόλυνσης”, το κόστος των επισκέψεων αλλά και την ταλαιπωρία».

2). Όπως τονίζεται και στον Οδηγό Ορθής Πρακτικής για προστασία από ζωικούς εχθρούς- έντομα στην  (Σελίδα 27), σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση  έχουν η καθαριότητα, οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής ,όπως στα ακάρεα της σκόνης, δοθέντος του ότι το άσθμα και οι λοιπές διαταραχές οφείλονται περισσότερο στα παράγωγά τους (τεμαχίδια, εκκρίματα, αποχωρήματα κ.ά.) και όχι στα ακάρεα αυτά καθ’ αυτά, προτείνεται η συχνή απομάκρυνσή τους με εξειδικευμένο καθαρισμό και όχι απαραίτητα στην χρήση βιοκτόνων

3) Μούχλα στο στρώμα: Τα τελευταία χρονιά συνειδητοποιούμε ότι η μούχλα στο στρώμα είναι πιο συχνή. Οι συχνότερες διαταραχές υγείας που προκαλούνται εξαιτίας της μούχλας στους εσωτερικούς χώρους, είναι κυρίως οι αλλεργίες και αναπνευστικές παθήσεις.

4) Δεν ψεκάζουμε ή υγραίνουμε ένα ύφασμα, ούτε με ατμό (ατμοκαθαριστή) ή  υπέρθερμο ατμό , όταν δεν έχει γίνει απορρύπανση (αφαίρεση ρυπογόνων μικροβιακών φορτίων, σκόνης, κλπ), διότι θα δημιουργηθεί υγρασία, ανάπτυξη μυκήτων,  μούχλα με την συνακόλουθη καταστροφή του υφάσματος , ή και του λάτεξ. κλπ

5) Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε σε υφασμάτινες ταπετσαρίες, απολυμαντικά χωρίς την έγκριση του Ε.Ο.Φ. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι η κυκλοφορούν  ‘‘πιστοποιητικά’’ με Βιοκτόνα προϊόντα,  όπου έχουν  εγκριθεί  για την καταπολέμηση εντόμων και αραχνοειδών και όχι για απολύμανση από αλλεργιογόνους παράγοντες που βρίσκονται εντός στρωμάτων ή άλλων ινωδών επιφανειών. Εφαρμογές  τέτοιων προϊόντων  σε χώρους που παρέχονται υπηρεσίες στέγασης ή/και σίτισης κτλ (πχ ξενοδοχεία, πλοία, κλπ) πρέπει να εκτελείται από επαγγελματίες που έχουν προβεί στην προβλεπόμενη «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών»  σύμφωνα με το νόμο 3919/2011 και να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στη ισχύουσα νομοθεσία

6) Όλα αυτά γιατί, μια εφαρμογή χωρίς τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό, την επαγγελματική κατάρτιση σε εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης με αναζωογόνηση, εξυγίανση και απολύμανση, θα μπορούσε  να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα,  στην εκτελεσθείσα εφαρμογή του καθαρισμού, ή/και της απολύμανσης, υπενθυμίζοντας πάντα  ότι,  το “υποτίθεται καθαρό” είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο.

Με το πρόγραμμα Reciprocity = (.Αμοιβαιότητα + . Ανταποδοτικότητα) …. χτίζοντας γέφυρες με πελάτες και συνεργάτες.!!, μαζί με όλα τα πρωτοπόρα τμήματα και τις Υπηρεσίες υποστήριξης της Klintec.

Υποστηρίζοντας το πρόγραμμα The Green Purification Group (TGPG),αναβαθμίζουμε τα Green & Clean Rooms, χτίζοντας το πράσινο & καθαρό περιβάλλον φιλοξενίας, για μια παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας,  με σεβασμό στις ανάγκες του επισκέπτη- ταξιδευτή .

Πληροφορίες με email στο info@cleaningnews.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: http://cleaningnews.gr/αναβαθμίζεται-ποιότητα-ύπνου/

 

About Giannis Vgenis